Ljubljana, 14. 7. 2017

Štipendije in subvencije SVIZ

Štipendije in subvencije SVIZ


Vse zainteresirane članice in člane Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) opozarjamo na aktualna razpisa štipendij in subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, in sicer razpis štirinajstih štipendij ter razpis nepovratnih sredstev za subvencioniranje izobraževanja članic in članov, ki se izobražujejo v zvezi s svojim delom.


Štipendije – rok 28. september 2017!
GO SVIZ Slovenije je v svojem finančnem načrtu za leto 2017 predvidel sredstva za razpis štirinajstih štipendij. Štipendije so namenjene otrokom članic in članov sindikata, dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture, in sicer sedem štipendij za srednješolsko, sedem pa za visokošolsko izobraževanje. Štipendije bodo podeljene za obdobje šolskega leta 2017/18. Ob tem izpostavljamo, da je vloga za štipendije letos prvikrat elektronska (!), na kar naj bodo kandidatke in kandidati še posebno pozorni, vsa natančna navodila za izpolnjevanje vloge pa so dostopna tukaj. Rok za oddajo vloge za pridobitev štipendije je 28. september 2017.


Subvencije za pridobitev ustrezne izobrazbe – rok 12. oktober 2017!
Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem načrtu za leto 2017 predvidel tudi nepovratna sredstva za članice in člane, ki se izobražujejo v zvezi s svojim delom. Po pravilniku o subvencioniranju izobraževanja imajo prednost oziroma dobijo več točk tisti, ki pridobivajo izobrazbo, predpisano za delovno mesto, na katerem so zaposleni. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec, je 500 evrov. Število subvencij je razdeljeno po območnih odborih, glede na število članov. Obrazec oziroma vloga za pridobitev subvencije je dostopna na spletni strani www.sviz.si, v rubriki O sindikatu - dokumenti (klik), pred izpolnjevanjem le-te pa si natančno preberite navodila. Rok za oddajo vloge za pridobitev subvencije je 12. oktober 2017.

Kandidatkam in kandidatom svetujemo, da si pred izpolnjevanjem vlog natančno preberete tudi Pravilnik o štipendiranju oziroma Pravila o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije. Nahajata se na spletni strani www.sviz.si, v rubriki O sindikatu, Dokumenti (klik).

Pozivamo vas, da bodite pri oddajanju vlog še posebno pozorni, da ji priložite vsa potrebna dokazila in dokumente.

Če glede razpisov morda potrebujete več informacij, se lahko obrnete na strokovno sodelavko SVIZ Nino Štangl (nina.stangl@sviz.si, tel. 01 244 09 06).