Ljubljana, 8. 2. 2022

Stavka ni izključena niti v visokem šolstvu in raziskovanju

sporočilo za medije!

 

STAVKA NI IZKLJUČENA NITI V VISOKEM ŠOLSTVU IN RAZISKOVANJU

 

Nujen je takojšen dvig t. i. plačnega stropa za šest plačnih razredov in izenačitev plač zaposlenih z doktoratom znanosti v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti z zdravniškimi plačami.
 

Ljubljana, 8. februarja 2022 – Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti (SK VŠZ SVIZ), ki je organizirana v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), kategorično zahteva takojšen dvig t. i. plačnega stropa za šest plačnih razredov in izenačitev plač zaposlenih z doktoratom znanosti v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti z zdravniškimi plačami, in sicer na podoben način, kot je to predvideno v aktualnem dogovoru Vlade RS z zdravniki in zobozdravniki. V enotnem plačnem sistemu javnega sektorja so bile namreč vse omenjene poklicne skupine do zdaj upravičeno in tudi dejansko izenačene. Povsem nesprejemljivo je, da bi visokošolske učiteljice in učitelje ter raziskovalke in raziskovalce z doktoratom znanosti nenadoma in povsem neutemeljeno postavili v neenak položaj.

Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti SVIZ ob zapisanem poudarja, da ne nasprotuje zvišanju plač zdravnicam in zdravnikom, saj spoštuje delo, ki ga opravljajo v trenutno zahtevnih okoliščinah in tudi sicer, a je odločno proti, da bi oblast dajala prednost zgolj eni poklicni skupini. Takšna neenaka obravnava pomeni razvrednotenje dela visokošolskih učiteljic in učiteljev ter raziskovalk in raziskovalcev z doktoratom znanosti, ki s svojim zahtevnim in odgovornim delom prav tako ključno prispevajo k razvoju, napredku, mednarodnem ugledu in blaginji celotne družbe. Ne nazadnje so prav visokošolski profesorji in znanstveniki tisti, ki so v času njihovega zahtevnega izobraževanja in usposabljanja učitelji in mentorji zdravnikom in zobozdravnikom. Univerze in javni raziskovalni zavodi odločilno soustvarjajo boljšo prihodnost ljudi, zato Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti SVIZ opozarja, da je ravnanje Vlade RS, ki zagotavlja večje ugodnosti zgolj eni od plačnih skupin, nerazumno in škodljivo. Zaposleni, ki se nahajajo v enakem položaju, morajo imeti enake možnosti, država kot delodajalec v javnem sektorju pa torej ne more in ne sme privilegirati izključno ene plačne skupine, do drugih pa se obnašati mačehovsko in brezbrižno. SK VŠZ SVIZ zahteva takojšnja pogajanja na način, kot so bila zagotovljena za področje zdravstva oziroma za zdravnike in zobozdravnike. Primerljiv dvig plač kot za zdravnike in zobozdravnike SK VŠZ SVIZ pričakuje tudi za vse ostale zaposlene v dejavnosti visokega šolstva in znanosti.

Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti SVIZ, če vlada navedenim zahtevam ne bo prisluhnila, ne izključuje stavke. Med zaposlenimi v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, ki jih zastopa sindikat SVIZ, med drugim že potekajo pogovori o pridružitvi splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, ki jo sindikat, če jo bo članstvo izglasovalo, načrtuje za 9. marca letos.

Zapisano je sklenilo predsedstvo SK VŠZ SVIZ na seji, ki je potekala 3. 2. 2022, opisane zahteve pa podpira tudi Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je poziv glede neenakopravnega položaja visokošolskih učiteljev in raziskovalcev že naslovila na Vlado RS.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar