Ljubljana, 6. 7. 2021

Stališče sindikatov glede referenduma o noveli Zakona o vodah

Ljubljana, 6. 7. 2021

Stališče sindikalnih central glede referenduma o noveli Zakona o vodah

V podpisanih sindikalnih centralah podpiramo referendum kot obliko neposredne demokracije in kot najvišjo obliko izraza volje ljudstva, ki ima po ustavi oblast v Republiki Sloveniji. Žal se je ta pravica skozi leta omejevala in tudi omejila, kljub temu pa ostaja pomembna možnost zavore, na katero lahko stopi ljudstvo, če se ne strinja z odločitvami oblasti.

To velja še toliko bolj, ko gre za zakone, ki so sprejeti brez javne razprave, brez socialnega dialoga in brez vključevanja stroke, brez analiz in brez soočenja argumentov pred parlamentarnim postopkom.

Takšni zakoni nimajo legitimnosti in prav je, da so podvrženi presoji ljudstva.

Tudi novela Zakona o vodah spada med številne zakone, ki se v zadnjem času sprejemajo brez sodelovanja javnosti, brez javne razprave, brez socialnega dialoga in brez strokovnih podlag. Zato v sindikalnih centralah, v katerih že dlje časa opozarjamo na tovrstno škodljivo prakso priprave in sprejemanja zakonodaje, ki ne upošteva nobenih argumentov laične in strokovne javnosti, in ki se ne trudi uskladiti različnih interesov ob posameznih vsebinah, podpiramo tudi referendum o noveli Zakona o vodah, ki bo potekal 11. 07. 2021.

Pomembno je, da državljani izkoristimo pravico, ki nam omogoča neposredno izražanje naše volje o konkretnem zakonskem predlogu.

Pri referendumu o noveli Zakona o vodah bo vsak odločal po svoji vesti, PROTI zakonu pa govorijo že sama soočenja mnenj o vsebini spornega dela zakona, ki kažejo na demokratični deficit, do katerega je prišlo pri sprejemanju tega zakona, kar je samo po sebi slabo. Glas proti je zato tudi glas proti izključevanju javnosti in socialnih partnerjev iz postopka priprave in sprejemanja zakonodaje in za večjo transparentnost pri sprejemanju zakonodaje.

Na to smo sindikati opozarjali tudi ob sprejemanju Zakona o nacionalnem demografskem skladu, glede katerega sindikati za 16. 7. 2021 napovedujemo tudi začetek zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, v kolikor bo omenjeni zakon sprejet na seji DZ naslednji teden. Gre za zelo škodljiv zakon, ki bo politiki omogočil popolno upravljanje z vsem še preostalim skupnim premoženjem, vključno s STA in Modro zavarovalnico, v kateri je okoli 900 milijonov evrov sredstev privarčevanih s strani javnih uslužbencev, ki so namenjena za njihove dodatne pokojnine.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak

Komentarji
Andrej
08.07.2021

Spoštovani,

me veseli, da podpirate referendum. Tako kot mojo predhodnico pa tudi mene skrbi obvezno cepljenje poklicnih skupin, kjer bomo vsekakor tudi učitelji. Zanima me stališče SVIZ-a glede tega in pričakujem ostro zavzemanje za neobvezno cepljenje.

Še nekaj povezav...

Civilna iniciativa slovenskih pravnikov: https://www.zdravadruzba.si/ne-sprejemu-novega-zakona-o-nalezljivih-boleznih-znb-d/

Uradni list -> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-C): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1757?sop=2021-01-1757

Švedska: 33.481 evidentiranih neželenih učinkov po cepljenju proti Covid19: https://www.zdravadruzba.si/svedska-33-481-evidentiranih-nezelenih-ucinkov-po-cepljenju-proti-covid19/


Lep pozdrav,
Andrej

Marjeta Kočevar
08.07.2021

Pozdravljeni.

Se strinjam z gospo Richter. Prav s tem namenom sem odprla SVIZ-ovo spletno stran. Sem upala, da bo že kakšna objava proti obveznemu cepljenju. Menim, da je to preglobok poseg v človekove pravice. Če bomo padli na tej točki, se bodo naše pravice začele podirati kot domine. In to, da gremo v nedeljo na referendum, je seveda jasno.

Prijeten oddih, a ostanimo budni!
Marjeta Kočevar

Andreja Rihter
08.07.2021

Spoštovani,

v ozadju razprav glede Novele zakona o vodah je bil sprejet ZNB, ki na široko odpira vrata številnim različnim oblikam omejevanja, pogojevanja in prisiljevanja. Predlogi za uvedbo obveznega cepljenja za določene poklicne skupine so pričakovano tu.
Upam, da boste tudi glede tega kaj rekli.

Lep pozdrav,
Andreja Rihter

Vaš komentar