Ljubljana, 22. 9. 2022

Šola med pandemijo covida-19

Evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice je v teh dneh objavilo poročilo o učenju in poučevanju v šolah po Evropi v času pandemije covida-19 (Teaching and learning in schools in Europe during the Covid-19 pandemic, .pdf), ki naslavlja vprašanje, kako je slednja vplivala na pouk in učenje ter posledično spremenila organizacijo izobraževanja v šoli. Prav tako se dotika vprašanja, ali so bile osnovne šole, kar se tiče digitalizacije, pripravljene na pandemijo in kako so nanjo odgovorile, ter tudi, ali so namenile ustrezno pozornost odpravi učnih primanjkljajev, ki so v spremenjenih razmerah nastali.  

V poročilu je izpostavljeno, da so šole po Evropi v šolskem letu 2020/21, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, v prevladujoči meri ostale odprte, a so morale (v sicer različnem obsegu) hkrati preiti na poučevanje na daljavo, šolski vsakdan pa je bil močno zaznamovan z ukrepi, povezanimi s preprečevanjem širjenja prisotnega virusa. Ugotovitve med drugim kažejo, da je pomembno učencem ponuditi dodatno mentorstvo v majhnih skupinah ali diferencirano poučevanje za pomoč tistim, ki imajo zaradi učenja na daljavo težave. Iz analize izhaja tudi, da je prehod na učenje na daljavo marsikje spodbudil oziroma pospešil digitalizacijo šol. Več v poročilu: Teaching and learning in schools in Europe during the Covid-19 pandemic, .pdf.

 

Vir: Eurydice Slovenija, pridobljeno 21. 9. 2022