STAVKA KULTURA

GLAVNI ODBOR SVIZ ZA SPLOŠNO STAVKO NA PODROČJU KULTURE


Triinpetdesetčlanski Glavni odbor SVIZ kot najvišji organ sindikata med kongresoma je na izredni seji 7. 11. 2018 v skladu s sklepom z oktobrske izredne seje predsedstva Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ (SKKO SVIZ) sprejel odločitev o splošni stavki na področju kulture. Tudi zaposleni v kulturi namreč pozivajo k odpravi nesorazmerij med plačami v kulturi glede na druga primerljiva delovna mesta v javnem sektorju ter zahtevajo povečanje razpona možnega kariernega napredovanja. Slednje je tako v kulturi kot tudi v vzgoji in izobraževanju ter sociali najnižje v celotnem javnem sektorju.

Odločitev o izvedbi splošne stavke bo veljavna, če bo naše članstvo stavko tudi večinsko izglasovalo. Na predlog predsedstva SKKO SVIZ so članice in člani GSO SVIZ za področje kulture sprejeli naslednje stavkovne zahteve: povišanje plač za 1 plačni razred na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda; povišanje plač za 2 plačna razreda na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom in na delovnih mestih v VII/2 tarifni skupini; povišanje plač za 3 plačne razrede na delovnih mestih v VIII. in IX. tarifnem razredu; povečanje razkoraka med nazivi na delovnih mestih v plačni skupini G2 na maksimalno 3 plačne razrede (npr: med višjim kustosom in svetovalcem); izplačilo regresa za letni dopust v višini 1050,00 EUR za vse zaposlene, katerih plača je nižja od minimalne. Članstvo v kulturi se bo o stavki opredeljevalo v prihodnjih dneh, ob izglasovanju pa se bo začela 5. 12. 2018 in bo trajala do preklica.  


Opredeljevanje o stavki bo potekalo od 8. do 14. novembra 2018. Če vlada – ob predpostavki, da bo stavka izglasovana – na pogajanjih  našim zahtevam do 5. decembra 2018 ne bo ugodila, se bo tega dne začela splošna stavka na področju kulture, ki jo bo vodil Glavni stavkovni odbor SVIZ. Stavko bomo ob koncu tega dne prekinili in jo bomo ponovno aktivirali glede na potek dogodkov na pogajanjih.

Vse članice in člane SVIZ iz področja kulture pozivava – vabiva pa tudi nečlane –, da se glasovanja o splošni stavki udeležite in glasujete ZA stavko. SVIZ je edini sindikat v naši državi, ki dokončno odločitev o stavki prepušča vsakemu članu in članici posebej, kar zagotavlja visoko stopnjo demokratičnosti odločanja. Izkoristite pravico do glasovanja in h glasovanju povabite tiste, ki niso naši članice in člani, a se želijo o stavkovnih zahtevah izreči. Skupaj smo močni!

Tem obvestilom prilagamo tudi natančna navodila o izvedbi glasovanja o stavki in dokumente, ki jih boste v zvezi s tem potrebovali. Ob morebitnih dodatnih vprašanjih v zvezi z glasovanjem o stavki smo vam na razpolago v strokovni službi, obrnete se lahko tudi na predsednice in predsednike območnih odborov ali nas pokličite po telefonu 01 244 09 00, spremljajte pa tudi spletno stran www.sviz.si, ki prinaša novice in pomembne informacije, povezane s stavko.

S spoštovanjem,

mag. Mojca Jenko,                                                              Branimir Štrukelj,
predsednica SKKO SVIZ                                                      glavni tajnik SVIZ

 

PRILOGE:
- Navodila za glasovanje o stavki (.DOC, .PDF)
- Glasovnica o splošni stavki na področju kulture (.DOC, .PDF
- Priloga 1,2 - zapisnik o izidu glasovanja (.DOC, .PDF)
- Priloga 3 - sklep o stavki (direktorju, ravnatelju, predsedniku sveta zavoda) (.DOC, .PDF)