Ljubljana, 6. 8. 2019

Šolski koledar 2019/2020

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo tudi letos pripravili šolski koledar za novo šolsko leto 2019/20, da boste naši članice in člani z njegovo pomočjo še laže načrtovali svoje delo in aktivnosti.

Šolski koledar 2019/20 v obliki .JPG in .PDF za zdaj objavljamo na naši spletni strani, kot je že v navadi, pa ga bomo v drugi polovici avgusta poslali na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov.


Šolski koledar 2019/20 (.PDF)


Šolski koledar 2019/20 (.JPG)