Ljubljana, 24. 7. 2019

Štipendije in subvencije za 2019/20

Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem načrtu za leto 2019 predvidel nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2019/20 pridobiti ustrezno izobrazbo – izobrazbo, ki je predpisana za delovno mesto, ki ga prosilka ali prosilec zaseda, in je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta. Višina subvencije, ki jo prejme posamezni prosilec ali prosilka, je 500 evrov, razpis pa je odprt do 16. oktobra 2019.

Glavni odbor SVIZ je v svojem finančnem načrtu za leto 2019 predvidel nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli v študijskem letu 2019/20 pridobiti ustrezno izobrazbo, SVIZ pa za novo šolsko leto razpisuje tudi štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata. Vse podrobnosti o razpisnih pogojih za štipendije in subvencije ter navodila za oddajo vlog na spletni strani SVIZ, in sicer na naslednji povezavi (O sindikatu / Dokumenti):  https://www.sviz.si/dokumenti/ .

SVIZ za šolsko leto 2019/20 razpisuje tudi štipendije za izobraževanje otrok članic in članov sindikata. Štipendije so namenjene dijakom in študentom za šolanje oziroma redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja, znanosti ter kulture, in sicer za srednješolsko in za visokošolsko izobraževanje. Predvidoma dvanajst štipendij, šest za izobraževanje po srednješolskih programih in šest za visokošolski študij, bo podeljenih za obdobje šolskega leta 2019/20. Rok za oddajo popolnih vlog za pridobitev štipendije je 30. september 2019.

Vse podrobnosti o razpisnih pogojih za štipendije in subvencije ter navodila za oddajo vlog najdete na spletni strani SVIZ, in sicer na naslednji povezavi (O sindikatu / Dokumenti):  https://www.sviz.si/dokumenti/ .