Ljubljana, 9. 5. 2024

Šteje vsak glas!

 

Uporabi svoj glas, sicer bodo o tvoji prihodnosti odločili drugi

Evropski parlament je v teh dneh začel drugo fazo komunikacijske kampanje, v kateri poudarja, kako pomembni sta udeležba na bližajočih se evropskih volitvah in zaščita demokracije.

Od 6. do 9. junija 2024 se bo lahko več kot 370 milijonov prebivalcev iz 27 držav članic udeležilo evropskih volitev. Evropski parlament želi evropske državljane dodatno informirati in jih spodbuditi k udeležbi.

Slogan volitev je »Uporabi svoj glas. Sicer bodo o tvoji prihodnosti odločili drugi.« Evropski parlament se v večplastni kampanji osredotoča na to, kako pomembna je demokracija, v skladu s tem pa je nastal tudi videoposnetek, v katerem starejši državljani iz različnih držav članic naslednjim generacijam predstavljajo svoje poglede na demokracijo in ob tem poudarjajo, da demokratičnih pravic ne smemo imeti za samoumevne. Video Uporabi svoj glas, sicer bodo o tvoji prihodnosti odločili drugi si lahko ogledate v nadaljevanju in na tej povezavi. Video prikazuje tudi razgibano preteklost številnih evropskih držav, ki so izkusile vojno in omejevanje osebnih svoboščin ter spoznale, kaj se zgodi, če demokracije ne varujemo. V kampanji Evropskega parlamenta aktivno sodeluje tudi Evropski ekonomski in socialni odbor  (v le-tem je predstavnica Konfederacije sindikatov javnega sektorja pomočnica glavnega tajnika Sviza Nadja Götz), ki je o evropskih volitvah sprejel tudi resolucijo Oddajte svoj glas za enotno, demokratično, konkurenčno, trajnostno in socialno Evropsko unijo.

 

Leta 2019 se je volitev udeležila več kot polovica evropskih volivcev (50,6 %). Spomladanska raziskava Eurobarometer 2024, v kateri je sodelovalo več kot 26.000 anketirancev iz vseh držav članic, je pokazala, da junijske volitve zanimajo 60 % Evropejcev. To je 11 odstotnih točk več kot spomladi 2019 (tri mesece pred prejšnjimi evropskimi volitvami). 71 % oziroma 10 odstotnih točk več anketirancev kot nazadnje je dejalo, da se bodo volitev najverjetneje udeležili. S trditvama »Udeležba na volitvah je pomembna za ohranjanje demokracije« in »Udeležba na volitvah je pomembna, da poskrbimo za boljšo prihodnost prihodnjih generacij« se strinja štiri petine Evropejcev (81 % oziroma 84 %). 81 % Evropejcev pa meni, da je zaradi trenutnih geopolitičnih razmer udeležba na letošnjih evropskih volitvah še pomembnejša.

Evropske volitve ključne tudi za izobraževanje

Pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament sta na izjemen pomen le-teh in na nujnost, da se jih kot volivci udeležimo, opozorila tudi evropska socialna partnerja v izobraževanju – Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE) in Evropska federacija delodajalcev v izobraževanju (EFEE). Kot poudarjata, bodo te volitve ključno vplivale na to, kakšno izobraževanje bomo v prihodnje imeli v Evropi.

Večina evropskih držav se sooča z velikim pomanjkanjem učiteljic in učiteljev ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ETUCE in EFEE zato izpostavljata, da moramo, da bi se lahko z omenjenim izzivom učinkovito in uspešno spoprijeli, poglobljeno razmisliti o prihodnosti učiteljskega poklica, pri tem pa nujno upoštevati tudi trenutne demografske spremembe v populaciji učiteljev in učencev ter druge vplive, kot so družbeni, gospodarski, digitalni in okoljski prehodi. Poiskati moramo tudi ustrezne pristope, kako izboljšati delovne pogoje, urediti delovni čas, področje plač in pokojnin, zmanjšati delovne obremenitve, z delom povezani stres in psihosocialna tveganja. Ob naštetem je treba po mnenju evropskih socialnih partnerjev v izobraževanju poskrbeti za privlačnost karierne poti in napredovanj. Vsi našteti dejavniki namreč neizprosno vplivajo na zmanjšanje privlačnosti pedagoškega dela in na pomanjkanje kadra, kar se zatem odraža v kakovosti izobraževanja in vključenosti mladih evropskih državljanov in študentov v izobraževalni sistem po vsej Evropski uniji. Prav tako ETUCE in EFEE izpostavljata, da trenutna reforma gospodarskega upravljanja EU ogroža sposobnost držav članic, da bi ustrezno vlagale v izobraževanje, to pa ogroža temeljno načelo splošnega dostopa do izobraževanja. ETUCE in EFEE pričakujeta, da bodo prihodnji poslanci Evropskega parlamenta pokazali trdno zavezanost zaščititi visokokakovostno izobraževanje pred vplivom interesov, ki temeljijo na dobičku. Klik – za več!

Vir: Evropski parlament