Ljubljana, 12. 3. 2020

Sporočilo SVIZ ob zapiranju vzgojno-izobraževalnih ustanov

Sorodne objave

Ljubljana, 12. marca 2020

Spoštovani članice in člani,

vsi razumemo, da so posledice razsežnosti dogajanja, povezanega z novim koronavirusom COVID-19, težko predvidljive in da smo se znašli v izjemnih razmerah, ki od nas zahtevajo hitro prilagajanje. Izpostavljamo, da je naša prva dolžnost, da vsak zase in vsi skupaj pripomoremo k omejevanju širitve okužb in hkrati prispevamo h konstruktivnemu in racionalnemu odzivanju na zaščitne ukrepe oblasti. Vsi se moramo zavedati, da je na preizkusu uresničevanje temeljnega načela delovanja našega sindikata – načelo solidarnosti. V tem trenutku je bistvena solidarnost z obolelimi, ki predpostavlja tudi aktivno zavračanje in preprečevanje šikaniranja okuženih. Smo sindikat izobraževalk in izobraževalcev ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, visoko izobraženih strokovnjakov in strokovnjakinj s področja znanosti in kulture, ki se zaveda, kako pomembno je, da v izrednih razmerah kot družba ne zdrsnemo pod raven elementarnega človeškega dostojanstva. Sami lahko storimo veliko, da do tega ne bo prišlo.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) poziva Vlado RS, da se s sindikati v javnem sektorju čim prej dogovori o  ukrepih, ki so potrebni za zavarovanje zdravja in varnosti javnih uslužbenk in uslužbencev. Da se s sindikati dogovori statusu zaposlenih, ki bodo morali v karanteno ali se bodo samoiniciativno osamili, o njihovem plačilu in potrebni interventni zakonodaji, ki bi jo bilo treba sprejeti.

Šole, univerze, dijaški domovi in vrtci bodo od ponedeljka naprej zaprti. To odpira številna vprašanja, na katera bo treba odgovore od oblasti še pridobiti. V SVIZ smo že opozorili, da ob zaprtju vzgojno-izobraževalnih ustanov pričakujemo ustrezno nadomestilo plače, in bomo pri tej zahtevi vztrajali. Zato v celoti podpiramo predlog ministra dr. Jerneja Pikala, da se za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki bodo zaradi zaprtja šol in vrtcev ostali doma, zagotovi 100-odstotno nadomestilo plače. Hkrati moramo skupaj čim prej domisliti, kako bomo pripeljali šolsko leto do ustreznega zaključka. Že zdaj nam je lahko jasno, da se šolsko leto ne bo končalo v normalnih okoliščinah in da se bomo morali zaposleni temu prilagoditi v dobro vseh, zlasti otrok, učenk in učencev, dijakov in dijakinj ter študentk in študentov.

Inšpekcijske službe želimo opozoriti, da so se v povezavi s širitvijo virusa in omejevanjem prisotnosti delavk in delavcev na delovnih mestih že začele dogajati nepravilnosti. Iz šol in vrtcev dobivamo opozorila, da posamezni delodajalci situacije rešujejo tudi z enostranskim odrejanjem dopusta zaposlenim. To je nezakonito, saj je za izrabo dopusta potreben dogovor med delodajalcem in delavcem. Pričakujemo ustrezen odziv inšpekcijskih služb. V SVIZ bomo storili vse, kar je v naši moči, da se bodo bremena, ekonomske posledice epidemije enakomerno porazdelila, da ne bodo zaposleni v  javnem sektorju – zlasti na najslabše plačanih delovnih mestih – prek znižanja plač spet nosili nesorazmerno velikega deleža posledic recesije, če bo do nje prišlo.

O razvoju dogodkov v prihodnjih dneh vas bomo sproti obveščali. S prijaznimi pozdravi,

 

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar