Ljubljana, 25. 3. 2019

Svetovni dan gledališča

Sorodne objave

Ker imamo v SVIZ vključenih kar nekaj ustanov s področja kulture, med njimi tudi gledališča in ljubljansko Opero, ob današnjem svetovnem dnevu gledališča objavljamo novico Statističnega urada Slovenije, pripravljeno ob tej priložnosti. Na Statističnem uradu so zbrali številne zanimive podatke, med drugim tudi ta, da je bilo v letu 2017 uprizorjenih povprečno 21 gledaliških predstav na dan, vstopnica za predstavo pa je v povprečju stala 9 evrov. In še: kulturne ustanove so v Sloveniji v letu 2017 uprizorile 7.605 gledaliških predstav. Ogledalo si jih je 1,4 milijona obiskovalcev, vsako povprečno 185 oseb.

27. marec je bil za svetovni dan gledališča razglašen leta 1962. Pobudo zanj je dal Mednarodni gledališki inštitut (ITI), ki je bil ustanovljen na predlog Unesca leta 1948, z namenom, da bi se izboljšal položaj vseh sodelujočih v uprizoritvenih umetnostih. Danes je ITI največja tovrstna organizacija za mednarodno izmenjavo  na področju uprizoritvenih umetnosti z več kot 90 centri na vseh kontinentih.

Med gledališke predstave v širšem smislu statistično uvrščamo: dramska in druga gledališka dela, predstave lutkovnega in eksperimentalnega gledališča, sodobni ples in balet ter operne in druge glasbeno-scenske prireditve. Te prireditve pripravljajo gledališča in operi, pa tudi kulturni domovi ter centri in zavodi za kulturo. V nadaljevanju sledi pregled gledališke dejavnosti za leto 2017. 

Kulturne ustanove v Sloveniji so pripravile 7.605 gledaliških prireditev, to je povprečno 21 na dan. Več kot 63 % prireditev je bilo lastna produkcija kulturnih ustanov, preostalo so bila gostovanja. 

Kulturne ustanove so pripravile v okviru različnih gledaliških prireditev 1.233 novih gledaliških del, od tega je bilo približno polovica dramskih in drugih gledaliških del ali v povprečju "skoraj" dve na dan.


Gledališki festivali in izobraževalni programi

Kulturne ustanove so pripravile 36 gledaliških festivalov (15 od teh so jih pripravila gledališča). V okviru teh festivalov je bilo izvedenih 487 prireditev (polovico so jih pripravila gledališča).

Na področju vzgojno-izobraževalnih programov in delavnic so te ustanove ponudile 1.301 gledališki in lutkovni program, pa tudi 704 plesne programe. Prvih se je udeležilo blizu 93.000 obiskovalcev (to je povprečno 71 udeležencev na program), drugih pa več kot 10.000 oseb (povprečno okoli 15 na program).


Gledališča in operi 

V 47 slovenskih gledališčih z operama je ustvarjalo različne gledališke predstave nekaj več kot 1.200 zaposlenih oseb in 3.050 zunanjih sodelavcev. Med redno zaposlenimi osebami je bilo 16 % oseb mlajših od 35 let.

Med redno zaposlenimi je imela polovica teh oseb poklic, ki ga uvrščamo med t. i. kulturne poklice (igralci, glasbeniki, plesalci, pisatelji in drugi umetniški ustvarjalci), preostala polovica pa so bile osebe s tehničnimi in drugimi podpornimi poklici, brez katerih predstav prav tako ni mogoče pripraviti (scenski delavci, informatiki, maskerji, šivilje, menedžerji itd.).

Tretjina vseh zunanjih sodelavcev gledališč je delalo v gledališčih po pogodbah o avtorskem delu (1.024), malo več kot četrtina (792) je bilo samozaposlenih v kulturi, sledili so študentje (602), samostojni podjetniki (398), prostovoljni in neplačani delavci (144).

Zaposleni v slovenskih gledališčih so skupaj s svojimi zunanjimi gledališkimi ustvarjalci in ob pomoči tehničnih služb:
- pripravili 4.751 prireditev,
- naštudirali 245 novih gledaliških del,
- organizirali 15 gledaliških festivalov,
- pripravili 1.189 izobraževalnih programov.

Vabimo vas tudi k ogledu spletne strani in zbranih podatkov, ki so jih ob nedavnem svetovnem dnevu lutkarjev prav tako pripravili na Statističnem uradu Slovenije.