Ljubljana, 9. 11. 2023

Svetovni dan znanosti

Na predlog Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Unesco) je 10. november postal vsakoletni praznik, posvečen znanosti, z namenom poudariti vlogo znanosti pri zagotavljanju in vzdrževanju miru in razvoja. Osrednja tema letošnjega dne je »Gradimo zaupanje v znanost«.

Zaupanje v znanost spodbuja razvoj in uporabo na dokazih temelječih rešitev za večplastne izzive sodobnega sveta. Vpliva na način delovanja znanstvenikov in na to, kako družba dojema znanost. Poleg tega krepitev zaupanja v znanost krepi na znanosti utemeljene politične odločitve in podporo družbe za njihovo uporabo.

Svetovni dan znanosti za mir in razvoj poudarja pomembno vlogo znanosti v družbi in potrebo po vključevanju širše javnosti v razprave o znanstvenih vprašanjih. Prav tako poudarja pomen znanosti v vsakdanjem življenju in ozaveščenosti javnosti o vlogi znanosti za miroljubno in trajnostno družbo.

Da se Unescovi programi in dejavnosti na področju znanosti izvajajo tudi v Sloveniji, skrbi predvsem Slovenska nacionalna komisija za UNESCO s svojimi članicami. Tako imamo v Sloveniji kar štiri Unescove katedre, ki spodbujajo meduniverzitetno sodelovanje izven meja.

Unescove katedre v Sloveniji:

- Univerza v Novi Gorici – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Inštitut za raziskovanje krasa: Krasoslovno študijsko središče UNESCO

- Inštitut Jožef Stefan: UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje

- Univerza v Ljubljani: UNESCO katedra za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah

- Univerza na Primorskem: UNESCO katedra o izobraževanju in interpretaciji kulturne dediščine za krepitev celostnih pristopov: Unesco katedra - UP FHŠ (upr.si)

Svetovni dan znanosti za mir in razvoj obeležuje tudi slovenska Mreža Unescu pridruženih šol (ASPnet) z že tradicionalnim projektom Veselje do znanosti, ki ga izvaja Gimnazija Celje-Center in v katerem veselje do naravoslovnih znanosti, raziskovanja in eksperimentov poveže številne Unescove šole iz vse Slovenije.

Slovenska znanstvena fundacija pa ob 10. novembru prireja posebno prireditev za dijakinje in dijake ter njihove profesorice in profesorje, ki so jo poimenovali “Od molekule do zdravila, od laboratorija do pacienta”. Pri tem sodelujejo z raziskovalkami in raziskovalci Fakultete za farmacijo in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

Svetovni dan znanosti za mir in razvoj na pobudo Unesca obeležujemo od leta 2001. Poudarja pomembno vlogo znanosti v družbi in potrebo po vključevanju širše javnosti v razprave o novih znanstvenih vprašanjih. Kot so zapisali pri Unescu, je glavni namen zagotoviti, da so državljani obveščeni o razvoju znanosti. Svetovni dan poudarja tudi vlogo, ki jo imajo znanstveniki pri širjenju našega razumevanja planeta in pri zagotavljanju bolj trajnostne družbe.

UNESCO bo v času 42. zasedanja Generalne konference, ki poteka v Parizu, organiziral dva dogodka, ki bosta obeležila svetovni dan znanosti. Okroglo mizo na visokem nivoju na temo graditve zaupanja v znanost in osrednjo slovesnost ob podelitvi nagrade Kalinga za popularizacijo znanosti.

Naj bo svetovni dan znanosti za mir in razvoj v znamenju ozaveščanja o pomenu znanosti za napredek in dobrobit človeštva.

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, pridobljeno 10. 11. 2023; fotografija Pixabay.