Ljubljana, 6. 6. 2019

Svet zavoda CUDV Draga preklical odpoved delovnega razmerja varuhu

sporočilo za medije!

SVET ZAVODA CUDV DRAGA PREKLICAL ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA VARUHU

Član SVIZ se po posredovanju sindikata lahko vrne na delo.

 

Ljubljana, 6. junija 2019 – V sredo, 5. junija, so člani Sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (CUDV Draga) razveljavili sklep o izredni odpovedi varuhu v CUDV, članu SVIZ, ki je mamo varovanca centra seznanil z domnevno spolno zlorabo, katere žrtev naj bi bil njen otrok. Z dogajanjem, ki sega v letošnji februar, je bila mama domnevne žrtve seznanjena šele tri tedne po njem, in sicer s strani enega od varuhov v zavodu, medtem ko je vodstvo celoten dogodek očitno želelo zamolčati. Zaposlenega varuha, ki je z dogajanjem seznanil starše žrtve, je direktorica zavoda takoj po tem želela nezakonito premestiti z njegovega dotedanjega delovnega mesta, nekaj dni zatem pa mu je izročila še obvestilo o nameravani odpovedi delovnega razmerja in ga na koncu tudi odpustila.

Na včerajšnji seji Sveta CUDV Draga sta bila v imenu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter za zaščito interesov ter pravic varuha prisotna tudi odvetnica in strokovni sodelavec sindikata za pravne zadeve, ki sta ponovila stališče sindikata, da je izredna odpoved varuhu ne samo zastarana, pač pa tudi neutemeljena, predvsem iz razloga, ker je bilo ravnanje zaposlenega, ko je mamo varovanca obvestil o dogodku, v skladu ne le zavezujočim Kodeksom pravic, dolžnosti in splošnih določil CUDV Draga, temveč tudi človeško etiko.

SVIZ obžaluje, da je za vse prizadete skrajno travmatičen dogodek, ki je bil v medijih predstavljen kot domnevna spolna zloraba, sprožil še vse nadaljnje negativne postopke, a hkrati izraža zadovoljstvo, da je Svet zavoda prepoznal pravilnost ravnanja varuha, mu preklical odpoved pogodbe o zaposlitvi ter mu omogočil vrnitev na delovno mesto, kjer je primarno zaradi dobrobiti varovancev zavoda in njihovih staršev.

X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Anastasie
06.06.2019

Me veseli, da se je varuh lahko vrnil na delo... Ampak, ali je bil potreben medijski pomp in "linč" dosedanje direktorice, ki je veliko naredila za center??

Vaš komentar