Ljubljana, 5. 8. 2022

Spreminjanje pravilnika o napredovanju v nazive

V predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive poleg sprememb, vezanih na uvedbo napredovanja vzgojiteljic-pomočnic v nazive od 1. 9. dalje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) predlaga tudi nekaj sprememb pri vrednotenju dodatnih strokovnih del in nalog za ostale zaposlene (mednarodne konference, objava člankov, članstvo v organizacijskih odborih konferenc, študijske skupine ipd.).

SVIZ trenutno pripravlja odziv, ki ga bomo posredovali MIZŠ navedenem roku. Na naš naslov smo prejeli že tudi nekaj pobud, pripomb in predlogov naših članic in članov glede predlaganih sprememb Pravilnika, ki jih bomo natančno preučili in upoštevali pri podaji našega odziva.

Ker je pravilnik v javni razpravi, lahko zaposleni oddajo tudi lasten komentar oziroma pripombe ministrstvu tudi neposredno preko spletnega portala e-demokracija (na tej povezavi).

 

Komentarji
Brane
12.08.2022

Pa ta vlada dela popolnoma isto kot prejšnja. Pravilnik da v javno obravnavo v času šolskih počitnic, ko je velika večina šolnikov na dopustu. Tako se seveda izogne pretirani in poglobljeni razpravi in morebitnim negativnim in nasprotujočim komentarjem. Poden od podna. Pa smo mislil, da se to ne bo več ponavljajo. Kako smo bili naivni!!!

Branka
11.08.2022

Ali bo tudi vzgojiteljicam-pomočnicam dodeljen prvi naziv po delovni dobi, kot je bil dodeljen vzgojiteljicam pred leti?

Tanja T.
09.08.2022

Kdaj bodo odpravljene neenakosti glede prejšnjega in trenutno veljavnega napredovanja v naziv svetnik?

Vaš komentar