Ljubljana, 20. 1. 2020

Svet SŠOM o nepravilnostih v mandatu aktualne ravnateljice

sporočilo za medije!


SVET SŠOM O NEPRAVILNOSTIH V MANDATU AKTUALNE RAVNATELJICE

SVIZ poziva predsednika sveta šole, naj sejo odpre za zainteresirano javnost.

Ljubljana, 20. januarja 2020 – Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor (SŠOM) je za jutri, 21. januarja, sklicana seja sveta zavoda. Na njej naj bi članice in člani sveta opravili razpravo o vsebini dopisa, v katerem sredi lanskega leta odpuščeni sindikalni zaupnik SVIZ opozarja pristojne na nepravilnosti, ki se na šoli dogajajo v mandatu aktualne ravnateljice šole Nadje Jager Popović. Predsednik sveta šole Boštjan Petučnik je napovedal, da bo razprava potekala za zaprtimi vrati, s čimer pa se Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ne strinja in poziva, naj bo seja sveta zavoda za javnost odprta.

Prek medijskega poročanja lahko namreč javnost že več kot pol leta spremlja dogajanja na SŠOM, kjer je ravnateljica v zadnjih nekaj mesecih odpustila že tri zaposlene, začenši s sindikalnim zaupnikom SVIZ. Slednji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s posebnim dopisom tudi opozoril na kršitve pravic zaposlenih in nezakonito ravnanje, ki se dogajajo v mandatu ravnateljice Nadje Jager Popović. Javnost ima pravico vedeti, na kaj je nezakonito odpuščeni sindikalni zaupnik SVIZ v pismu opozoril resorno ministrstvo, ki je navedbe zatem posredovalo pristojnim inšpekcijskim službam in Komisiji za preprečevanje korupcije. Vsebina tega dopisa oziroma očitki ravnateljici naj bi bili torej obravnavani na jutrišnji seji sveta šole in SVIZ je prepričan, da – če vodstvo šole in sveta zavoda nimata česa prikrivati – bi bilo prav, da je seja javna. Svet zavoda sicer ima možnost, da javnost seje omeji, če bi bilo treba zagotoviti tajnost podatkov, a po oceni SVIZ v tokratnem primeru za to ni nikakršne potrebe, saj so bili v dozdajšnjem času dogajanje na SŠOM ter (osebni) podatki in stališča vpletenih strani (ravnateljice, odpuščenih delavcev, sindikata) v medijih že večkrat javno predstavljeni.

SVIZ torej poziva predsednika sveta šole SŠOM Boštjana Petučnika, naj zagotovi odprtost in demokratičnost delovanja organa, ki mu predseduje, ter v izogib pozabi, prikrivanju ali poznejšemu različnemu tolmačenju informacij, ki bodo izmenjane na seji, omogoči navzočnost  na seji sveta zavoda SŠOM vsem, ki bi bili za to zainteresirani.
 

X X X X X

 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije