Ljubljana, 4. 1. 2020

Sprememba višine minimalne premije KDPZ za javne uslužbence

Konec decembra lani je bil v Uradnem listu objavljen sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se je s 1. januarjem 2020 uskladil s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018 (ta koeficient znaša 1,043), tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 30,53 EUR.

V nadaljevanju naše strani najdete tabelo z usklajenimi zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in dodatne premije. Novi zneski usklajene premije se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2020.

Usklajeni zneski skupne pokojninske premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, sestavljeni iz minimalne in dodatne premije za KDPZ, po premijskih razredih od 1. januarja 2020 dalje
Premijski razred Minimalna premija Dodatna premija
na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija
od 1. januar 2020
od 1. januarja 2020
zap.št. v EUR Leta delovne dobe
na dan 1. 8. 2003
v EUR v EUR
1 30,53 0 0,00 30,53
2 30,53 1 0,69 31,22
3 30,53 2 1,38 31,91
4 30,53 3 2,07 32,60
5 30,53 4 2,76 33,29
6 30,53 5 3,44 33,97
7 30,53 6 4,12 34,65
8 30,53 7 4,81 35,34
9 30,53 8 5,51 36,04
10 30,53 9 6,19 36,72
11 30,53 10 6,88 37,41
12 30,53 11 7,56 38,09
13 30,53 12 8,26 38,709
14 30,53 13 8,92 39,45
15 30,53 14 9,62 40,15
16 30,53 15 10,32 40,85
17 28,31 16 11,00 41,53
18 30,53 17 11,69 42,22
19 30,53 18 12,38 42,91
20 30,53 19 13,07 43,60
21 30,53 20 13,85 44,38
22 30,53 21 14,62 45,15
23 30,53 22 15,4 45,93
24 30,53 23 16,26 46,79
25 30,53 24 17,13 47,66
26 30,53 25 18,00 48,53
27 30,53 26 18,97 49,50
28 30,53 27 19,95 50,48
29 30,53 28 20,9 51,43
30 30,53 29 22,01 52,54
31 30,53 30 23,15 53,68
32 30,53 31 24,25 54,78
33 30,53 32 25,52 56,05
34 30,53 33 26,76 57,29
35 30,53 34 28,03 58,56
36 30,53 35 in več 29,44 59,97