Ljubljana, 9. 3. 2023

Soglasje k stavkovnemu sporazumu

Po večmesečnih pogajanjih z Vlado RS o stavkovnih zahtevah Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) sta pogajalski skupini sindikata in vlade 8. marca 2023 dosegli soglasje o vsebini stavkovnega sporazuma. Zatem ko sta vodji pogajalskih skupin besedilo dogovorjenega že parafirala, so na seji 9. marca 2023 – tj. natanko eno leto po izvedbi stavkovnega dneva v splošni stavki v vzgoji in izobraževanju – o vsebini in sprejemljivosti usklajenega razpravljali in odločali članice in člani Glavnega stavkovnega odbora SVIZ.


V SVIZ-u smo se februarja lani zaradi neodzivnosti takratne oblasti, podcenjujočega odnosa do zaposlenih in stopnjujočega se nezadovoljstva v vrtcih in šolah odločili med članstvom in drugimi zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju izpeljati opredeljevanje o izvedbi splošne stavke. Strokovni delavci in delavke, administrativno, tehnično in računovodsko osebje so s 37.248 glasovi podprli zahteve ter izvedbo stavke in jasno sporočili, da zavračajo radikalno razvrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju. Pred natanko enim letom, 9. marca 2022, je SVIZ izvedel prvi stavkovni dan, v katerem je sodelovalo 40.000 zaposlenih. Stavka je ostala aktivna tudi po parlamentarnih volitvah aprila lani in SVIZ je nadaljeval pogajanja za sklenitvi svojih devetih stavkovnih zahtev tudi z novo vlado. Ker dolgo časa ni prišlo do nikakršnega napredka, je bil glavni stavkovni odbor sindikata primoran napovedati izvedbo novega stavkovnega dneva. Po štirinajstih krogih pogajanj je zatem le prišlo do kompromisnega dogovora, ki so ga pogajalci 8. marca 2023 najprej parafirali, dan zatem pa je o njegovi sprejemljivosti odločal tudi najvišji organ odločanja sindikata med kongresoma.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, ki je vodil pogajalsko skupino sindikata, je v uvodu v sejo podrobneje predstavil vsebino parafiranega sporazuma. Ob tem je izpostavil, da je bilo s parafiranjem sporazuma doseženo soglasje o besedilu na ravni pogajalskih skupin, poudaril, da so pogajalke in pogajalci v dolgotrajnem in zahtevnem usklajevanju dosegli največ, kar je bilo mogoče, a da mora opravljeno delo presoditi glavni stavkovni odbor. Pojasnil je tudi, da mora soglasje k parafiranemu sporazumu, da bi bil ta veljaven, podati tudi vlada. Tudi drugi predstavnice in predstavniki pogajalske skupine sindikata so potrdili, da je bilo v dolga pogajanja vloženo ogromno in v danih razmerah za zaposlene v vzgoji in izobraževanju doseženo največ. Glavni tajnik je v nadaljnji razpravi odgovoril na nekatera vprašanja in pomisleke članic in članov glavnega stavkovnega odbora v povezavi z besedilom sporazuma, zatem pa so se ti izrekli o sprejemljivosti usklajenega z vladno pogajalsko skupino.

S sklepom so potrdili, da glavni stavkovni odbor soglaša s podpisom Stavkovnega sporazuma med SVIZ Slovenije in Vlado RS z dne 8. marca 2023 in tako začasno, do  30. junija 2023, prekinja priprave na nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ki je bila načrtovana za 13. aprila 2023 (stavka torej ni preklicana, ampak do konca junija zamrznjena). Sklenili so še, da se bo glavni stavkovni odbor do poteka pogajanj o novem plačnem sistemu in oblikovanju plačnega stebra za vzgojo in izobraževanje opredelil naknadno.

Po seji glavnega stavkovnega odbora je predsednica glavnega odbora Marjana Kolar sklep s seje predstavila tudi v izjavi za javnost, glavni tajnik pa je zatem kratko povzel tudi vsebino doseženega v pogajanjih in odgovoril na nekaj vprašanj novinark in novinarjev. Povedal je, da sporazum – tega je na dan seje glavnega stavkovnega odbora sindikata 9. marca 2023 potrdila tudi Vlada RS – predvideva izboljšanje vrednotenja pedagoškega dela, pa tudi dela administrativnega, tehničnega in računovodskega osebja. Dodal je, da je sindikat tako realiziral devet stavkovnih zahtev, med katerimi je ključna vezana na odpravo plačnih nesorazmerij, in poudaril, da se s sporazumom zmanjšujejo možnosti poglabljanja krize izobraževanja v naši državi. Skladno s sporazumom bo najnižji plačni razred učitelja začetnika štiri plačne razrede višji, kot je zdaj, ta premik pa naj bi pomenil tudi razporejanje vseh drugih v tem deležu, kar velja tako za vsa strokovna delovna mesta, kot tudi delovna mesta v plačni skupini J. Prav tako je povišanje za štiri plačne razrede dogovorjeno tudi za visokošolske učitelje. Na enak način bo ovrednoteno tudi delo raziskovalk in raziskovalcev z doktorati znanosti, ki delajo v slovenskih javnih inštitutih. Z vladno pogajalsko skupino je bil dosežen dogovor tudi o nekaterih drugih vprašanjih, med drugim o dodatnih sredstvih, ki jih šole pridobivajo, da lahko ustrezno nagradijo tiste, ki nadomeščajo odsotne sodelavke in sodelavce. Prav tako so bila rešena nekatera pomembna vprašanja, ki se vežejo na šole v naravi in na ekskurzije v srednjih šolah, tj. na tisto bivanje, ko so učiteljice in učitelji in drugi strokovni delavci več dni odsotni oziroma delajo na terenu. S sporazumom je bilo dogovorjeno še, da bi ob morebitni kršitvi le-tega posledice nosila vlada, in tudi, da bo sindikat konstruktivno sodeloval v pogajanjih o novem plačnem sistemu. Videoposnetka izjave za medije si lahko ogledate v nadaljevanju.