Ljubljana, 16. 11. 2018

Stavkali bodo tudi zaposleni v kulturi!

sporočilo za medije!

STAVKALI BODO TUDI ZAPOSLENI V KULTURI

Člani SVIZ in ostali zaposleni v kulturi so z veliko večino izglasovali sodelovanje v stavki 5. decembra.
 

Ljubljana, 16. novembra 2018 – Na pobudo in skladno s sklepom predsedstva Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ z oktobrske izredne seje je na izredni seji 7. novembra letos Glavni stavkovni odbor (GSO) SVIZ sprejel odločitev tudi o opredeljevanju zaposlenih v kulturi o izvedbi splošne stavke na področju kulture. Zaposleni v kulturi namreč prav tako pozivajo k odpravi nesorazmerij med plačami v kulturi glede na druga primerljiva delovna mesta v javnem sektorju ter zahtevajo povečanje razpona možnega kariernega napredovanja. Slednje je tako v kulturi kot tudi v vzgoji in izobraževanju ter sociali najnižje v celotnem javnem sektorju. Člani SVIZ in drugi zaposleni v kulturi so stavko izglasovali in jo bodo izvedli 5. decembra letos.

Članice in člani GSO SVIZ so za področje kulture sprejeli naslednje stavkovne zahteve: povišanje plač za 1 plačni razred na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razred; povišanje plač za 2 plačna razreda na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom in na delovnih mestih v VII/2 tarifni skupini; povišanje plač za 3 plačne razrede na delovnih mestih v VII. In IX. tarifnem razredu; povečanje razkoraka med nazivi na delovnih mestih v plačni skupini G2 na maksimalno 3 plačne razrede (npr: med višjim kustosom in svetovalcem); izplačilo regresa za letni dopust v višini 1.050,00 evrov za vse zaposlene, katerih plača je nižja od minimalne.

Opredeljevanje članic in članov SVIZ ter ostalih zaposlenih v kulturi o stavki je potekalo med 8. in 14. novembrom. Zaposleni v kulturi so izvedbo stavke večinsko izglasovali in ta bo izpeljana v sredo, 5. decembra 2018. Kulturni zavodi se bodo samostojno odločili, ali bodo na ta dan popolnoma zaprli vrata obiskovalcem ali bodo načrtovane prireditve in obiske izvedli ter v kakšni obliki. Na stavkovni dan ob 12. uri bo pred sedežem Vlade RS organiziran tudi protestni shod zaposlenih v dejavnostih SVIZ, torej tudi v kulturi.

X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik SVIZ Slovenije