Ljubljana, 22. 7. 2021

Šolski koledar 2021/22

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo tudi letos pripravili šolski koledar – za novo šolsko leto 2021/22, da boste naši članice in člani z njegovo pomočjo še laže načrtovali svoje delo in aktivnosti.

Šolski koledar 2021/22 v obliki JPG in PDF za zdaj objavljamo na naši spletni strani, kot je že v navadi, pa ga bomo v drugi polovici avgusta poslali na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ tudi v natisnjenih različicah.


Šolski koledar 2021/22 (.PDF)


Šolski koledar 2021/22 (.JPG)