Ljubljana, 6. 7. 2020

Šolski koledar 2020/2021

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo tudi letos pripravili šolski koledar za novo šolsko leto 2020/21, da boste naši članice in člani z njegovo pomočjo še laže načrtovali svoje delo in aktivnosti.

Šolski koledar 2020/21 v obliki JPG in PDF za zdaj objavljamo na naši spletni strani, kot je že v navadi, pa ga bomo v drugi polovici avgusta poslali na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov.


Šolski koledar 2020/21 (.PDF)


Šolski koledar 2020/21 (.JPG)