Ljubljana, 18. 2. 2022

Stavka izglasovana z več kot 91-odstotno podporo!

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije se je na izredni seji 18. februarja 2022 seznanil z rezultati opredeljevanja članstva sindikata in ostalih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju glede izvedbe splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Z več kot 91 odstotki (37.248 zaposlenih) so se zaposleni odločili za začetek stavke, ki bo izvedena v sredo, 9. marca 2022, če pred tem ne bo prišlo do uresničitve stavkovnih zahtev oziroma zadovoljujočih pogovorov in dogovorov s pristojnimi.

Članice in člani SVIZ-a so se v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v katerih je organiziran sindikat, zadnji teden opredeljevali za ali proti izvedbi stavke. K izrekanju o stavki so bili povabljeni tudi nečlani sindikata.

Ker je velika večina glasovala za stavko, se bo ta začela v sredo, 9. marca 2022. Stavkovnih zahtev je osem, strnemo pa jih lahko v dve bistveni: prva je zahteva po takojšnji sklenitvi sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki nastaja z obvladovanjem epidemije v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih, druga pa zahteva po zvišanju plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Vse stavkovne zahteve v celoti si lahko ogledate in preberete na tej povezavi .

Iz sindikata smo nemudoma po seji GsO Vlado RS ter posamezna ministrstva seznanili z odločitvijo članstva ter ostalih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter jim posredovali sklep o razglasitvi splošne stavke na področju vzgoje in izobraževanja, ki se bo začela v sredo, 9. marca 2022. Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ugotavlja, da so bili zaposleni v vzgoji in izobraževanju ves čas od začetka epidemije covida-19 soočeni z izrazito povečanimi tveganji in obremenitvami. Ko se je epidemija od začetka tega šolskega leta le še stopnjevala, so bila tudi tveganja zmeraj večja, obremenitve, povezane z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, pa so postale za zaposlene nevzdržne. S skrajnimi napori in ob povečanem tveganju za lastno zdravje se trudijo, da ostajajo vrtci, šole, dijaški domovi in vsi drugi vzgojno-izobraževalni zavodi odprti, da delujejo. Število ur nadomeščanja odsotnih sodelavk in sodelavcev ter število dežurstev se je povečalo čez vsako dopustno mejo, obseg dodatnih nalog pri izvajanju ukrepov, ki jih oblast nedomišljeno in brez jasne strategije hitro spreminja, je postal neobvladljiv. Obljube Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da bo zavodom, v katerih bo okužb veliko, zagotovilo dodatne zaposlene, so dobesedno izpuhtele v zrak. V SVIZ-u smo v zadnjem letu in pol vedno znova izpostavljali, kako pomembno in nujno je v šolskem prostoru krepiti varnost in zagotavljati zdrave pogoje za delo, in resorno ministrstvo v številnih dopisih in javnih pozivih opozarjali na ključni pomen sekundarnih zaščitnih ukrepov, ki bi pripomogli k bistveno varnejšemu delovanju vrtcev in šol. Naši pozivi k pogovorom, usklajevanju ukrepov in sodelovanju so ostali brez odgovora, ne MIZŠ ne Vlada RS pa nista za to, da bi se varnost zaposlenih in drugih vključenih v dejavnost vzgoje in izobraževanja povečala, naredila praktično nič. Na ministrstvo in vlado smo še januarja letos še enkrat več naslovili zahtevo, da je treba v vzgojno-izobraževalnih zavodih nemudoma razrešiti kadrovska vprašanja, zagotoviti ustrezno plačilo za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter okrepiti ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v vrtcih in šolah. Do sklenitve dogovora do danes ni prišlo.

Istočasno, ko je vlada zavračala pogovore z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, se je s posameznimi skupinami zaposlenih v javnem sektorju na ločenih pogajanjih dogovorila za znatno in trajno zvišanje plač – te se povečujejo v policiji, vojski, zdravstvu. Plače strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju so se zadnjih pet let zviševale nekajkrat počasneje kot v omenjenih skupinah, z aktualnimi zvišanji v zdravstvu, pa so se obstoječa plačna razmerja povsem porušila v škodo učiteljstva, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter vsega drugega strokovnega osebja v vzgoji in izobraževanju, tudi ravnateljic in ravnateljev. A razvrednoteno ni bilo le pedagoško delo,  enako velja tudi za zaposlene v plačni skupini »J«. Med slednjimi jih vse več – kljub temu, da imajo srednješolsko ali celo višješolsko izobrazbo ter da opravljajo zahtevno in odgovorno delo – prejema zgolj minimalno plačo. V SVIZ zahtevamo, da vlada ponovno vzpostavi ustrezna razmerja med primerljivimi delovnimi mesti, ki jih je z enostranskimi potezami porušila na škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Zaradi neodzivnosti in nepripravljenosti Vlade RS na spoštljiv dialog in zaradi ignoriranja legitimnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju se je Glavni stavkovni odbor SVIZ odločil za stavko!

Po seji Glavnega stavkovnega odbora SVIZ je glavni tajnik predstavil natančnejše rezultate opredeljevanja o izvedbi stavke med zaposlenimi ter dodatne pomembne informacije, povezane s tem.

 

 

Vse informacije in dokumenti z zvezi z napovedano stavko, ki jih sproti osvežujemo in dodajamo nove, so na posebni spletni podstrani!

 

Komentarji
Bobica
08.03.2022

Ali lahko nekdo razloži, kaj je to anonimni stavkovni delavec? Če stavka ni bila izglasovana niti 4o%, ali lahko sam stavkaš in to anonimno? Kako to izgleda? Sedim in se delam, da delam. Ker je anonimno, nihče ne ve, da stavkam. Pri nas je namreč rečeno, da je anonimno😚

Karmen
03.03.2022

Pozdravljeni!
Glede na to, da v nekaterih zavodih stavka NI izglasovana, stavkamo pa lahko vsi, je to idealna priložnost za J skupino. Ker, roko na srce, SVIZ ni in ne bo pripravljen, da bi organiziral stavko za J skupino med poukom (saj veste za tisto med jesenskimi počitnicami).
Ne bi o stavkovnih zahtevah za J skupino.
Otroci in učenci so v šoli, vendar ni prevozov, ni malic, ni čiščenja.
Ni plače 10., ker računovodstvo 9. ne dela. Neki izgovori, da saj lahko vse pripravijo do 8., 10. pa samo stisnejo "pošlji", ne zdrži. Tudi učitelji ne bodo 7. in 8. marca naredili dodatnih ur, da pokrijejo 9. marec.
Ni potnih nalogov in odgovarjanj na telefonske klice. Ni nujnih "padalskih vaj" v zadnjem trenutku.
Mogoče bodo tisti pedagoški ops, strokovni delavci razmislili o pomenu tistih, ki opravljamo "zgolj" spremljevaln, dejavnost strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.
Pa lep dan želim še naprej.
Karmen

Brane
02.03.2022

Pozdravljeni ga. Terezija,

vi vseeno lahko stavkate, bo pa plača dan kasneje (11.3. namesto 10.3.), če odpade pouk, lahko odpade tudi plača!

Kar se pa tiče razmerij med plačami, pa si poglejte 6. točko stavkovnih zahtev. Ta govori o takojšnjem novem nazivu za učitelje oz. za t.i. strokovne delavce po ZOFVI. Top seveda pomeni še višje plačne razrede samo za njih. Torej učitelji bodo dobili še več kot ostali in razmerje med plačami učiteljev in ostalih zaposlenih se bo še povečalo.

Mimogrede še to, vi kot knjigovodja ste tudi strokovna delavka po ZSPJS in nikakor ne tehnično osebje. Poglejte si 7. člen ZSPJS, vaše delovno mesto spada pod J – Spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor); J1 – Strokovni delavci
Vendar za te strokovne delavce ni predvidenih nazivov, kar pomeni diskriminacija, saj lahko napredujete samo za 10 PR, med tem ko učitelji pa že sedaj za 14 PR (pa še +1 PR če je razrednik) in radi bi še za več... Nikoli še nisem slišal, da bi se SVIZ zavzel za enako obravnavo vseh zaposlenih v šolah.
Lep pozdrav.

Terezija Kranjc
24.02.2022

Pozdravljeni, stavke 9.3.2022, se ne morem udeležiti, ker sem KJNIGOVODJA, delam na plačah in ta dan imam največ dela. Zanima me ali boste RES, RES kaj naredili za tehnično osebje. Samo za informacijo čistilka(izhodišče 11. plačni razred 651,88 eur) in knjigovodja(izhodišče 20. plačni razred 927,82 eur) dobita minimalno plačo 1.074,43 eur bruto plus dodatki. Ti dve delovni mesti se ne moreta primerjati. Pa saj to tako veste in se borite, da bi se to uredilo. Ali ne????
Lep pozdrav iz Maribora

Vaš komentar