Ljubljana, 6. 6. 2019

Srečanje vodstva sindikata s člani SVIZ OŠ Odranci

sporočilo za medije!

SREČANJE VODSTVA SINDIKATA S ČLANI SVIZ OŠ ODRANCI

Glavni tajnik SVIZ bo skupaj z zaposlenimi iskal rešitve zapletenega položaja na šoli.

Ljubljana, 6. junija 2019 – Danes popoldne, 6. junija, bo v prostorih območnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Pomurja (OO SVIZ Pomurja) potekal sestanek članov SVIZ Osnovne šole Odranci z glavnim tajnikom sindikata Branimirjem Štrukljem in predsednico OO SVIZ Pomurja Marjano Kolar. Srečanje s pričetkom ob 15.30 uri bo v pisarni sindikata na Lendavski 14 a v Murski Soboti.

Na OŠ Odranci je ob robu postopkov za izvolitev ravnatelja prišlo do nekaterih zapletov in pritiskov na zaposlene v zvezi z njihovim opredeljevanjem do kandidatov, izpeljan pa je bil tudi postopek razrešitve nekaterih članov sveta zavoda, ki po oceni SVIZ ni potekal skladno z določbami zakonodaje. SVIZ je bil obveščen še, da bo tudi Inšpektorat RS za šolstvo in šport v zavodu opravil izredni inšpekcijski pregled zaradi sumov nepravilnosti v omenjenem postopku. Obenem pa je že v konstituiranju tudi svet zavoda v novi sestavi ter določen datum seje sveta zavoda, čeprav Inšpektorat še ni preveril ustreznosti vseh postopkov, zato je SVIZ že pozval k preložitvi predvidene seje sveta in opozoril, da če bi bila seja opozorilom navkljub izpeljana pred omenjenim inšpekcijskim pregledom, bi to lahko imelo za zaposlene določene pravne posledice, zato bo SVIZ z namenom, da bi zaposlene zaščitil, primoran vložiti tožbe.

X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije