Ljubljana, 24. 1. 2018

Solidarnost nas krepi - pomagajmo članici v stiski!

V članku "Čistilko in invalida rešili pred deložacijo", ki je bil 26. 1. 2018 objavljen v Slovenskih novicah, avtor napačno navaja, da smo v SVIZ že zbrali potrebno vsoto za pomoč naši članici v stiski. Informacija, žal, ni resnična in zbiralna akcija še zmeraj poteka - do srede, 21. februarja 2018. Stopimo skupaj in pomagajmo!

Ljubljana, 24. januarja 2018

Spoštovani sindikalne zaupnice in zaupniki,

članice in člani Izvršilnega odbora SVIZ so na svoji zadnji redni seji, 23. 1. 2018, obravnavali prošnjo naše članice Mirice, čistilke na OŠ Kapela, za pomoč pri zbiranju sredstev za nakup hiše, v kateri sicer z možem prebiva že več kot tri desetletja. V skladu z odločitvijo s seje bo Glavni odbor SVIZ za pomoč prispeval 5.000 evrov, na vas pa se obračamo s prošnjo, da po svojih zmožnostih zberete sredstva tudi v svojih zavodih ter tako kolegici omogočite (pre)živetje.

Mirica in Zvonko Vogrinec živita v zidanici v vasi blizu Radencev. Zidanica je bila last Vinogradniškega gospodarstva Kapela, ki pa je leta 2014 končala v stečaju. Zaradi tega se je hiša, v kateri živita zakonca Vogrinec že več kot 30 let, pojavila na dražbi.

Zvonkova starša sta bila zaposlena v VG Kapela in sta že mnogo let nazaj najela omenjeno zidanico. Tam so skupaj živeli kot družina, po smrti staršev pa je tam Zvonko zaživel skupaj z ženo Mirico in otroci. Leta 2008 je Zvonko zbolel, izgubil službo ter končal na zavodu za zaposlovanje. Leta 2014, ko je šlo VG Kapela v stečaj, pa je v stečajno maso prišla tudi njuna hiša, za katero sta dotlej plačevala približno 70 evrov najemnine. Po uvedbi stečaja nista več prejemala položnic in najemnine nista plačevala, a sta kljub temu in k sreči denar za najemnino dajala na stran. Hiša se je pred kratkim znašla na dražbi (dve sta bili oktobra in novembra lani, a stanovalca o njiju nista bila niti obveščena, a na dražbah k sreči ni bilo kupca oz. dražitelja) in stečajni upravitelj je Mirico in Zvonka obvestil šele o tretji dražbi. Ta je bila nedavno in denar, ki sta ga hranila za najemnino, sta  zakonca namenila za varščino (10 odstotkov izklicne cene, torej 1.600 evrov). Ker ni bilo drugih dražiteljev, sta Mirica in Zvonko hišo kupila za 16.000 evrov, a morata zdaj do 24. februarja letos skladno s pogodbo s stečajnim upraviteljem poravnati še preostanek zneska, sicer lahko ostaneta brez hiše in tudi brez že položene varščine.

Zvonko prejema dobrih 230 evrov od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Mirica pa kot snažilka v Osnovni šoli kapela zasluži približno 600 evrov. Zaradi nizkih prihodkov ne moreta dobiti kredita in sta se obrnila na SVIZ po pomoč. Kot omenjeno, bo GO SVIZ skladno z odločitvijo izvršilnega odbora na račun nakazal pet tisoč evrov, res iskreno pa vabimo tudi vse članice in člane, sindikate zavodov ter območne odbore, da se po svojih močeh in kar najhitreje vključite v zbiralno akcijo. Skupaj smo močnejši in skupaj nam bo uspelo!

Sredstva za Mirico in Zvonka Vogrinec bomo zbirali od srede, 24. januarja 2018, do srede, 21. februarja 2018, ves zbrani denar pa bomo namenili izključno za namen plačila preostanka kupnine za dom naše članice in njenega moža.
Številka računa, na katerem zbiramo sredstva za Mirico in Zvonka, je:
SI56 0222 2025 7396 053 (SVIZ Slovenije, Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana), sklic (00)6622-2018 (NLB, d. d., Ljubljana), s pripisom »za Mirico«.


Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujeva!
 

Branimir Štrukelj, Jelka Velički,
glavni tajnik SVIZ predsednica GO SVIZ