Ljubljana, 5. 3. 2020

Stališče IO SVIZ do nove koalicijske pogodbe

sporočilo za medije!


STALIŠČE IO SVIZ DO KOALICIJSKE POGODBE O SODELOVANJU V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 2020–2022

 
Zapisano v pogodbi pušča mnoga odprta vprašanja in možnost različnih razlag.


Ljubljana, 5. marca 2020 – Izvršilni odbor (IO) Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki zastopa 38.000 zaposlenih v šolstvu, raziskovalni dejavnosti in kulturi, se je na svoji redni seji ta teden seznanil s Koalicijsko pogodbo o sodelovanju v vladi Republike Slovenije 2020–2022 in se opredelil do tistih delov pogodbe, ki zadevajo področje delovanja in interesov sindikata.

Izvršilni odbor SVIZ (IO SVIZ) izpostavlja, da so usmeritve v koalicijski pogodbi zapisane izrazito ohlapno, nenatančno, predvideni cilji in rezultati prihodnje vladajoče koalicije pa nedorečeni do takšne mere, da se bo lahko vlada nanje sklicevala, ne glede na to, kaj bo počela. IO SVIZ se tako sprašuje, denimo, kaj pomeni napoved o znižanju javne porabe, ki je uvrščena med temeljne cilje koalicije. Ali to pomeni zniževanje plač v javnem sektorju? Se morda v javnem sektorju obetajo odpuščanja? Ali se bodo krčila sredstva za socialne transferje? Morda nič od tega? Poraja se tudi vprašanje, kateri so razlogi v ozadju napovedi zniževanja javne porabe. Kaj se skriva za napovedjo »debirokratizacije«? Lahko gre – dobesedno – za kar koli, denimo tudi lažje, preprostejše odpuščanje zaposlenih.

Cilji v vzgoji in izobraževanju so v novi koalicijski pogodbi opredeljeni v štirih točkah. Čeprav se je v času zadnje vlade zapletlo pri vprašanju sestave nacionalne skupine za pripravo strategije razvoja slovenskega izobraževanja, se stroka, praktiki, ravnateljice in ravnatelji ter tudi  politika  strinjajo, da strategijo (Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju) nujno potrebujemo. Bela knjiga v koalicijski pogodbi novih koalicijskih strank sploh ni omenjena. Ali to pomeni, da bosta naslednji dve leti za evalvacijo obstoječega stanja in pripravo strategij in smeri razvoja vzgoje in izobraževanja izgubljeni? Če odmislimo standardno napoved o spodbujanju odličnosti in odprtosti visokošolskega sistema, v pogodbi praktično ne obstaja niti visoko šolstvo. Ali to pomeni, da koalicija opušča nujno potrebne zakonske spremembe na področju visokega šolstva, ki smo jih visokošolski deležniki usklajevali zadnji dve leti? Ob očitni nedorečenosti ciljev in prezrtju celotnih področij pa eno od štirih točk o vzgoji in izobraževanju koalicija presenetljivo namenja podrobni dopolnitvi šolskih učnih načrtov. Napoveduje »uvajanje osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov v lokalni skupnosti.« Med vsemi povsem odprtimi in izpraznjenimi občimi formulacijami se je znašla ideološko podprta napoved o spoznavanju dela podjetnikov v lokalni skupnosti. Zakaj v tem kontekstu ne tudi o spoznavanju raziskovalnega dela ali dela kulturnih ustvarjalcev, ali zdravnikov in medicinskih sester, dela socialnih ustanov? Zakaj ne tudi spoznavanje osnovnih vsebin o socialni državi in solidarnosti med ljudmi? Zakaj, denimo, ne o spoznavanju osnovnih vsebin o dramatičnih posledicah podnebnih sprememb za obstoj civilizacije na tem planetu?

SVIZ se ob prebiranju nove koalicijske pogodbe sprašuje tudi, kaj pomeni zapis »dogradnja sistema financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti«? Ali je to mogoče razumeti tako, da bo vlada prevzela zadnji predlog Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je že bil usklajen med vsemi deležniki, in ga posredovala v Državni zbor? Morda namerava le-tega zavreči in pripraviti svojega? Kako je torej mogoče razumeti napoved o dogradnji sistema financiranja raziskovalne dejavnosti?

Članice in člani IO SVIZ ocenjujejo kot škandalozno, da je kultura omenjena v zgolj dveh točkah, pri čemer besedilo številne težave z zniževanjem sredstev in marginalizacijo kulture, ki so se nakopičile, odpravi z napovedjo resolucije o nacionalnem programu. Nujno potrebne investicije v kulturno infrastrukturo pa so povsem nezavezujoče in se omejijo zgolj na pripravo podlag za investiranje. Torej – koliko, kdaj, komu … nič? Ob tem je, zanimivo, nekje drugje v koalicijski pogodbi jasno zapisano, da bosta dokončana domova za starostnike v Vrtojbi in Osilnici. Seveda ni s tem nič narobe, a je dejstvo, da za področje kulture ni zapisana nobena niti približno podobna zaveza, zelo povedno in izpričuje odnos koalicijskih strank do kulture. In ko nova koalicija napoveduje spodbujanje vlaganj zasebnega sektorja v šport s posebnimi davčnimi olajšavi, ne pa po podobnem načelu tudi  vlaganj v kulturo, to nedopustno razlikovanje občutek, da se vladajoča politika v osnovi ne zaveda pomena kulture, zgolj še dodatno utrdi.

SVIZ pričakuje, da bo od nove koalicije v najkrajšem času prejel odgovore na zapisane dileme in vprašanja, ki so se zastavila ob prebiranju njihove pogodbe.

X X X X X

 
Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije