Ljubljana, 6. 5. 2019

So bila nadomeščanja izplačana?

Iz tajništva Glavnega odbora sindikata smo danes na sindikalne zaupnice in zaupnike v osnovnih in srednjih šolah ter v osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami naslovili posebna obvestila glede plačila nadomeščanj ur pouka. Zaupnike prosimo, da nam do prihodnjega ponedeljka sporočijo, ali so zaposleni z aprilsko plačo prejeli izplačana opravljena nadomeščanja za pretekli mesec in obenem tudi poračun vseh opravljenih nadomeščanj od 1. septembra lani do marca letos.

Znano je, da je SVIZ lani v okviru usklajevanj o novi ureditvi delovnega časa za učiteljice in učitelje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) uveljavil pravico do ponovnega plačevanja nadomeščanj ur pouka. Pogoji uresničevanja te pravice so opredeljeni v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, pravica do plačila nadomeščanj ur pouka, ki je iztožljiva na sodišču, pa velja od 1. septembra lani. Do zamika pri izplačilu je prišlo, ker smo se morali z ministrstvom uskladiti glede razumevanja razlage pogodbe oziroma o vprašanju, kdo je do izplačila nadomeščanj ur pouka upravičen (razlike so se pojavljale pri vprašanju plačila nadomeščanj v podaljšanem bivanju). Zatem ko nam je z ministrstvom le uspelo skleniti dogovor, se je izplačilo dodatno zamaknilo ob pozivu združenja ravnateljev osnovnih šol k nevpisovanju opravljenih nadomeščanj v aplikacijo. Ministrstvo je namreč, da bi lahko opravljena nadomeščanja izplačalo, omenjene podatke nujno potrebovalo. Z navodilom, naj se opravljenih nadomeščanj ne vpisuje v aplikacijo, je ravnateljsko združenje po naši oceni pozivalo ravnatelje h kaznivemu dejanju, saj je napeljevalo h kršitvi veljavne kolektivne pogodbe.

Z aprilsko plačo, izplačano v začetku maja, morajo biti tako izplačana opravljena nadomeščanja za pretekli mesec, hkrati pa mora biti narejen tudi poračun vseh opravljenih nadomeščanj od 1. 9. 2018 do marca 2019. V SVIZ pričakujemo, da bo velika večina šol (osnovnih, srednjih in šol s prilagojenim programom) spoštovala predpise in svojim zaposlenim ustrezno izplačala opravljena nadomeščanja. MIZŠ nam je zagotovilo, da so šole prejele tako vsa potrebna tehnična navodila kot tudi sredstva za izplačilo nadomeščanj, zato izgovorov za neizplačilo opravljenih nadomeščanj ne more biti več. Proti tistim šolam oziroma delodajalcem, ki morda izplačil kljub vsemu niso izvršili, pa bo SVIZ vložil tožbe zaradi kršitve kolektivne pogodbe. Da bi to lahko izpeljali, potrebujemo natančne informacije, katere šole poračuna ali tekočega plačila nadomeščanj niso izvedle, zato smo v ta namen pripravili posebno anketo, sindikalne zaupnike in zaupnice pa prosili, da vanjo vnesejo potrebne podatke. Članice in člane prosimo, da pri svojih sindikalnih zaupnikih preverijo, ali so nam oziroma nam bodo do prihodnjega ponedeljka, 13. maja, poslali želene informacije.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar