Ljubljana, 2. 2. 2021

Stanje socialnega dialoga pri nas nezavidljivo

V imenu reprezentativnih sindikalnih central, članic Ekonomsko-socialnega sveta, vas obveščamo, da sta Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) in Evropska federacija sindikatov (ETUF) na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ekonomsko-socialni svet (ESS) naslovili pismo, kjer izražata veliko zaskrbljenost nad ravnjo socialnega dialoga v Sloveniji.

»Ne moremo pristati na to, da politične avtoritete v Sloveniji namerno izključujejo socialne partnerje, ne upoštevajo doseženih dogovorov, se izogibajo socialnemu dialogu in spodkopavajo njegove temelje,« so med drugim zapisali v pismu, ki so ga podpisali najpomembnejši predstavniki evropskega sindikalizma. Pristojne pozivajo, da prenehajo s tovrstnimi praksami in se vrnejo k tri desetletja dolgi tradiciji aktivnega sodelovanja socialnih partnerjev pri vprašanjih povezanih s trgom dela in socialnimi zadevami.
 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen

KNSS-Neodvisnost
Predsednica Evelin Vesenjak

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber


Priloga: Pismo ETUC in ETUF

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar