Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju - 9. marec 2022

 

Posebna Obvestila GO SVIZ - Zakaj se SVIZ ni udeležil včerajšnjega (15. 3. 2022) delovnega pogovora na MIZŠ (16. marec 2022)


POMEMBNO! Odgovori na najpogostejša vprašanja o stavki v vzgoji in izobraževanju, 9. marca 2022
 

Poziv združenjem ravnateljev o poskusih nezakonitega poseganja v pravico do stavke (7. marec 2022)


------------------------------------------------------------------------------------------
 

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 4. marca 2022

 

POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

 


OBRNIMO HRBET NESPOŠTLJIVEMU ODNOSU DO DELA ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU – DODATNA NAVODILA PRED SPLOŠNO STAVKO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

 


Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

k podrobnim navodilom o izvajanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, ki ste jih na svoje elektronske naslove že prejeli pred dnevi, vam s temi posebnimi obvestili posredujemo še nekaj aktualnih informacij ter dodatnih napotkov in usmeritev, povezanih s približujočo se stavkovno sredo, 9. marca 2022. Prosimo vas, da tudi ta dokument natančno preberete ter z njim seznanite sodelavke in sodelavce v svojih zavodih. S stavko od Vlade RS zahtevamo plačilo povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenje tveganj za zdravje v času epidemije covida-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki jim to pripada, ter zvišanje plač strokovnim delavkam in delavcem, administrativnemu, tehničnemu in računovodskemu osebju glede na že dogovorjena zvišanja plač drugim skupinam v javnem sektorju. Stavka ni cilj, je skrajno, a legitimno sredstvo, ki izraža trdno odločenost, da bomo svoje upravičene zahteve uveljavili. Ni namreč mogoče dopustiti, da je delo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ovrednoteno slabše oziroma vredno manj kot delo zaposlenih na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja.


PLAČE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU ZAOSTALE ZA PLAČAMI ZAPOSLENIH NA PRIMERLJIVIH DELOVNIH MESTIH V JAVNEM SEKTORJU

Vlada RS priznava, da so plače v vzgoji in izobraževanju zaostale za plačami zaposlenih na primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju, in sicer najbolj prav v času mandata aktualne oblasti, ko so se najbolj povečale tudi anomalije med posameznimi primerljivimi delovnimi mesti. Tabeli s podatki, ki navedeno potrjujejo, objavljamo v nadaljevanju. K navedenim številčnim podatkom je treba dodati, da je neenakost v vrednotenju dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju še očitnejša, ko k povprečnim bruto plačam dodamo izobrazbeno strukturo v posameznih plačnih podskupinah – ta je najvišja prav v vzgoji in izobraževanju.

Tudi ob navedenih dejstvih Vlada RS, vse odkar ji je Glavni stavkovni odbor SVIZ po tako rekoč plebiscitarno izglasovani odločitvi zaposlenih (za stavko se je opredelilo 37.248 zaposlenih oziroma ali več kot 91 odstotkov vseh, ki so o tem glasovali) 18. februarja 2022 napovedal splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, na naše stavkovne zahteve ni odgovorila. V odzivu, ki smo ga od vladne strani prejeli 23. februarja 2022 in smo ga v sindikatu poimenovali kot ne-odgovor, se namreč ta v niti eni povedi ne nanaša na stavkovne zahteve SVIZ, je pa besedilo polno manipulativnih trditev, ciničnih komentarjev o neupravičenosti stavke in groženj z neplačilom le-te. Prav tako je iz omenjenega ne-odgovora oblasti mogoče razbrati, da Vlada RS pred napovedano stavko ne namerava iskati rešitev za spor, kar ji sicer veleva Zakon o stavki in narekujejo evropska načela socialnega partnerstva. Niti na dodaten poziv k pogajanjem o naši stavkovnih zahtevah, ki ga je SVIZ naslovil na predsednika vlade ta teden, 28. februarja 2022, se Vlada RS do zdaj ni odzvala.

Na dan splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, v sredo, 9. marca 2022, vam bomo sindikalnim zaupnicam in zaupnikom tekom dopoldneva (predvidoma med 10. in 11. uro) posredovali tudi krajši videonagovor glavnega tajnika Branimirja Štruklja, v katerem bo slednji namenil pozornost zgoraj že omenjenim razlogom za stavko, položaju šolstva in zaposlenih v njem, ne-odzivanju vlade na stavkovne zahteve in tudi nadaljnjim aktivnostim sindikata v zvezi s tem. Priporočamo, da si videoposnetek v kolektivih ogledate v sklopu naše skupne stavkovne srede.


OB 11.55 PRED SVOJIMI ZAVODI OBRNITE HRBET NESPOŠTLJIVEMU ODNOSU DO DELA ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

V navodilih o izvajanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju smo že zapisali, da bomo izvedbo stavke v sredo, 9. marca 2022, prilagodili aktualnim razmeram in ukrepom, povezanim z navzočnostjo koronavirusa SARS-CoV-2, in da zato tokrat ne bomo organizirali protestnih shodov.

A da naša stavka ne bi ostala za zidovi vrtcev in šol in bi bila čim bolj opazna tudi »navzven«, predlagamo, da se na stavkovno sredo stavkajoči po vsej Sloveniji ob isti uri (naj bo to, predlagamo, simbolno ob 11.55) zberete pred svojimi zavodi ter opremljeni s prilepkami »stavka«, ki ste jih prejeli, in priložnostnimi transparenti, ki jih boste pripravili, tudi tako opozorite na naše skupne stavkovne zahteve. Spodbujamo vas, da se s sodelavci in sodelavkami ob tej priložnosti tudi fotografirate ter tudi na ta način pokažete nasprotovanje nespoštljivemu odnosu, ki ga ima oblast do dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (morda tudi tako, da fotografskemu objektivu povedno obrnete hrbet). Ob podpori fotografij in spremljajočih komentarjev, ki nam jih boste kolektivi posredovali, bomo lahko v SVIZ stavkovni dan še učinkoviteje predstavili širši javnosti (tudi na posebni novinarski konferenci). V ta namen smo vzpostavili e-naslov foto@sviz.si, na katerega nam na stavkovno sredo skozi ves dan – od jutra in čim bolj sproti – pošiljajte fotoutrinke s svojih zavodov (dopišite, na katerem vzgojno-izobraževalnem zavodu je nastala fotografija, zelo dobrodošli pa bodo tudi krajši komentarji, v katerih boste povzeli vzdušje v svojih kolektivih na stavkovno sredo). Fotografije bomo v SVIZ objavili v galeriji na svoji spletni strani, v e-Svizovih novicah in na FB profilu SVIZ. Obstavkovne fotografije in komentarje lahko naslovite tudi na pristojne v Vladi RS, ki so odgovorni za resor vzgoje in izobraževanja ter položaj zaposlenih znotraj le-tega: pošljite jih na e-naslov ministrstva za izobraževanje gp.mizs@gov.si in na e-naslov kabineta predsednika vlade gp.kpv@gov.si.

Kot smo vas že zaprosili, na omenjene zbore ob 11.55 povabite tudi novinarke in novinarje lokalnih medijev, jim pojasnite razloge za stavko, posredujte podatke, ki bi jih potrebovali, ter z njimi delite fotografije stavkovnega 9. marca. V stavkovnih aktivnostih se lahko povežete tudi s kolegicami in kolegi z vam bližnjih vzgojno-izobraževalnih zavodov – skupaj smo močnejši!


PODATKI O ŠTEVILU STAVKAJOČIH – SPOROČITE NAM JIH NAJPOZNEJE DO 10. URE NA DAN STAVKE

Ob bližajoči se stavki bo nadvse pomembno, da bomo v SVIZ na sam dan stavke, 9. marca 2022, že čim bolj zgodaj razpolagali z natančnimi podatki o številu in deležu stavkajočih in številu otrok, ki bodo na dan stavke morda prišli v vaš zavod. V ta namen bo na naši spletni strani na dan stavke aktivna posebna novica, in sicer na naslovu https://www.sviz.si/stavkajoci9marec2022/.

Na navedeni povezavi boste sindikalni zaupnice in zaupniki, da boste lahko dostopili do obrazca »Sporočanje podatkov o stavkajočih«, vpisali: (1) številko svoje članske izkaznice SVIZ (2) in letnico rojstva, zatem (3) odkljukali »Nisem robot.« ter (4) kliknili gumb »Prijava«. V obrazec boste zatem vpisali: (5) ime in priimek vodje stavkovnega odbora, (6) število vseh zaposlenih na vašem zavodu, (7) število stavkajočih na vašem zavodu ter (8) število otrok, ki so jih na dan stavke starši morda pripeljali v vaš zavod. Podatke boste oddali (9) s klikom na gumb »Oddaja podatkov«.

Prosimo vas, da v skupnem številu stavkajočih upoštevate tudi tiste zaposlene, ki so ob glasovanju o tem stavko podprli, a soglašajo, da bodo na dan stavke izvajali nujno varstvo otrok oziroma bodo izvedli druge neodložljive in že vnaprej načrtovane obveznosti (npr. spremstvo učencev na tekmovanje, ki je bilo načrtovano že dlje časa, izvedba šole v naravi in podobno).

Prosimo vas torej, da nam podatke o številu stavkajočih sporočite najpozneje do 10. ure na dan stavke, in se vam za vašo angažiranost že vnaprej lepo zahvaljujemo. Če bi imeli o sporočanju števila stavkajočih dodatna vprašanja, nam lahko pišete na info@sviz.si .


DOKUMENTI O SPLOŠNI STAVKI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 9. MARCA 2022

Vsi dokumenti, povezani z bližajočo se stavko, ki smo jih do zdaj, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, naslovili na vas, so dostopni tudi na naši spletni strani – na povezavi www.sviz.si/stavka9marec2022, aktualne objave pa lahko spremljate na www.sviz.si.

Za morebitna dodatna vprašanja, ki bi jih še imeli o izvedbi stavkovne srede, se, seveda, lahko kot do zdaj obrnete tudi na predsednice in predsednike na svojih območnih odborih ter strokovne sodelavke in sodelavce GO SVIZ.S spoštovanjem in v solidarnosti,


Jelka Velički, predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

------------------------------------------------------------------------------------------
 

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 24. februarja 2022

 

NAVODILA ZA IZVEDBO STAVKE 9. 3. 2022Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki,

pred napovedano splošno stavko v vzgoji in izobraževanju 9. marca 2022 smo pripravili navodila za izvedbo stavke. Prosimo vas, da jih natančno preberete in z njimi seznanite tudi vse zaposlene v svojih zavodih. S stavko od Vlade RS zahtevamo plačilo povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenje tveganj za zdravje v času epidemije covida-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki jim to pripada, ter zvišanje plač strokovnim delavkam in delavcem, administrativnemu, tehničnemu in računovodskemu osebju glede na že dogovorjena zvišanja plač drugim skupinam v javnem sektorju. Tudi za ceno konflikta ne bomo več dopuščali, da bi bilo delo v vzgoji in izobraževanju vredno manj kot, denimo, delo v državni upravi ali zdravstvu. Stavka ni cilj, je skrajno, a legitimno sredstvo, ki izraža trdno odločenost, da bomo svoje upravičene zahteve uveljavili. Pri tem je izjemno pomembno, da stavko izpeljemo brez incidentov, ki bi jih nasprotna stran lahko izrabila za razvrednotenje naših stališč in zahtev.


TEMELJNA PRAVILA STAVKE
(s pripombami – aktivnosti na ravni zavoda, kjer je bila stavka izglasovana)


Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, morajo stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja ter omogoča nadaljevanje dela po končani stavki. Stavkovni odbor zato imenuje člane stavkovne straže, ki v času stavke ostanejo v prostorih delodajalca in zagotavljajo, da stavkajoči ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi in premoženja. Člani stavkovne straže o posebnih dogodkih v času trajanja stavke obveščajo stavkovni odbor. Člani stavkovnega nadzora naj nosijo vidno oznako: »stavkovna straža«.

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, ne smejo delavcem, ki v njej ne sodelujejo, preprečevati, da bi delali.

· Delavci, ki ne stavkajo, naj se glede delovnih obveznosti na dan stavke dogovorijo z delodajalcem.
· Posamezne delavce, ki ne stavkajo, lahko delodajalec na dan stavke pošlje tudi na službeno pot (izobraževanje, spremljanje učencev, dijakov, otrok).
· Delavci, ki so na dan stavke že na službeni poti (šola v naravi, ekskurzija), na ta dan ne stavkajo.
· Bolniško odsotni delavec ne stavka.
· Delodajalec lahko posameznim delavcem, na podlagi prošnje, za ta dan odobri dopust (v skladu z 48./2 čl. KPVIZ).

Stavka preneha s sporazumom tistega, ki je sprejel sklep o stavki, in organov, ki jim je bil ta sklep poslan, ali s sklepom tistega, ki je sprejel sklep o začetku stavke. Stavka se bo začela v sredo, 9. marca 2022, ob 6.00 uri zjutraj in prekinila ob 22.00 uri istega dne. Nadaljnji potek stavke, določanje vključevanja posameznih dejavnosti ali posameznih delov dejavnosti v stavko bo sproti opredeljeval Glavni stavkovni odbor SVIZ. Stavka bo trajala do preklica, kar bo opredelil Glavni stavkovni odbor SVIZ.

Organiziranje stavke oziroma udeležba v njej pod pogoji, določenimi z zakonom, ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in materialne odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanja delovnega razmerja delavca.

Pravico do stavke opredeljuje 77. člen Ustave RS in vsako oviranje pri izvajanju te pravice pomeni kršitev slovenske ustave. Za področje vzgoje in izobraževanja Zakon o stavki ne predpisuje nikakršnega zagotavljanja minimuma delovnega procesa, zato stavkajočim ni mogoče naložiti nobenega dela, ki ni dogovorjeno s stavkovnim odborom v zavodu ali na območnem odboru ali z Glavnim stavkovnim odborom SVIZ! Tisti, ki bi pozival učence ali dijake, naj na dan stavke pridejo v šolo, zanje v celoti prevzema odgovornost, saj zaposleni ne delajo.

Če je stavka organizirana v skladu z zakonom, predstavniki delodajalca ne smejo zaposlovati delavcev, ki bi zamenjali udeležence stavke, preprečevati zaposlenim, da bi sodelovali v stavki, in ne uporabljati nasilnih ukrepov, da bi se stavka končala. Kršitve teh določb je mogoče prijaviti na Inšpektorat RS za delo ali na policijo (v skladu z 200. členom KZ-1), sproti pa z morebitnimi kršitvami in pritiski ob stavki obveščajte SVIZ – pokličite nas po telefonu 01 24 40 904 (Nadja Götz, pomočnica glavnega tajnika) ali nam pišite na e-naslov nadja.goetz@sviz.si.


ČAS IN KRAJ STAVKE

Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju se bo začela v sredo, 9. marca 2022, ob 6.00 uri zjutraj in prekinila ob 22.00 uri istega dne.

Stavkajoči se na dan stavke zberete v prostorih zavoda (tudi tisti, ki na ta dan nimajo pouka, in tisti, ki delo sicer opravljajo na enotah ali podružnicah), in sicer ob uri, ki jo določi stavkovni odbor. Stavkovni odbor določi, od kdaj do kdaj se bo stavka v zavodu izvajala. Stavkovni odbor o času izvedbe stavke v zavodu obvesti delodajalca. Priporočamo, da se stavka na posameznem zavodu praviloma izvaja med 7. in 15. uro. O tem, da bo stavka dne 9. 3. 3022 potekala v prostorih delodajalca, je treba slednjega posebej obvestiti. Prosim vas, da izpolnjeni obrazec Priloga 4 (.doc, .pdf) še pred stavko – priporočamo pa, da to storite čim prej – izročite delodajalcu.

Izvedbo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju bomo prilagodili aktualnim razmeram in ukrepom, povezanim z navzočnostjo koronavirusa SARS-CoV-2, zato na stavkovni dan tokrat ne bomo pripravili protestnih shodov, kot smo jih sicer. Kljub temu predlagamo, da se zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej Sloveniji ob upoštevanju veljavnih zdravstveno-varnostnih ukrepov na dan stavke vsi ob isti uri (predlagamo, da ob 11.55) zberete pred svojimi vrtci, šolami, dijaškimi domovi, fakultetami ter opremljeni z nalepkami »stavka«, ki vam jih bomo pravočasno priskrbeli, in priložnostnimi transparenti tudi tako opozorite na naše skupne stavkovne zahteve. S fotografijami in komentarji, ki nam jih boste ob tej priložnosti posredovali (v ta namen bo vzpostavljena posebna aplikacija, o podrobnostih same izvedbe pa vas bomo natančneje še obvestili), bomo lahko v SVIZ stavkovni dan še učinkoviteje predstavili širši javnosti. Hkrati vas prosimo, da na omenjene zbore pred svojimi zavodi povabite tudi novinarke in novinarje lokalnih medijev, podate izjave ob stavki in z njimi delite fotografije stavkovnega 9. marca. V stavkovnih aktivnostih se lahko povežete tudi s kolegicami in kolegi z bližnjih vzgojno-izobraževalnih zavodov – skupaj smo močnejši!


SPLOŠNO NAVODILO

Prilagoditev načina stavkanja prepuščamo zaposlenim v zavodih in ob tem svetujemo, da navodila za izvajanje stavke smiselno prilagodite posebnostim vašega zavoda. Staršev, učencev, uporabnikov in drugih zainteresiranih deležnikov ne pozabite seznaniti s svojo odločitvijo o stavki in o načinu njene izvedbe.


KAKO RAVNATI, ČE STAVKA V ZAVODU NI BILA IZGLASOVANA

Zaradi množične podpore zaposlenih za stavko je SVIZ razglasil splošno stavko v celotni dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Če se je na posameznem zavodu opredelila za stavko manj kot polovica vseh zaposlenih, se tisti, ki so glasovali za stavko, še vedno lahko pridružijo splošni stavki kot posamezniki, ker je stavka razglašena za celotno dejavnost vzgoje in izobraževanja. O tem, da bodo na dan 9. 3. 2022 stavkali, morajo ti zaposleni pravočasno obvestiti delodajalca (v tem primeru stavke delodajalcu ne napoveduje sindikalni zaupnik ali zaupnica), prav tako pa tem zaposlenim svetujemo, da stavkajo v skladu z ostalimi tu podanimi navodili. Ne glede na običajni delovni čas posameznega delavca na dan stavke priporočamo, da se zaposleni, ki se želijo pridružiti stavki, udeležijo stavke v prostorih delodajalca med 7. in 15. uro.


ODGOVORNOST ZA PREMOŽENJE IN VARNOST IN ZDRAVJE LJUDI

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, morajo stavko organizirati in voditi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi in premoženja. Kot odgovoren sindikat poskrbimo tudi, da v času stavke do tega ne bi prišlo kako drugače oziroma da tega ne bodo ogrožale tretje osebe. Vstopanje v zavod ali izstopanje iz njega ter dogajanje v zavodu naj poleg stavkajočih in stavkovnega odbora še posebej nadzira stavkovna straža. Stavkajoči proti volji delodajalca zavoda ne morejo zapreti, zato priporočamo, da se, če je to aktualno v konkretnem zavodu, o tem vidiku stavke z direktorjem (ravnateljem) predhodno pogovorite in po možnosti dogovorite.


VNAPREJ NAČRTOVANE OBVEZNOSTI

Kako ravnati v primeru vnaprej dogovorjenih in načrtovanih aktivnosti (npr. tabori, šole v naravi, izobraževanja, posveti, koncerti …)? O tem se odločite sami, predlagamo pa, da že plačane obveznosti izvedete tako, kot so bile predvidene (v tem primeru delavci, ki to izvajajo, ne stavkajo). Če odpoved načrtovane aktivnosti ne bo imela finančnih ali drugih posledic, lahko po dogovoru z delodajalcem poskusite tudi z odpovedjo te dejavnosti. V tem primeru vas pozivamo, da o tem pravočasno obvestite tudi vse, ki jih takšna odpoved zadeva (učence, starše, prevoznika, ustanove, ki ste jih morda načrtovali obiskati …).


SODELOVANJE Z MEDIJI

Stavkajočim (stavkovnim odborom) svetujemo, da se ob obisku predstavnikov medijev v zavodih med stavko le-tem ne izogibate, temveč skušajte novinarkam in novinarjem strpno in argumentirano odgovarjati na njihova vprašanja, posredujte jim podatke, ki bi jih potrebovali, in jim pojasnite razloge za stavko.


POROČANJE O ŠTEVILU STAVKAJOČIH V ZAVODU

Ob bližajoči se stavki bo tudi tokrat nadvse pomembno, da bomo v SVIZ-u že navsezgodaj na dan stavke razpolagali z natančnimi podatki o številu in deležu stavkajočih in številu otrok, ki bodo na dan stavke prišli v vaš zavod. V ta namen bo na naši spletni strani na dan stavke aktivna posebna novica (na naslovu https://www.sviz.si/stavkajoci9marec2022/), preko katere nam boste sporočali omenjene podatke. Že ob tej priložnosti vas vnaprej prosimo, da nam boste podatke o številu stavkajočih sporočili najpozneje do 10. ure na dan stavke, vsa natančnejša potrebna navodila o sporočanju števila stavkajočih pa vam bomo še posredovali.


POSEBNOSTI IZVAJANJA STAVKE

1. Vrtci

Vrtci bodo na dan stavke zaprti.

Zaposleni v vrtcih se začnejo zbirati v zavodu praviloma z začetkom običajnega odprtja vrtca (ob odpiralnem času) in so prisotni predvidoma med 7. in 15. uro (priporočamo, da tako kot bi na ta dan sicer delali, če se upoštevaje poprej zapisano v navodilih to smiselno izide).

V SVIZ smo za starše vrtčevskih otrok pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf, .doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči dela na dan stavke ne bodo izvajali. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.

Ne glede na to, da bodo vrtci zaprti, svetujemo, da se v vrtcih organizira varstvo za nujne primere. Predvsem gre za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti. Nujni primeri morajo biti predhodno dogovorjeni s starši najpozneje 3 dni pred izvedbo stavke. Varstvo naj primarno zagotavljajo delodajalec in nestavkajoči delavci. Če bodo starši pripeljali v vrtec otroka, za katerega varstvo na dan stavke sicer predhodno ni bilo dogovorjeno, ga ne zavrnite. Samo izvedbo varstva za nujne primere dogovorite z vodstvom zavoda. Predlagamo, da v vrtcih, kjer imate več enot, varstvo za nujne primere izvajate izključno v matičnem zavodu in ne po enotah. Enote naj bodo na ta dan zaklenjene, kot je to običajno v nočnem času ali ob koncu tedna.

Opozarjamo, da tudi administrativno-računovodski in tehnični delavke in delavci na ta dan stavkajo, tovrstno delo pa se ne izvaja. Za primere nujnega varstva svetujemo, da se z delodajalcem vnaprej dogovorite, da se za le-te zagotovi čim bolj enostaven obrok.


2. Osnovne šole

V osnovnih šolah na dan stavke pouk ne poteka.

V SVIZ smo za starše osnovnošolcev pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf, .doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči dela na dan stavke ne bodo izvajali. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.

Svetujemo, da se v po vaši presoji nujnih primerih odločite o morebitnem sprejemu posameznih otrok v varstvo, če je to mogoče ali okoliščine to zahtevajo. Opozarjamo, da tudi administrativno-računovodski in tehnični delavke in delavci na ta dan stavkajo, tovrstno delo pa se ne izvaja. Za primere morebitnega varstva posameznih otrok svetujemo, da se z delodajalcem vnaprej dogovorite, da se za le-te zagotovi čim bolj enostaven obrok.


3. Osnovne šole s prilagojenim programom

V osnovnih šolah s prilagojenim programom na dan stavke pouka ni, vendar stavkajoči tistim otrokom, ki pridejo v šolo, zagotovijo varno in zdravo okolje (npr. prehrano). Varstvo primarno zagotavljajo delodajalec in nestavkajoči delavci.

Opozarjamo, da tudi administrativno-računovodski in tehnični delavke in delavci na ta dan stavkajo, tovrstno delo pa se ne izvaja. Za primere morebitnega varstva posameznih otrok svetujemo, da se z delodajalcem vnaprej dogovorite, da se za le-te zagotovi čim bolj enostaven obrok.


4. Glasbene šole

V glasbenih šolah se na dan stavke predvideni programi ne izvedejo.

V SVIZ smo za starše otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo, pripravili posebno obvestilo o stavki (.pdf, .doc), v katerem jih med drugim obveščamo, da stavkajoči dela na dan stavke ne bodo izvajali. Prosimo, da starše z vsebino obvestila, ki ga tem navodilom tudi prilagamo, seznanjate, jim pojasnjujete razloge za stavko, saj bo le-ta neposredno prizadela prav njih in njihove otroke, ter jih prosite za razumevanje.


5. Srednje šole

V srednjih šolah na dan stavke pouka ni.


6. Dijaški domovi

V dijaških domovih se zagotovi varnost in zdravje (npr. prehrano, ogrevanje) varovancev, učencev, dijakov. Opozarjamo, da tudi administrativno-računovodski in tehnični delavke in delavci na ta dan stavkajo, tovrstno delo pa se ne izvaja. Svetujemo, da se z delodajalcem vnaprej dogovorite, da se za navzoče varovance na dan stavke zagotovi čim bolj enostaven obrok.

Poskrbite, kolikor je v vaši moči, da ne bi bila ogrožena varnost in zdravje ljudi ali premoženja.


7. Visokošolski zavodi

V visokošolskih zavodih se na dan stavke študijski proces ne izvaja.OBVESTILA ZA STARŠE IN VODSTVA ZAVODOV

Pred stavko smo, kot smo že zapisali, za starše vrtčevskih in osnovnošolskih otrok pripravili osnutek dopisa (Obvestilo za starše – vrtci (.pdf, .doc); Obvestilo za starše – osnovne šole (.pdf, .doc); Obvestilo za starše – glasbene šole (.pdf, .doc)), v katerem jih seznanjamo z razlogi za odločitev za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju in jih prosimo za razumevanje, ker bo neizvajanje vzgojno-izobraževalnega programa v vrtcih in šolah na stavkovno sredo, 9. marca 2022, posledično najbolj vplivalo prav nanje in na njihove otroke. Besedilo vam pošiljamo tudi kot dokument programa Word v obliki .DOC, da ga boste po svoji presoji lahko prilagodili, dopolnili ali kakor koli drugače oblikovali, da bo morda še bolj neposredno usmerjeno k »vašim« staršem, s katerimi se v vrtcih in šolah srečujete vsak dan. Staršem ne pozabite pojasnjevati, da stavka nikakor ni uperjena proti njim in njihovim otrokom, temveč je skrajno sredstvo, ki smo ga morali uporabiti, da bi Vlada RS končno ustrezno ovrednotila delo izobraževalk in izobraževalcev ter tako zagotovila, da bo javno izobraževanje v Sloveniji lahko tudi v prihodnje ohranjalo in še povečevalo svojo kakovost ter v družbi ponovno dobilo pomen in ugled, ki mu pripadata. Podpora staršev je za vse nas zelo pomembna, zato si, prosimo, vzemite čas in jim predstavite položaj izobraževanja in zaposlenih v njem ter naše argumente za stavko.

S to pošto vam prav tako pošiljamo obvestilo za vodstva zavodov (Dopis za vodstva zavodov (.pdf, .doc)), v katerem tudi njih seznanjamo z razlogi za nadaljevanje stavke, ki je skrajno sredstvo sindikalnega boja, ter jih prosimo za podporo našim prizadevanjem, da Vlada RS izobraževalkam in izobraževalcem tudi z ustreznim ovrednotenjem njihovega dela prizna njihovo pomembno vlogo v družbi.

Vsi dokumenti, povezani z bližajočo se stavko, so dostopni tudi na naši spletni strani – na naslovu www.sviz.si/stavka9marec2022.


V solidarnosti,

Glavni stavkovni odbor SVIZ


Priloge:
- Priloga 4_DirektorjuRavnatelju_dopolnitevsklepa 9. 3. 2022 (.doc, .pdf)
- Obvestilo za starše _ vrtci (.doc, .pdf), v italijanskem jeziku: .doc, .pdf; v madžarskem jeziku: .doc, .pdf
- Obvestilo za starše _ osnovne šole (.doc, .pdf), v italijanskem jeziku: .doc, .pdfv madžarskem jeziku: .doc, .pdf
- Obvestilo za starše _ glasbene šole (.doc, .pdf), v italijanskem jeziku: .doc, .pdf
- Dopis za vodstva zavodov (.doc, .pdf)
- Zakon o stavki

------------------------------------------------------------------------------------------


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v vzgoji in izobraževanju


Ljubljana, 18. februarja 2022


POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

 

37.248 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ZA stavko 9. marca 2022
 

Spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, članice in člani, zaposleni v vzgoji in izobraževanju,

v pravkar končanem opredeljevanju o izvedbi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju se vas je 37.248 sindikalnih zaupnic in zaupnikov, članic in članov Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju odločilo, da bomo tudi za ceno stavke vztrajali v zahtevi po zvišanju plač strokovnim delavkam in delavcem, administrativnemu, tehničnemu in računovodskemu osebju glede na že dogovorjena zvišanja plač drugim poklicnim skupinam v javnem sektorju ter zahtevi po plačilu povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenju tveganj za zdravje v času epidemije covida-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki jim to pripada.

Ob izpostavljenih zahtevah je treba poudariti, da se je vlada, medtem ko je kljub večkratnim in vztrajnim pozivom zavračala pogovore in ignorirala legitimne zahteve zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, s posameznimi skupinami zaposlenih v javnem sektorju na ločenih pogajanjih dogovorila za znatno in trajno zvišanje plač – te se povečujejo v policiji, vojski, zdravstvu. Plače strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju so se zadnjih pet let zviševale nekajkrat počasneje kot plače zaposlenih v omenjenih poklicnih skupinah, z aktualnimi zvišanji v zdravstvu pa so se obstoječa plačna razmerja povsem porušila v škodo učiteljstva, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter vsega drugega strokovnega osebja v vzgoji in izobraževanju, tudi ravnateljic in ravnateljev. A razvrednoteno ni le pedagoško delo, enako velja tudi za zaposlene v plačni skupini »J«. Med slednjimi jih vse več – kljub temu, da imajo srednješolsko ali celo višješolsko izobrazbo ter opravljajo zahtevno in odgovorno delo – prejema zgolj minimalno plačo. V SVIZ zahtevamo, da vlada ponovno vzpostavi ustrezna razmerja med primerljivimi delovnimi mesti, ki jih je z enostranskimi potezami porušila na škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

V sindikatu bomo prav tako vztrajali v zahtevi, da mora oblast nujno zagotoviti sredstva za plačilo povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenje tveganj za zdravje v času epidemije covida-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki jim to pripada. Zaposleni v vrtcih in šolah ste namreč ves čas od začetka epidemije covida-19 soočeni z izrazito povečanimi tveganji in obremenitvami, ko pa se je epidemija od začetka tega šolskega leta le še stopnjevala, so bila tudi tveganja zmeraj večja, obremenitve, povezane z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, pa so postale za zaposlene nevzdržne. S skrajnimi napori in ob povečanem tveganju za lastno zdravje zagotavljate, da ostajajo vrtci, šole, dijaški domovi in vsi drugi vzgojno-izobraževalni zavodi odprti, da delujejo. Število ur nadomeščanja odsotnih sodelavk in sodelavcev ter število dežurstev se je ob tem povečalo čez vsako dopustno mejo, obseg dodatnih nalog pri izvajanju ukrepov, ki jih oblast nedomišljeno in brez jasne strategije hitro spreminja, je postal neobvladljiv. Obljube Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da bo zavodom, v katerih bo okužb veliko, zagotovilo dodatne zaposlene, so dobesedno izpuhtele v zrak. V SVIZ-u smo v zadnjem letu in pol vedno znova izpostavljali, kako pomembno in nujno je v šolskem prostoru krepiti varnost in zagotavljati zdrave pogoje za delo, in resorno ministrstvo v številnih dopisih in javnih pozivih opozarjali na ključni pomen sekundarnih zaščitnih ukrepov, ki bi pripomogli k bistveno varnejšemu delovanju vrtcev in šol. Naši pozivi k pogovorom, usklajevanju ukrepov in sodelovanju so ostali brez odgovora, ne MIZŠ ne Vlada RS pa nista za to, da bi se varnost zaposlenih in drugih vključenih v dejavnost vzgoje in izobraževanja povečala, naredila praktično nič. Na ministrstvo in vlado smo še januarja letos še enkrat več naslovili zahtevo, da je treba v vzgojno-izobraževalnih zavodih nemudoma razrešiti kadrovska vprašanja, zagotoviti ustrezno plačilo za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter okrepiti ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v vrtcih in šolah, vendar do sklenitve dogovora ni prišlo.

Odločenost za izvedbo stavke, ki ste jo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, kot omenjeno, izrazili s skupno kar 37.248 glasovi podpore, torej predstavlja povsem nedvoumno sporočilo oblasti, da strokovni delavci in delavke, administrativno, tehnično in računovodsko osebje zavračate radikalno razvrednotenje dela v vzgoji in izobraževanju ter da boste organizirani v SVIZ v svojih zahtevah vztrajali do uresničitve, tudi po nastopu prihodnje vlade, če bo to potrebno.

Na stavko, ki se bo začela v sredo, 9. marca 2022, se na vseh ravneh organiziranosti sindikata že intenzivno pripravljamo, vse dodatne potrebne informacije o izvedbi stavkovnega dneva vam bomo, spoštovani sindikalni zaupnice in zaupniki, na vaše e-naslove posredovali pravočasno, v prihodnjih dneh. Vsa gradiva bodo objavljena tudi na naši spletni strani, posvečeni napovedani stavki. Tokratnim obvestilom že prilagamo plakate o stavki (.JPG, .PDF; že natisnjene jih boste prejeli tudi z navadno pošto), ki jih obesite na za to predvidena mesta v vaših zavodih. Če bi morda potrebovali dodatne izvode plakata, nam to, prosimo, sporočite v tajništvo GO SVIZ, in sicer se obrnite na Terezijo Bukač na e-naslov tajnistvo@sviz.si ali jo pokličite po telefonu 01 24 40 900.

Predsednicam in predsednikom območnih odborov SVIZ ter vsem zaupnicam in zaupnikom v zavodih se tudi na tem mestu iskreno zahvaljujeva, da ste glasovanje o stavki izpeljali na tako visoki ravni, prav tako hvala tudi za vaš odločilni prispevek k rezultatu glasovanja. Skupaj smo močnejši!

V solidarnosti,

Jelka Velički, predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

------------------------------------------------------------------------------------------

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom v vzgoji in izobraževanju


Ljubljana, 9. februarja 2022


GLASOVANJE O STAVKI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

 

Spoštovane članice, spoštovani člani,

v zadnjem letu in pol smo predstavnikom šolske oblasti najprej večkrat predlagali, zatem pa tudi zahtevali, da se dogovorimo o ovrednotenju in plačilu povečanih delovnih obremenitev in tveganj za zdravje, ki ste jim zaradi navzočnosti koronavirusa SARS-CoV-2 in epidemije covida-19 izpostavljeni zaposleni v vzgoji in izobraževanju. A od oblasti ves ta čas nismo prejeli niti vljudnostnega odgovora, kaj šele, da bi nas resorno ministrstvo in Vlada RS povabila na pogovore.

Nepripravljenost na dostojen dialog, ignoriranje naših legitimnih zahtev članice in člani, kot razberemo iz vaših odzivov, večinsko razumete kot izraz skrajno nespoštljivega, povsem neprimernega odnosa Vlade RS do zaposlenih. S skrajnimi napori in ob povečanem tveganju za lastno zdravje si prizadevate, da ostajajo vrtci, šole, dijaški domovi in vsi drugi vzgojno-izobraževalni zavodi odprti, da delujejo. To je v dobro celotne družbe, a oblast o težavnih razmerah in pričakovanjih, ki jih upravičeno imate, ne želi niti slišati. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) zato zahteva, da vlada z zaposlenimi vzpostavi spoštljiv dialog in da sklenemo takojšnji pisni dogovor o ovrednotenju in plačilu dodatnih delovnih obremenitev ter povečanih tveganj za zdravje za čas spopadanja z epidemijo covida-19 na področju vzgoje in izobraževanja.

Istočasno, ko je vlada zavračala pogovore z nami, se je s posameznimi skupinami zaposlenih v javnem sektorju na ločenih pogajanjih dogovorila za znatno in trajno zvišanje plač – te se povečujejo v policiji, vojski, zdravstvu, nazadnje je bil sklenjen še poseben dogovor o zboljšanju plač za zdravnike. Plače strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju so se zadnjih pet let zviševale nekajkrat počasneje kot v omenjenih skupinah, z aktualnimi zvišanji v zdravstvu, zlasti medicinskim sestram in zdravnikom, pa so se obstoječa plačna razmerja povsem porušila v škodo učiteljstva, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter vsega drugega strokovnega osebja v vzgoji in izobraževanju, tudi ravnateljic in ravnateljev. A razvrednoteno ni bilo le pedagoško delo,  enako velja tudi za zaposlene v plačni skupini »J«. Med slednjimi jih vse več – kljub temu, da imajo srednješolsko ali celo višješolsko izobrazbo ter da opravljajo zahtevno in odgovorno delo – prejema zgolj minimalno plačo. V SVIZ zahtevamo, da vlada ponovno vzpostavi ustrezna razmerja med primerljivimi delovnimi mesti, ki jih je z enostranskimi potezami porušila na škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Zaradi neodzivnosti Vlade RS, podcenjujočega odnosa do zahtev zaposlenih, zaradi česar se nezadovoljstvo v vrtcih in šolah hitro stopnjuje, se je 54-članski Glavni odbor SVIZ v tednu dni sestal na dveh izrednih sejah in se na zadnji, ki je potekala 3. 2. 2022, odločil, da članstvo pozove k opredelitvi o izvedbi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Ta se bo, če jo boste zaposleni izglasovali, začela 9. marca 2022 in se nadaljevala glede na potek dogodkov in skladno z odločitvami Glavnega stavkovnega odbora SVIZ, ki bo aktivnosti vodil. Vse, spoštovani članice in člani, vas pozivava, da se glasovanja o stavki udeležite in izrazite svojo voljo!

Naše zahteve do oblasti, ki so sicer diferencirane za posamezne skupine zaposlenih in posamezne elemente delovnega razmerja, lahko po vsebini povzamemo, kot sledi:

1.  Takojšnja sklenitev dogovora o ovrednotenju in dodatnem plačilu povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenju tveganj za zdravje za vse, ki jim to pripada.

2. Ustrezno zvišanje plač strokovnim delavkam in delavcem, administrativnemu, tehničnemu in računovodskemu osebju glede na že dogovorjena zvišanja plač v drugih delih javnega sektorja.


Cilj prve navedene zahteve je skleniti sporazum, ki bi veljal za omejeni čas spopadanja z epidemijo covida-19, za čas izjemnih obremenitev, za izpostavljenost tveganjem. Za to je treba zagotoviti dovolj finančnih sredstev: sredstva za ustrezno plačilo nadurnega dela vzgojiteljem in pomočnikom v vrtcih, a hkrati tudi za plačilo nadurnega dela pri nadomeščanjih administrativnega, tehničnega in računovodskega osebja; sredstva za vsakovrstna nadomeščanja v šolah, za učitelje, knjižničarje, svetovalne delavce, »ROID-e«, za pomočnike ravnateljev in ravnatelje na eni strani, za plačilo nadur in nadomeščanj odsotnih administrativno-tehničnih delavk in delavcev na drugi strani.

Druga zahteva predvideva trajno zvišanje plač, ki je nujno, upoštevaje omenjena zvišanja v drugih delih javnega sektorja. Torej, ne zahtevamo, da bi šolstvo dobilo kaj več, vztrajamo zgolj, da plače zaposlenih v vzgoji in izobraževanju sledijo že dogovorjenim zvišanjem za druge poklicne skupine v javnem sektorju. Dvig plač pomočnikom vzgojitelja je nujen, ker ni sprejemljivo, da se odgovorno delo ovrednoti z minimalno plačo, hkrati pa tudi zato, ker so se znatno in trajno zvišale plače za primerljivo (ne enako) delovno mesto srednjih medinskih sester. To velja tudi za primerjavo med diplomiranimi medicinskimi sestrami (VII/1) in učitelji (VII/2). Visokošolske učitelje z doktorati znanosti je treba ponovno izenačiti z zdravniki specialisti. Enako velja tudi za zaposlene v skupini »J«, za varuhe – negovalce, za hišnike, kuharje, poslovne sekretarje, računovodje, ki se utapljajo v minimalni plači.

Naš cilj ni stavka, temveč sklenitev dogovora o naših zahtevah na primerljivih pogajanjih, kot so bila izpeljana v zdravstvu (in v enem delu še potekajo) ter kot so bila bliskovito izvedena za dvig plač zdravnikov in zdravnic. Časa za dogovor je dovolj, a če ta do 9. marca letos ne bo sklenjen, bomo zahteve od takrat naprej uveljavljali tudi s stavko. Mogoče je, da nam zahtevanega ne bo uspelo uveljaviti takoj, a če oblasti – zdajšnji in prihodnji –  ne pokažemo jasno, da mislimo resno, da so naše zahteve utemeljene, da bomo pri njih vztrajali, bomo ostali, kjer smo. Zato, spoštovani članice in člani, glasujte za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, k opredeljevanju pa povabite tudi vse druge zaposlene v svojih zavodih. Skupaj smo močnejši!

 

Z lepimi pozdravi,

Jelka Velički, predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ


Priloge:

- Stavkovne zahteve SVIZ (.doc, .pdf), različica v italijanskem jeziku (.doc, .pdf)
* Stavkovne zahteve, dopolnjene na seji Glavnega stavkovnega odbora 18. februarja 2022 (.doc, .pdf), dopolnitev stavkovnih zahtev na izredni seji GsO 7. marca 2022 (.pdf)

- Glasovnica (opredeljevanje o stavki) (.doc, .pdf)

- Navodila za glasovanje (.doc, .pdf)

- Priloga 1 - Zapisnik o izidu glasovanja (.doc, .pdf)

- Priloga 2 - Sklep zbora sindikata zavoda  (.doc, .pdf)

- Priloga 3 (Sklep o stavki - za direktorja, ravnatelja zavoda in predsednika Sveta zavoda) (.doc, .pdf)

- Plakat – stavka v vzgoji in izobraževanju, 9. marca 2022, .JPG, .PDF

Navodila za izvedbo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, 9. 3. 2022