Ljubljana, 17. 7. 2018

Štipendije in subvencije 2018/2019

Vse zainteresirane članice in člane Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) opozarjamo na aktualna razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, in sicer razpis dvanajstih štipendij ter razpis nepovratnih sredstev za subvencioniranje izobraževanja članic in članov, ki se izobražujejo v zvezi s svojim delom.


Štipendije – rok 27. september 2018!

GO SVIZ Slovenije je v svojem finančnem načrtu za leto 2018 predvidel sredstva za razpis dvanajstih štipendij. Štipendije so namenjene otrokom članic in članov sindikata, dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture, in sicer šest štipendij za srednješolsko, šest pa za visokošolsko izobraževanje. Štipendije bodo podeljene za obdobje šolskega leta 2018/19. Ob tem izpostavljamo, da je vloga za štipendije elektronska (!), na kar naj bodo kandidatke in kandidati še posebno pozorni, vsa natančna navodila za izpolnjevanje vloge pa so dostopna tukaj. Rok za oddajo vloge za pridobitev štipendije je 27. september 2018.


Subvencije za pridobitev ustrezne izobrazbe – rok 12. oktober 2018!

Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem načrtu za leto 2018 predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki se izobražujejo v zvezi s svojim delom. Po pravilniku o subvencioniranju izobraževanja imajo prednost oziroma dobijo več točk tisti, ki pridobivajo izobrazbo, predpisano za delovno mesto, na katerem so zaposleni. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov. Število subvencij je razdeljeno po območnih odborih, glede na število članov. Obrazec oziroma vloga za pridobitev subvencije je dostopna na spletni strani www.sviz.si, v rubriki O sindikatu - dokumenti (klik), pred izpolnjevanjem le-te pa si natančno preberite navodila. Rok za oddajo vloge za pridobitev subvencije je 12. oktober 2018.


Kandidatkam in kandidatom svetujemo, da si pred izpolnjevanjem vlog natančno preberete tudi Pravilnik o štipendiranju oziroma Pravila o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije. Nahajata se na spletni strani www.sviz.si, v rubriki O sindikatu, Dokumenti (klik).

 

Pozivamo vas, da bodite pri oddajanju vlog še posebno pozorni, da ji priložite vsa potrebna dokazila in dokumente.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar