Ljubljana, 26. 7. 2019

Sporazumevanje v tujih jezikih

Pri Andragoškem centru Slovenije so v okviru projekta ESS Strokovna podpora na področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 pripravili nov izobraževalni film o temeljni zmožnosti Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti. Pri nastajanju filma je sodeloval Razvojno izobraževalni center (RIC) Novo mesto.

 

V filmu skozi zanimivo osebno zgodbo Irme Pureber spoznavamo temeljno zmožnost sporazumevanja v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti ter si izoblikujemo razumevanje o tem, kako pomembna je ta temeljna zmožnost v današnjem času globalizacije, povezovanja kultur, ekonomije in ljudi. Tuji jeziki so tisti, ki se jih posamezniki posebej učijo in niso materni jezik. Irma Pureber nam v svoji zgodbi pokaže pomembnost obvladovanja vsaj enega tujega jezika. Izpostavljeno ni samo znanje in obvladovanje tujega jezika v vsakodnevnem življenju, temveč tudi za delo in konkurenčnost na trgu delovne sile.

Film je prilagojen za uporabo v izobraževalne namene in je zato razdeljen na več didaktičnih enot – Uvodni del, Izobraževalni del in Ponovimo. Ogled celotnega filma traja 35 minut. Če želite izvedeti več o  temeljnih zmožnostih, še zlasti o  temeljni zmožnosti Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti, vas vabimo k ogledu 15-minutnega izobraževalnega dela. V delu Ponovimo pa boste našli informacije o vseh najpomembnejših zakonitostih te temeljne zmožnosti.

Izobraževalni film Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti je šesti po vrsti iz serije Na poti do življenjske uspešnosti. Omenjeni film in preostale, ki so že nastali, si lahko ogledate tukaj.

Vira: Andragoški center Slovenije in Eurydice Slovenija (pridobljeno 26. 7. 2019)