Ljubljana, 17. 4. 2023

Spremembe so nujne!

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), katere del je tudi naš sindikat, v aktualnem mandatu pa ji predseduje glavni tajnik Branimir Štrukelj, je danes v sporočilu za medije izrazila zaskrbljenost nad stanjem slovenskega zdravstvenega sistema. Izpostavila je, da se poleg dolgih čakalnih vrst in nedostopnosti izbranega zdravnika (če le-tega sploh imamo) vedno bolj razkriva tudi nedopustno ravnanje t. i. dvoživk v zdravstvu, kjer Hipokratovo prisego žal vse bolj nadomešča 'prisega denarju': »Vpliv močnih interesnih skupin je neizmeren, kar povzroča odtekanje javnega denarja, ki bi moral biti namenjen izključno tistim, ki potrebujejo zdravstvene storitve, torej pacientkam in pacientom oziroma zavarovankam in zavarovancem. Žal je realno stanje drugačno.«

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS) združuje osem sindikatov – med njimi tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) –, v katere je vključenih skupaj več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih zaposlenih v javnem sektorju, med njimi sta tudi dva velika sindikata v zdravstvu.

V skladu z zapisanim KSJS poudarja, da zato ne bo zagovarjala ohranjanja obstoječega, temveč da si želi spremembe, ki bodo prinesle pravo javno zdravstvo: »Želimo spremembe, ki bodo preprečile odtekanje javnega denarja v žepe tistih, ki jim obstoječi sistem ustreza za lastno napajanje. Zahtevamo pravo transparentnost in nadzor ter javno dostopen in konkreten prikaz toka denarja, ki ga vsi vplačujemo v zdravstveno blagajno. Močno podpiramo takojšnjo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovo nadomestitev z vplačili v zdravstveno blagajno.« V sporočilu za medije KSJS izpostavlja še, da se morajo ta nova vplačila razlikovati po višini in temeljiti na prihodkih posameznika (tako iz dela kot iz premoženja), hkrati pa mora biti del tako nabranih sredstev namenjen tudi dolgotrajni oskrbi. KSJS združuje osem sindikatov – med njimi tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) –, v katere je vključenih skupaj več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih zaposlenih v javnem sektorju, med njimi sta tudi dva velika sindikata v zdravstvu. KSJS je zato pripravljena aktivno sodelovati pri pripravi nujno potrebnih sprememb.

Konfederacija je v sporočilu za medije izpostavila, da se v okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta že danes, 17. aprila 2023, začenjajo usklajevanja o dveh zakonih, tj. o Zakonu o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zakonu o zdravstvenem informacijskem sistemu), ki ju bo dan zatem obravnavala tudi skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). KSJS nasprotuje apriornemu zavračanju predlaganih sprememb, od vlade in ministrstva za zdravje pa pričakuje resna pogajanja, ki bodo omogočala tudi konceptualne spremembe trenutnih predlogov. KSJS poudarja, da lahko prinese pozitivne premike v našem zdravstvu le odgovoren pristop in pripravljenost vseh strani na vsebinske in izvedbene dogovore. Spremembe v zdravstvu pa so nujne, saj obstoječe stanje ne koristi prebivalkam in prebivalcem, torej tistim, ki jim je zdravstveno varstvo namenjeno. Ohranjanje obstoječega zato ni rešitev, temveč del težave.