Ljubljana, 24. 3. 2021

Spomladanska seja glavnega odbora

Predzadnji torek v letošnjem marcu, 23. 3. 2021, so se na svoji redni spomladanski seji zbrali članice in člani najvišjega organa SVIZ med dvema kongresoma, razpravo v okviru skupno kar štirinajstih točk dnevnega reda pa so tokrat zaradi znanih okoliščin, povezanih z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s covidom-19, opravili v virtualnem okolju.

Ob predstavitvi poročila glavnega tajnika je 54-članski Glavni odbor SVIZ (GO SVIZ) analiziral delovanje sindikata v  zadnjem obdobju, ob tem pa so sodelujoči uvodoma precej pozornosti namenili različnim vidikom vpliva enoletne navzočnosti covida-19 v dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter družbi na splošno. Strinjali so se, da so se v času delavke in delavci znašli v zahtevnih okoliščinah, pri tem pa se je še dodatno poslabšal položaj prekarno zaposlenih, žensk, starejših ter delavk in delavcev migrantov. Prav ženske, ki prevladujejo tudi med članstvom SVIZ, so na eni strani nosile največje breme obvladovanja epidemije (v zdravstvu, sociali, vzgoji in izobraževanju), še dodatno pa so bile obremenjene z gospodinjskim delom, varstvom in izobraževanjem otrok na domu, z nego obolelih in starejših ter pogosto žrtve povečanega nasilja v družinah. Poleg tega članice in člani GO SVIZ niso spregledali krepitve avtoritarnih političnih tendenc, ob tem poraznega zniževanja ravni socialnega dialoga, ogrožanja temeljnih vrednot vladavine prava in marginalizacije vloge sindikatov.  Pritrdili so, da organizacija, kot je SVIZ, ki se je zavezala, da se bo opredeljevala do vseh relevantnih družbenih vprašanj, ki prisega na spoštovanje demokracije, pravne države, solidarnosti, na spoštovanje razlik med ljudmi, na nenasilno komunikacijo, ne more in ne sme molčati. V skladu s tem so izrekli soglasno podporo pismu profesoric in profesorjev Gimnazije Bežigrad, v katerem so ti kritično opozorili, da aktualne družbene razmere zbujajo skrb, saj so ogrožene nekatere temeljne vrednote, za katere so se zavzemale tudi mnoge generacije, hkrati pa so podčrtali tudi, da učitelj ni samo nekdo, ki posreduje znanje, ampak ima tudi etično poslanstvo, da si mora v svojem delu prizadevati, da bi zastopal obče vrednote, kot so družbena pravičnost, solidarnost, skrb za soljudi in naravno okolje, sočutje in miroljubno sobivanje, resnicoljubnost in poštenost.

Članice in člani GO SVIZ so razpravljali tudi o napovedanih spremembah plačnega sistema v javnem sektorju in zakonu o nacionalnem demografskem skladu, ki ga je vlada vložila v Državni zbor brez predhodnega posvetovanja s sindikati in delodajalci ter tako zgovorno ponazorila svoj odnos do socialnega partnerstva in sindikatov. Dotaknili so se še izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in v zvezi z vsemi tremi izpostavljenimi temami opredelili nadaljnje aktivnosti sindikata. V skladu z ustaljenimi točkami dnevnega reda vsakokratne spomladanske seje Glavnega odbora SVIZ so se njegovi članice in člani tudi tokrat seznanili  s poročilom Nadzornega odbora SVIZ, z delom in finančno-materialnim poslovanjem območnih odborov sindikata, upravljanjem počitniških stanovanj SVIZ ter v nadaljevanju potrdili finančno poročilo SVIZ za minulo leto in predlog finančnega načrta za leti 2021 in 2022.

V zadnjem delu seje so članice in člani GO SVIZ prisluhnili pobudi predstavnic Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ in Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije za nujne spremembe na področju izjemno kompleksnega in raznolikega dela šolske svetovalne službe. Svetovalno delo v naših vrtcih in šolah namreč predstavlja edinstveni sistem znotraj vzgoje in izobraževanja, s katerim se Slovenija večkrat pohvali v tujini, žal pa nikoli niso bili izpolnjeni pogoji, da bi tako kakovosten sistem v popolnosti zaživel tudi v praksi. Normativi so bili namreč, kot opozarjajo zaposleni v šolskih svetovalnih službah,  že ob prelomu tisočletja daleč od tistih, ki so priporočeni v omenjenih programskih smernicah in se od takrat skorajda niso spremenili. Predstavnice sekcije so opozorile, da je treba svetovalno službo okrepiti, da bi lahko nudila bolj kakovostno preventivno podporo – tako neposredno otrokom, učencem in dijakom (individualno, skupinsko delo) kot tudi posredno prek podpore njihovim učiteljem in vzgojiteljem (soizvajanje vsebin, razbremenilni pogovori ipd.). Sistematično preventivno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter domovih in zavodih predstavlja tudi edini način, kako preprečiti popoln zlom sistema zdravstvene pomoči na področju duševnega zdravja. Članice in člani GO so se strinjali, da nosi institut svetovalne službe v našem šolstvu izjemen potencial, a da se v aktualnih pogojih preprosto ne more realizirati. Tudi ob dejstvu, da se stiske med otroki in mladostniki stopnjujejo in da smo po dolgih mesecih šolanja na daljavo priča tudi novonastalim težavam, je GO SVIZ svetovalnim delavkam in delavcem v vzgoji in izobraževanju izrazil odločno podporo v zahtevah po ureditvi njihovega položaja, ki bodo tudi ob široki podpori strokovne javnosti posredovane pristojnim na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.