Ljubljana, 4. 10. 2023

SVIZ 25. oktobra na protestni shod


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom

Ljubljana, 4. oktobra 2023

 

 

POSEBNA OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZ


SVIZ 25. OKTOBRA 2023 NA PROTESTNI SHOD

Borili se bomo za ohranitev strokovnosti v javnem izobraževanju in kulturi ter za odličnost slovenske znanosti.

 


Nadaljevanje in prekinitev pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij

Sindikati javnega sektorja smo se 21. avgusta 2023 po enomesečnem poletnem premoru z Vlado RS ponovno sešli na pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Na srečanju je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik sindikatom predlagala, da bi odpravljanje plačnih nesorazmerij v javnem sektorju in prehod na nov plačni sistem preložili s prvotno načrtovanega 1. januarja 2024 na leto pozneje, tj. na 1. januar 2025. Vladna stran je kot poglavitni razlog za to navedla obnovo države po uničujočih poplavah, ki so Slovenijo prizadele avgusta letos, sindikati pa naj bi pisni predlog o navedenem prejeli do konca tedna po nadaljevalnem krogu pogajanj.

Vladna pogajalska skupina je z naslednjim srečanjem 28. avgusta 2023 pogajanja prekinila, saj se ni uresničilo njeno pričakovanje, da bo s sindikati takrat že parafirala in pozneje tudi podpisala dogovor, s katerim bi torej začetek implementacije plačne reforme iz prej zapisanih razlogov obnove države po poplavah za eno leto zamaknili. Čeprav sindikati preložitvi na 1. januar 2025 načeloma nismo nasprotovali, pa smo opozorili, da takšnega soglasja ne moremo podati vnaprej, tj. ne da bi sploh vedeli, kaj bo tej odložitvi sledilo, torej za koliko in ali sploh se bodo plače zaposlenih v javnem sektorju zvišale in v kakšnem obdobju.


Vlada predvidela razvrednotenje strokovnih nazivov v šolstvu in kulturi

Zatem ko so bila pogajanja tri tedne prekinjena, smo se v novem krogu usklajevanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij sešli 18. septembra 2023. Vladna stran nam je takrat predstavila konkretnejši predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico, po njeni oceni vreden približno 847 milijonov evrov. V predlogu je predvideno, da bi celotno reformo z odpravljanjem plačnih nesorazmerij izvedli v treh letih, zadnji del povišanih plač bi se uveljavil šele s 1. julijem 2027! Prav tako je vladni predlog predvidel izrazito razvrednotenje strokovnih nazivov v šolstvu in kulturi ter hkrati poslabšanje poprejšnjih vladnih predlogov, ki so že bili na pogajalski mizi. V Svizu smo zato za 28. septembra 2023 sklicali sejo glavnega odbora, na njej pa so članice in člani najvišjega organa našega sindikata med dvema kongresoma kategorično zavrnili zadnji vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico. Ta namreč ne odpravlja plačnih nesorazmerij, ampak jih ohranja in prenaša v nov plačni sistem, na delovnih mestih s strokovnimi nazivi v vzgoji in izobraževanju ter kulturi pa nesorazmerja celo povečuje.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture torej zadnjemu vladnemu predlogu nasprotuje, saj prinaša radikalno razvrednotenje strokovnih nazivov v šolstvu in kulturi in jim tako jemlje smisel (razkorak med nazivoma mentor in svetovalec naj bi bil znižan na dva plačna razreda, skupaj za 6 odstotkov; med svetovalcem in svetnikom pa bi bil razkorak en sam plačni razred, torej 3 odstotke po novi plačni lestvici). Za sindikat je nesprejemljiv tudi vladni predlog o znižanju vrednosti drugih strokovnih delovnih mest v razmerju do učitelja začetnika – do svetovalnih delavcev, knjižničarjev, organizatorjev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vse omenjeno bo namreč negativno vplivalo na kakovost pedagoških procesov, so ocenili članice in člani glavnega odbora. Poudarili so še, da se z vladnim predlogom povečujejo razlike med raziskovalci in raziskovalkami ter visokošolskimi učitelji na eni strani in zdravniki na drugi.


Nestrinjanje z vladnim predlogom bomo izrazili tudi na protestnem shodu

Članice in člani glavnega odbora so na izredni seji v odzivu na vladni pogajalski predlog izpostavili še, da vlada s predlagano zamrznitvijo usklajevanja vrednosti plačnih razredov do 1. 1. 2028 obenem v veliki meri razvrednoti predvidena izboljšanja na delovnih mestih v spodnji tretjini plačne lestvice, zlasti v plačni skupini J. V Svizu bomo vztrajali pri uskladitvi plač z aktualno inflacijo za vse zaposlene v javnem sektorju že v letu 2024, zlasti je to pomembno za zaposlene v plačni skupini J. Tudi vladni predlog, da bi se uskladitev vrednosti plačnih razredov z inflacijo izvedla šele s 1. januarjem 2028, je za nas nesprejemljiv. Enako zavračamo tudi vladni predlog znižanja števila dni letnega dopusta.

Svoja stališča o nesprejemljivosti zadnjih vladnih predlogov, ki jih glede na predhodne lahko razumemo celo kot oddaljevalne, bomo v skladu s soglasno odločitvijo glavnega odbora izrazili tudi na protestnem shodu pred sedežem Vlade RS v Ljubljani, v sredo, 25. oktobra 2023, z začetkom ob 14. uri. Vladi bomo sporočili, da se ne strinjamo z njenim odstopom od dogovorjene odprave plačnih nesorazmerij in s prenašanjem neupravičenih zaostankov pri plačah večine zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi v nov plačni sistem; zavrnili bomo radikalno razvrednotenje strokovnih nazivov; ustvarjanje razlik med učitelji in drugimi strokovnimi delavci ter nesprejemljivo dolgo prehodno obdobje za odpravo plačnih nesorazmerij in napoved, da bo vrednost plačnih razredov, kljub še vedno visoki inflaciji, ostala do leta 2028 nespremenjena (kar izrazito ogroža materialni položaj zaposlenih v plačni skupini J).
Ob tem pa iz sindikata tudi na resorna ministra dr. Darja Feldo in dr. Asto Vrečko naslavljamo javno vprašanje, ali se s predlogom in radikalnim posegom v sistem strokovnega napredovanja strinjata ali mu nasprotujeta. Sindikat bo vztrajal pri javnem pojasnilu ministra in ministrice ter ju pričakuje čim prej.

Podrobnejše informacije, potrebno gradivo in navodila za vašo udeležbo na protestnem shodu vam bomo posredovali v prihodnjih dnevih. Pričakujemo, da se bosta lahko sindikalnim zaupnicam in zaupnikom na shodu pridružila še po vsaj dva člana sindikata z vsakega posameznega zavoda. V ta namen bomo v Svizu za vodstva v vaših zavodih pripravili poseben dopis in jih pozvali, naj vam 25. oktobra 2023 omogočijo odsotnost z dela zaradi udeležbe na protestnem shodu. Za zbiranje prijav na območjih in vso logistično podporo udeležbi bodo skladno z dogovorom tudi tokrat poskrbeli predsednice in predsedniki območnih odborov Sviza. Za pomoč pri organizaciji in sodelovanje na shodu se vsem že vnaprej zahvaljujemo.


V solidarnosti in z lepimi pozdravi,

Marjana Kolar,
predsednica glavnega odbora SVIZ


Branimir Štrukelj,

glavni tajnik SVIZ

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar