Ljubljana, 17. 1. 2019

Spremembe višine premij in zneska regresa za prehrano

Konec decembra lani je bil v Uradnem listu objavljen sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se je s 1. januarjem 2019 uskladil s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2018, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2017 (ta koeficient znaša 1,034), tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 29,27 EUR.

Na tej strani oz. v nadaljevanju naše strani najdete tabelo z usklajenimi zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in dodatne premije. Novi zneski se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2019.
 
Premijski razred
Minimalna premija od 1. januarja 2019
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija od 1. januarja 2019
Zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
29,27
0
0,00
29,27
2
29,27
1
0,69
29,96
3
29,27
2
1,38
30,65
4
29,27
3
2,07
31,34
5
29,27
4
2,76
32,03
6
29,27
5
3,44
32,71
7
29,27
6
4,12
33,39
8
29,27
7
4,81
34,08
9
29,27
8
5,51
34,78
10
29,27
9
6,19
35,47
11
29,27
10
6,88
36,15
12
29,27
11
7,56
36,83
13
29,27
12
8,26
37,53
14
29,27
13
8,92
38,19
15
29,27
14
9,62
38,90
16
29,27
15
10,32
39,60
17
29,27
16
11,00
40,27
18
29,27
17
11,69
40,96
19
29,27
18
12,38
41,65
20
29,27
19
13,07
42,34
21
29,27
20
13,85
43,12
22
29,27
21
14,62
43,89
23
29,27
22
15,40
44,67
24
29,27
23
16,26
45,53
25
29,27
24
17,13
46,41
26
29,27
25
18,00
47,27
27
29,27
26
18,97
48,24
28
29,27
27
19,95
49,22
29
29,27
28
20,90
50,18
30
29,27
29
22,01
51,29
31
29,27
30
23,15
52,42
32
29,27
31
24,25
53,52
33
29,27
32
25,52
54,79
34
29,27
33
26,76
56,03
35
29,27
34
28,03
57,30
36
29,27
35 in več
29,44
58,71

 

Skladno z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju se vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije usklajuje tudi višina regresa za prehrano med delom. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2018) 0,982. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov bo višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2019 dalje znašala 3,81 evra. Ta sklep bo v prihodnjih dneh objavljen v Uradnem listu.