Strokovna služba GO SVIZ

sedež GO SVIZ Slovenije:

Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana, p. p. 196
telefon: 01 244 09 00
faks: 01 24 40 920
e-pošta: info@sviz.si , tajnistvo@sviz.si
e-naslov: www.sviz.siBranimir Štrukelj
, profesor zgodovine in umetnostne zgodovine, glavni tajnik
telefon: 01 244 09 00
e-pošta: Branimir.Strukelj@sviz.si
 


Nadja Götz, univerzitetna diplomirana pravnica, pomočnica glavnega tajnika
telefon: 01 244 09 04
e-pošta: Nadja.Goetz@sviz.siTerezija Bukač, vodja tajništva
telefon: 01 244 09 00
e-pošta: Terezija.Bukac@sviz.simag. Nina Štangl, svetovalka Glavnega odbora za članarino in finance
telefon: 01 244 09 06
e-pošta: Nina.Stangl@sviz.si
 
 
Tanja Bukač, dipl. oec., strokovna sodelavka glavnega odbora za organizacijo dela v SVIZ, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
telefon: 01 244 09 16
e-pošta: Tanja.Bukac@sviz.si
 


Sandi Modrijan, univ. dipl. ped. in soc. kult., strokovni sodelavec Glavnega odbora za stike z javnostmi in mednarodno dejavnost
telefon: 01 244 09 08
e-pošta: Sandi.Modrijan@sviz.si
 
 
Peter Rebec, analitik - raziskovalec
 
 
Tanja Modrijan, univ. dipl. spl. jezik in prof. soc., strokovna sodelavka Glavnega odbora za informativno dejavnost, urejanje e-novic in publikacij
telefon: 01 244 09 07
e-pošta: Tanja.Modrijan@sviz.si
 
 
Peter Penič, upravljavec počitniških stanovanj SVIZ
telefon: 01 244 09 15
e-pošta: Peter.Penic@sviz.si
 
 
Jernej Zupančič, univ. dipl. prav., strokovni sodelavec Glavnega odbora za pravne zadeve, pravni svetovalec za področje predšolske vzgoje, osnovne šole in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
telefon: 01 244 09 22
e-pošta: Jernej.Zupancic@sviz.si
 


Jadranka Zupanc, univ. dipl. prav., strokovna sodelavka Glavnega odbora za pravne zadeve, pravna svetovalka za področje osnovnih šol
telefon: 01 244 09 10
e-pošta: Jadranka.Zupanc@sviz.si
 
 
Samra Praprotnik Kos, univ. dipl. prav., strokovna sodelavka Glavnega odbora za pravne zadeve, pravna svetovalka za področje srednjih šol
telefon: 01 244 09 12
e-pošta: Samra.Praprotnik.Kos@sviz.si
 
 
Anja Korošec, univ. dipl. prav., strokovna sodelavka Glavnega odbora za pravne zadeve, pravna svetovalka za področje kulture, visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti
telefon: 01 244 09 18
e-pošta: Anja.Korosec@sviz.si

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strokovna služba območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice

sedež območnega odbora:
Bobenčkova 14, 1000 Ljubljana
tel.: 01 256 34 97 / 01 256 34 98
faks: 01 256 34 99
e-pošta: oo.ljubljana@sviz.si
e-naslov: www.ljubljana.sviz.si
uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 14. ure


Magdalena Mustar Pečjak, sekretarka
e-pošta: magdalenamp@gmail.com


Marjana Možina, tajnica
e-pošta: marjana.mozina@sviz.si


mag. Janez Rešek, univ. dipl. prav., strokovni sodelavec za pravne zadeve
e-pošta: sviz.resek@siol.net
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Strokovna služba območnega odbora SVIZ Podravja

sedež območnega odbora:
Partizanska 5/IV, 2000 Maribor
telefon: 02 230 27 70
faks: 02 230 27 71
e-pošta: oo.podravje@sviz.si
e-naslov: www.oo.podravja.sviz.si

Jasna Sorko, tajnica
e-pošta: Jasna.Sorko@sviz.si
(uradne ure tajništva so vsak delovnik med 8. in 12. uro)

mag. Tadeja Kremzer Jenčič, univ. dipl. prav., strokovna sodelavka za pravne zadeve
e-pošta: Tadeja.Kremzer@sviz.si
(uradne ure za pravno pomoč so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih med 7. in 12. uro)