Ljubljana, 20. 6. 2024

Podatki o zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je na svoji spletni strani 19. junija 2024 objavil podatke o zaposlenih v formalnem izobraževanju v iztekajočem se šolskem letu 2023/2024. Zapisali so, da je bilo v šolskem oz. študijskem letu 2023/24 v vrtcih zaposlenih 13.494 strokovnih delavk in delavcev, v osnovnih šolah 22.074, v srednjih šolah 7.605 ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5.993 strokovnih delavk in delavcev.

Celotno informacijo SURS-a, ki se sicer nahaja na tej povezavi, objavljamo v nadaljevanju.

V vrtcih manj vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov 

V tem šolskem letu je v vrtcih zaposlenih 12.440 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov oz. za 1,2 % manj kot v prejšnjem. Vzgojiteljic je bilo 97,3 %, vzgojiteljev pa 2,7 %. 6,1 % izmed vseh zaposlenih na tej ravni vzgoje in izobraževanja je delalo v zasebnem sektorju. Ena vzgojiteljica oz. vzgojitelj je skrbel povprečno za 6,8 otroka.

Število osnovnošolskih učiteljev nekoliko večje

V osnovnošolskem izobraževanju je bilo zaposlenih 18.824 učiteljev in učiteljic ali 214 (1,2 %) več kot v prejšnjem šolskem letu. Poleg učiteljev je bilo zaposlenih še 3.250 vodstvenih, svetovalnih ali drugih strokovnih delavcev. Med učitelji je bilo moških nekaj manj kot 15 %, med vodstvenimi delavci pa 24 %.

8 % učiteljev je bilo starih 60 let ali več, kar je bilo za skoraj 3 odstotne točke več kot pred petimi leti.

Tudi srednješolskih učiteljev nekoliko več

V srednjih šolah za mladino in odrasle je bilo zaposlenih 7.605 strokovnih delavcev ali za 3,9 % več kot v prejšnjem šolskem letu. Med njimi je bilo 6.490 učiteljev (od tega 67 % žensk), 267 vodstvenih delavcev (od tega 64 % žensk) in 289 svetovalnih delavcev (od tega 93 % žensk).
 
Četrtina visokošolskih učiteljev starih 60 let ali več

V ustanovah na terciarni ravni izobraževanja je bilo zaposlenih 5.993 strokovnih delavcev ali za 1,7 % več kot v prejšnjem študijskem letu. Visokošolskih učiteljev je bilo 3.199. Delež žensk med temi učitelji se z vsako naslednjo stopnjo akademskega naziva zmanjšuje. Med docenti je bilo žensk 47 %, med rednimi profesorji pa 10 odstotnih točk manj.

Četrtina vseh visokošolskih učiteljev je bila stara 60 let ali več, 16 visokošolskih učiteljev pa je bilo mlajših od 30 let.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja po spolu, Slovenija, šolsko leto 2023/24
 
Zaposleni na posameznih ravneh izobraževanja v javnih in zasebnih institucijah, Slovenija, šolsko leto 2023/24
  Skupaj Moški Ženske
Vrtci 13.494 391 13.103
  javni 12.670 348 12.322
  zasebni 824 43 781
Osnovne šole 22.074 2.819 19.255
  javne 21.927 2.791 19.136
  zasebne 147 28 119
Srednje šole 7.605 2.399 5.206
  javne 7.246 2.281 4.965
  zasebne 359 118 241
 
Strokovno osebje na visokošolskih in višješolskih zavodih s pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali delovni čas, krajši od polnega, Slovenija, študijsko leto 2023/24
  Skupaj Moški Ženske
Visokošolski zavodi in višje strokovne šole 5.993 3.183 2.810
Visokošolski zavodi 5.606 3.022 2.584
  visokošolski učitelji 3.199 1.750 1.449
  visokošolski sodelavci 2.018 1.039 979
  znanstveni delavci 389 233 156
Višje strokovne šole 387 161 226
  predavatelji višje šole 302 136 166
  inštruktorji pri vajah 23 14 9
  laboranti in knjižničarji 62 11 51
 

Vir: SURS