Ljubljana, 5. 8. 2022

Splošni akt o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanja ZRD

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je na svoji spletni strani objavila predlog »SPLOŠNEGA AKTA o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti«. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) sta dokument preučila ter na ARRS skladno s pozivom v roku posredovala pripombe. Skupaj ugotavljamo, da je akt je slaba »nadgradnja« že sedaj nepreglednega Pravilnika, otežen je s številnimi povsem nepotrebnimi členi in je mestoma celo nezakonit. Pričakovali smo, da bo ARRS pri pripravi predloga akta na pregleden način uveljavila določbe novega Zakona za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ZZrID) ter dosledno upoštevala strateške dokumente Slovenije in dognanja stroke. Žal pa temu ni tako.

Celoten skupni odziv SVIZ in VSS na omenjeni Akt si lahko preberete s klikom na to povezavo.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar