Ljubljana, 28. 8. 2023

Staršem prvošolcev tudi letos dodaten plačan dan dopusta

Sorodne objave

V začetku leta 2020 je začela veljati novela zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki vsem zaposlenim staršem, tako v javnem kot v zasebnem sektorju, zagotavlja pravico do dodatnega plačanega dne dopusta v primeru spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan bo 1. septembra že četrto leto zapored pripadal vsem zaposlenim staršem. Morajo pa starši za plačan dopust zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. To pravico odreja novela zakona o delovnih razmerjih, ki je v veljavi od leta 2020.

Novela, ki jo je leta 2019 na pobudo Sindikata obrti in podjetništva Slovenije pripravila Levica, je med osebne okoliščine, za katere ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela, dodala spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Ker gre za izredni dopust, ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Zaposlenim se priporoča, da o potrebi po koriščenju dopusta na 1. september delodajalca pravočasno pisno obvestijo. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, pa ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan - torej ne prej in ne pozneje.

Dan izrednega dopusta pripada obema staršema.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar