Ljubljana, 18. 1. 2018

Stavka je legitimno sredstvo delavcev za izboljšanje plač

sporočilo za medije!

STAVKA JE LEGITIMNO SREDSTVO DELAVK IN DELAVCEV ZA IZBOLJŠANJE PLAČ

SVIZ vztraja, da se mora del dobičkov preliti v plače zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju; podpira tudi stavko, napovedano za 24. januar.

Ljubljana, 18. januarja 2018 – Slovenija ima visoko gospodarsko rast, dobički podjetij se hitro večajo, kar potrjuje izrazito povečanje pritoka sredstev v proračun iz naslova davka na dobiček v lanskem letu glede na leto pred tem. Javni uslužbenke in uslužbenci so se v času krize – po ocenah Vlade RS – odrekli za 1,5 milijarde evrov pridobljenih pravic in so pomembno prispevali k izhodu naše države iz krize. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) vztraja, da se mora del dobičkov preliti v plače zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju, saj so delavci in delavke odločilno prispevali k visoki gospodarski rasti. Če ne gre na pogajanjih, morajo sindikati boljše plače izboriti s stavkami.

SVIZ podpira vsako prizadevanje zaposlenih oziroma njihovih predstavnikov (sindikatov) v javnem ali zasebnem sektorju za izboljšanje plač delavk in delavcev. Podpira tudi stavko nekaterih sindikatov za izboljšanje plač zaposlenih v javnem sektorju, ki je napovedana za 24. januar. SVIZ je splošno stavko v vzgoji in izobraževanju s specifičnimi stavkovnimi zahtevami napovedal, izglasoval in določil datum le-te (in sicer za 14. februar 2018), preden so bili znani datum in stavkovne zahteve skupine sindikatov, ki je za SVIZ-om napovedala stavko za drugo polovico tega meseca. Datum stavke SVIZ in njegove stavkovne zahteve, da se odpravi slabše vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela glede na primerljivo delo v javnem sektorju, je prek demokratičnega in obenem zahtevnega postopka posamičnega opredeljevanja podprlo 37.186 zaposlenih na 707 glasovalnih mestih, kar SVIZ zavezuje k dosledni uresničitvi izglasovanega.

Vsi podatki, mednarodni in domači, potrjujejo, da je izobraževalno delo vrednoteno bistveno slabše kot primerljivo delo z enako stopnjo izobrazbe v drugih delih javnega sektorja. Še posebno očitno je zaostajanje v izobraževanju na delovnih mestih z univerzitetno izobrazbo ali višjo od te. Izobraževalno delo je bilo v letih krize razvrednoteno in dolžnost sindikata je, da to skuša odpraviti. SVIZ ne zahteva višjih plač glede na plače primerljivih delovnih mest, zahteva pa, da se na področju izobraževanja uresniči temeljni princip enotnega plačnega sistema, ki ga SVIZ sicer podpira in se glasi: »Enako plačilo za primerljivo delo.«