Ljubljana, 13. 7. 2022

Šolski koledar 2022/23

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo tudi letos pripravili šolski koledar – za novo šolsko leto 2022/23, da boste naši članice in člani z njegovo pomočjo še laže načrtovali svoje delo in aktivnosti.

Šolski koledar 2022/23 v obliki JPG in PDF za zdaj objavljamo na naši spletni strani, kot je že v navadi, pa ga bomo v drugi polovici avgusta poslali na naslove sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ tudi v natisnjenih različicah.


Šolski koledar 2022/23 (.PDF)


Šolski koledar 2022/23 (.JPG)