Ljubljana, 8. 8. 2023

Solidarni s kolegicami in kolegi

Sorodne objave


Vodna ujma 2023: Solidarni s kolegicami in kolegi

avgust 2023


Spoštovani!

Že v preteklem mesecu je narava z močnimi nalivi, točo in orkanskim vetrom kazala svojo (pre)moč, v minulih dneh pa smo bili priča hudi povodnji, ki je številnim uničila ali odnesla praktično vse, kar so si uspeli zgraditi in ustvariti doslej. Nekateri so v katastrofalnih poplavah izgubili svoje bližnje, številni pa ostali brez imetja, veliko domovanj je povsem poplavljenih in huje poškodovanih, uničeni so pohištvo, oprema in prevozna sredstva, grozijo tudi zemeljski plazovi …

Ko je pomoč potrebna, se SVIZ zmeraj odzove. Tudi zdaj. Med žrtvami tokratne najobsežnejše naravne nesreče v zgodovini naše države so namreč tudi številni članice in člani Sviza, zato smo se skladno z načelom, da je medsebojna solidarnost temelj delovanja sindikata, odločili za začetek zbiranja denarnih prispevkov v dobrodelni akciji za pomoč našim članicam in članom ter njihovim družinam. Povsem odveč je navajati, da so razmere zelo zaskrbljujoče in resne ter da ogromno naših kolegic in kolegov potrebuje takojšnjo pomoč in jo bo, žal, zaradi razsežnosti katastrofe potrebovalo še nekaj časa. V sindikatu smo aktivirali poseben račun, na katerega lahko območni odbori, sindikati zavodov in naši člani ter, seveda, tudi drugi nakažejo sredstva za pomoč prizadetim v poplavah. Dodatna sredstva bo iz svojega solidarnostnega sklada za pomoč seveda namenil tudi Glavni odbor sindikata. Članice in člani Izvršilnega odbora Sviza se bodo sestali predčasno, in sicer 22. avgusta, in bodo na takratni seji imenovali tudi komisijo, ki bo obravnavala vloge za pomoč in nadzorovala porabo zbranih sredstev na računu, in opredelili tudi znesek, ki ga bo sindikat iz lastnih sredstev namenil v sklad za pomoč žrtvam poplav.

Vabljeni ste, da na račun številka SI56 0222 2025 7396 053 (odprt pri NLB) po svojih zmožnostih nakažete denar za pomoč prizadetim v nedavni vodni ujmi. Sredstva bomo namenili našim članom, ki so utrpeli škodo v poplavah.

Prosimo sindikalne zaupnice in zaupnike, da – glede na čas dopustov – to sporočilo že zdaj poskušate posredovati do čim večjega števila naših članic in članov. Informacijo o solidarnostnem zbiranju sredstev bomo ponovili še ob koncu avgusta in tudi kasneje ter vas obrenem tudi sproti obveščali o poteku aktivnosti.

Vsem, ki boste prispevali v sklad za pomoč prizadetim v poplavah ter s tem znova pokazali svoje široko srce in izkazali medčloveško solidarnost, se vnaprej iskreno zahvaljujemo!


Dobrodelna akcija »Solidarni s kolegicami in kolegi« poteka do nadaljnjega. Podatki za nakazilo za akcijo so: SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana; račun odprt pri NLB, številka SI56 0222 2025 7396 053, sklic (00) 6262, namen »Solidarni s kolegicami in kolegi«.

 


V solidarnosti!

Tajništvo Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

 

 

Komentarji
Petra Dremelj
15.09.2023

Spoštovani.
Mi lahko prosim pošljete obrazec pristopno izjavo za članstvo v SPIZ.
Petra Dremelj, Cesta v Rošpoh 95d, 2351 Kamnica, rojena 12.08.1963.
Učim na šoli Center Gustav Šilih Maribor, od 8.9.2023.

Lep pozdrav,
Petra Dremelj
051377102

Avguština Zupančič
08.08.2023

Drage kolegice in kolegi. Bodimo solidarni kot vedno in čimprej nakažimo sredstva po svojih možnostih, da bomo prizadetim čimprej nudili pomoč.

Vaš komentar