Ljubljana, 14. 3. 2018

Stavka in shodi uspeli

Zatem ko je glavna vladna pogajalka mag. Lilijana Kozlovič po zadnjem krogu pogajanj s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) nepričakovano zavrnila podpis dogovora, ki je bil poprej sicer med obema pogajalskima skupinama že usklajen in ga je bilo treba zgolj še zapisati na papir ter parafirati, se je danes v skladu s sklepom Glavnega stavkovnega odbora SVIZ 14. 3. 2018 nadaljevala splošna stavka v vzgoji in izobraževanju.

Na pogajanjih se je SVIZ uskladil o višini regresa za zaposlene pod minimalno plačo, o zvišanju plač vzgojiteljev in vzgojiteljic in njihovih pomočnikov in pomočnic, o zvišanju plač učiteljev, učiteljic in drugih strokovnih delavk in delavcev in o zvišanju plač na univerzah. Dogovorili smo se o novem delovnem mestu razrednika in ustreznem ovrednotenju zahtevnosti nalog, ki jih opravlja. Dogovorili smo se o povečanju kariernega razpona med učiteljem začetnikom in svetnikom, tako da se razkorak med mentorjem in svetovalcem raztegne za en plačni razred. Odprti so ostali le roki za izplačilo dogovorjenih zvišanj in nasprotovali smo trajnemu premiku izplačila napredovanj v nazive na december mesec. Mešana vladno-sindikalna skupina je pripravila čistopis dogovorjenega in tudi manj pomembnih neusklajenih določb, vendar je vladna pogajalka, kot je bilo že zapisano, podpis zavrnila.

Stavki 14. 3 2018 se je tokrat pridružilo nekaj več zavodov kot ob začetku stavke februarja in tako stavka poteka v več kot 90 odstotkih javnih vrtcev in šol, v njej pa sodeluje približno 40 tisoč  zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

V okviru splošne stavke v vzgoji in izobraževanju so območni odbori SVIZ na stavkovno sredo organizirali protestne shode v enajstih večjih krajih po Sloveniji, in sicer v Ljubljani pred sedežem Vlade RS, v Mariboru, Murski Soboti, Celju, Velenju, Radovljici, Kopru, Krškem, Kranju ter na Ravnah in na Ptuju. Na shodih, ki se jih je udeležilo skupno 15.000 vzgojiteljev, učiteljev, drugih strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih in šolah, kulturnikov ter podpornikov našega boja, so zbrane nagovorili predsednice in predsedniki območnih odborov SVIZ, sindikalni zaupnice in zaupniki ter drugi govorniki in govornice, ki so med drugim opozorili na s podatki nedoumno potrjene razlike v vrednotenju dela izobraževalk in izobraževalcev ter drugih zaposlenih na primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju. Te razlike so se v zadnjih letih še izrazito poglobile, rast  povprečnih plač v vzgoji in izobraževanju je zaostala za rastjo povprečne plače v državi. K razmisleku, da so ustrezno plačani in zadovoljni učitelji in učiteljice ter vsi drugi strokovni delavci in delavke, od vrtcev do univerz, še kako tudi v njihovem interesu, so nagovorili tudi starše. Ob tem so izpostavili, da so kakovostni javni vrtci in kakovostne javne šole še zlasti pomembni za otroke iz delavskih družin in vseh drugih materialno osiromašenih družin, ki se težko prebijajo skozi življenje, ker oni alternative kakovostnemu javnemu izobraževanju nimajo. Na vseh protestnih shodih je bilo Vladi RS odločno preneseno sporočilo, da bomo vztrajali, da se v Sloveniji vzgojno-izobraževalnemu delu zagotovi dostojanstvo in ugled ter da se izobraževalke in izobraževalce plača enako, kot se že plačuje delo na primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju. Prav tako so navzoči na shodih izrazili vso podporo upravičenim prizadevanjem kolegic in kolegov v kulturi ter raziskovalcev in raziskovalk na področju znanosti, da družba prizna pomen njihovega dela.

Posnetek predsednice območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice Magdalene Muster Pečjak s shoda pred poslopjem Vlade RS:

Protestni shodi SVIZ po Sloveniji so se sklenili z napovedjo, da bodo izobraževalke in izobraževalci, če vlada zahtev sindikata tudi po današnji stavki ne bo sprejela, aprila, med zadnjim zasedanjem Državnega zbora v tem mandatu, ponovno množično prišli v Ljubljano ter poslanke in poslance koalicijskih strank pozvali, naj od vlade, ki jo sestavljajo, zahtevajo, da izpolni nam dano besedo in s SVIZ sklene stavkovni sporazum.

Nagovor glavnega tajnika SVIZ udeležencem protestnega shoda v Ljubljani

 

Po končanih shodih izobraževalk in izobraževalcev po Sloveniji je na sedežu Glavnega odbora SVIZ v  Ljubljani potekala še novinarska konferenca, na kateri je glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj prenesel vzdušje s terena, ki kaže, da se že siceršnje veliko nezadovoljstvo med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju spričo zadnjega ravnanja Vlade RS še krepi in da stavkovne aktivnosti »dobivajo na zagonu«. Poudaril je, da so odzivi članstva ob podcenjevanju vzgojno-izobraževalnega dela izjemno enotni in odločni, kar se bo brez dvoma potrdilo ob napovedanem nadaljevanju stavke 17. aprila, ko bo SVIZ, če z vlado pred tem ne bo sklenjen dogovor, organiziral množični protestni pohod po Ljubljani. Podčrtal je, da SVIZ iz stavke ne bo izstopil, dokler ne bo udejanjeno, kar je bilo z vlado že dogovorjeno. Glavni tajnik SVIZ je predstavil tudi nekatere zadnje podatke o številu stavkajočih in udeležbi na protestnih shodih, v nadaljevanju pa odgovarjal na vprašanja predstavnikov medijev. Med drugim je povedal, da je SVIZ na vlado že naslovil vabilo za nadaljevanje pogajanj, a na odziv še čakamo.