Ljubljana, 12. 5. 2017

Sprememba pri višini dodatka za pripravljenost na določenem kraju izven kraja zaposlitve

Konec aprila letos (25. 4. 2017) je bil v Uradnem listu RS objavljen Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), ki na novo opredeljuje višino dodatka za pripravljenost na določenem kraju izven kraja zaposlitve v višini 50 % urne postavke osnovne plače. Dejstvo je pomembno za zaposlene v vzgoji in izobraževanju in jim prinaša nov dodatek, je pa s podpisom aneksa prišlo do uresničitve V. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki so ga decembra lani sklenili vladni in sindikalni pogajalci.

S spremembo določbe oziroma dodatka iz 46. člena KPJS se dosedanji dodatek za stalno pripravljenost s sprejemom aneksa št. 9 preoblikuje v dva nova dodatka, in sicer v dodatek za pripravljenost na domu v višini 20 % urne postavke osnovne plače ter v dodatek za pripravljenost na določenem kraju v višini 50 % urne postavke osnovne plače.

Do dodatka za pripravljenost na določenem kraju v višini 50 % urne postavke osnovne plače so upravičeni tisti strokovni delavci, ki jim bo odrejen čas pripravljenosti za delo na določenem kraju (npr. večdnevne ekskurzije, šola v naravi, večdnevni tabori) v skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi. Omenjeni pravilnik določa, da se strokovnemu delavcu lahko odredi do 6 ur stalne pripravljenosti na dan. Doslej so strokovni delavci za to stalno pripravljenost prejemali dodatek v višini 20 % urne postavke osnovne plače, od uveljavitve Aneksa št. 9 h KPJS naprej pa bo ta dodatek višji, in sicer bo znašal 50 % urne postavke osnovne plače.

Ob tem je treba opozoriti, da je mogoče čas pripravljenosti (bodisi na domu ali na določenem kraju) odrediti le zunaj delovnega časa delavca, zato čas odrejene pripravljenosti ne šteje v delovni čas delavca. V primeru, ko mora delavec v času odrejene pripravljenosti opravljati delo, se čas odrejene pripravljenosti prekine, čas opravljanja dela pa se šteje v delovni čas delavca, za katerega mora le-ta prejeti tudi ustrezno plačilo (praviloma gre za nadurno delo).

Do višjega plačila za pripravljenost na določenem kraju so strokovni delavci upravičeni od uveljavitve aneksa naprej, tj. od 26. 4. 2017. V praksi to pomeni, da so vsi delavci, ki bodo odšli v šolo v naravi, večdnevne tabore ali ekskurzije po omenjenem datumu in jim bo odrejen čas pripravljenosti, upravičeni do višjega dodatka.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar