Ljubljana, 13. 9. 2022

Spoznavno-vsebinski sestanek SVIZ-a z ministrico za kulturo

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je ob izvolitvi dr. Aste Vrečko na funkcijo ministrice za kulturo nanjo naslovil čestitko in predlagal srečanje. To bo v sredo, 14. septembra, s pričetkom ob 10. uri na sedežu Ministrstva za kulturo (MK) na Maistrovi ulici 10 v Ljubljani.

Srečanje bosta s strani SVIZ-a vodila glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj in novoizvoljena predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij Irena Porekar Kacafura, medtem ko bodo na strani MK predvidoma prisotni ministrica dr. Asta Vrečko ter državni sekretar mag. Marko Rusjan in sekretarka v kabinetu ministrice Kim Komljanec.

Za vsebino sestanka je SVIZ predlagal pogovor in izmenjavo stališč o problematiki vrednotenja dela v kulturi, o vprašanjih financiranja zavodov na področju kulture in kadrovski podhranjenosti. Sindikat se želi seznaniti tudi z načrtovanimi spremembami zakonodaje v tem mandatu in se opredeliti tudi načine medsebojnega sodelovanja, socialnega partnerstva in socialnega dialoga v pravkar začetem mandatu.
Na nedavnem zboru sindikalnih zaupnic in zaupnikov iz kulture pa so le-ti zadolžili vodstvo, naj na srečanju z ministrico izpostavi tudi potrebnost oblikovanja normativov na področju kulturne dejavnosti, spomni na dosedanja prizadevanja glede vzpostavitve specialistične zdravstvene ambulante za zaposlene v kulturi in spodbudi k nadaljevanju teh aktivnosti ter odpre tudi razpravo o pogojih dela zaposlenih v kulturnih organizacijah (tako z vidika nekaterih tveganj in s tem povezanih dodatkov – za delo na višini in globini, terenski dodatek, delo z nevarnimi snovmi – kot tudi (nevzdržnih in nevarnih) pogojev v nekaterih zavodih, ki so potrebni nujne prenove). Posamezni predstavniki zaposlenih so na zboru izpostavili – ter pozvali vodstvo sindikata, naj s tem seznani tudi MK – še problematiko neustreznega vodenja njihovih ustanov oziroma nekompetentnih vodstev.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar