Ljubljana, 16. 7. 2018

Šolski koledar 2018/2019

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo tudi letos pripravili šolski koledar za novo šolsko leto 2018/19, da boste naši članice in člani z njegovo pomočjo še laže načrtovali svoje delo in aktivnosti.

Šolski koledar 2018/19 v obliki JPG in PDF za zdaj objavljamo na naši spletni strani, kot je že v navadi, pa ga bomo v drugi polovici avgusta poslali na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov.


Šolski koledar 2018/19 (PDF)


Šolski koledar 2018/19 (JPG)