Ljubljana, 5. 5. 2019

Spremstvo prvošolca prvi dan v šolo

Sorodne objave

Jeseni leta 2018 je Vrhovno sodišče RS v sodnem sporu glede pravice do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan po določilih Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva pritrdilo delavcu. Ocenilo je, da gre v tem primeru za neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev pričakuje, da ga bodo preživeli s svojim otrokom. Čeprav je bila omenjena odločitev sodišča sprejeta v zvezi z določbo Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, enako določilo vsebujejo tudi nekatere druge kolektivne pogodbe, med njimi tudi Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (KPND), katere zadnja alineja 29. člena določa, da je delavec lahko v posameznem koledarskem letu odsoten z dela s pravico do nadomestila plače tudi »en dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov, zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad šest dni, in drugih neodložljivih opravkov«. KPND v tem delu velja za vse javne uslužbence, med njimi za zaposlene v dejavnostih vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan ne predstavlja dne delavčevega letnega dopusta, gre za pravico, ki pripada poleg letnega dopusta. SVIZ obveznosti uporabe 29. člena KPND nikoli ni štel za nekaj, kar bi bilo lahko sporno. Da pa šteje spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan kot (drug) neodložljiv opravek, pa je samoumevno.

Glede na precejšnje število vprašanj, ki smo jih v tej zvezi prejeli na SVIZ v zadnjih dneh, izpostavljamo, da staršem za spremstvo njihovega prvošolca ni potrebno koristiti njihovega rednega dopusta, saj 29. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) določa, da je delavec lahko v posameznem koledarskem letu odsoten z dela s pravico do nadomestila plače tudi »en dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov, zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad šest dni, in drugih neodložljivih opravkov«. Med slednje se na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča (VIII Ips 35/2018 z dne 12. 9. 2018) uvršča tudi spremljanje prvošolčka v šolo na prvi šolski dan.

Gre za t. i. izredni dopust, torej odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače, za katero pisno prošnjo oziroma predlog z navedbo razloga za odsotnost (spremljanje vašega otroka prvošolčka), navedbo datuma (letos 2. 9. 2019) ter razlago o pravni podlagi za to (zadnja alineja 29. člena KPND in Sodba Vrhovnega sodišča, št. VIII Ips 35/2018 z dne 12. 9. 2018), predložite svojemu delodajalcu. Če bi vam delodajalec temu navkljub zavrnil predlog za izredni dopust, se po nasvete in pomoč lahko obrnete na našo pravno službo.

 

Komentarji
Mateja
31.07.2019

Kako pa je urejeno glede uvajanja v vrtec? Tudi to je izjemno pomembno in neodložljivo. Tako za starše, še bolj pa za otroke.

Helena Zupančič
08.05.2019

Spoštovani,

predlagam, da gremo v tožbo proti delodajalcem vsi, ki s(m)o na ta dan dali svoj dopust, če je kar naenkrat taka razlaga. Glede na to, da je v sindikatih zelo močna pravna služba, me res zanima, zakaj niso podrobno opredelili, kaj spada v ta člen že v KP?
Potem se pa še čudimo javnemu mnenju, ki je večinsko zelo negativno do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Tanja
08.05.2019

Res lepo, le škoda, da je bil nekaterim vzet letni dopust.... Bile so polemike okoli tega in mislim, da do sedaj ni bilo takšne razlage. Najbrž bi se dalo še kakšno pravico ob sodbi sodišča drugače razlagati.

Vse je igra
05.05.2019

Super. To je nepozaben dogodek za vse.
Fino bi bilo vedeti, kateri so še taki neodložljivi dogodki, za katere smo vse do zdaj dajali dopuste.
Ali lahko kdo napiše, kaj se še šteje sem?

Vaš komentar