Ljubljana, 11. 6. 2019

SVIZ bo izpeljal odločanje o stavki mobilnih učiteljev

sporočilo za medije!


SVIZ BO IZPELJAL ODLOČANJE O STAVKI MOBILNIH UČITELJEV
 

Na seji Glavnega odbora tudi o noveli ZOFVI oziroma uresničevanju ustavne odločbe glede financiranja zasebnih šol ter vložitvi kolektivnega spora zaradi neizplačila nadomeščanj.Ljubljana, 11. junija 2019 – Članice in člani Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (GO SVIZ) kot najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma so na svoji današnji izredni seji soglasno sklenili, da bo SVIZ izpeljal glasovanje o izvedbi stavke učiteljev, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev na več lokacijah oziroma zavodih (mobilni učitelji). Zaposleni v  samostojnih osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter centrih za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje se bodo o izvedbi stavke opredeljevali v prvem tednu septembra in bodo – ob pričakovanem izglasovanju – enodnevno opozorilno stavko izpeljali 23. oktobra letos, če dotlej ne bo prišlo do ustreznega dogovora z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). SVIZ je sicer konec letošnjega maja na MIZŠ že naslovil pismo z opozorili o položaju mobilnih učiteljev, zahtevo po takojšnjem pristopu k reševanju problematike ter informacijo o njihovi odločenosti, da so za ureditev težave pripravljeni tudi stavkati. Ministrstvo se je zaenkrat na ta poziv odzvalo s sklicem srečanja med državno sekretarko in predstavniki sindikata, in sicer bo sestanek jutri, 12. junija.

GO SVIZ je na seji ob aktualnem spreminjanju Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v luči zahteve Ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol potrdil dosedanja stališča sindikata o tem vprašanju. SVIZ se še vedno zavzema za ustavne spremembe, s katerimi bi jasno določili obveznost financiranja javnih šol v celoti in hkrati natančneje opredelili položaj zasebnih šol. Povsem očitno je, da je Ustava RS glede financiranja zasebnih šol nejasna, saj se sicer ne bi moglo zgoditi, da bi Ustavno sodišče RS o pravzaprav istem vprašanju v časovnem razmaku nekaj let odločilo diametralno nasprotno. Iz posameznih delov obrazložitve ustavnega sodišča iz leta 2014 je mogoče upravičeno sklepati, da slednje verjetno ni niti dobro razumelo razmerja med obveznim in razširjenim programom. SVIZ torej še naprej vztraja pri stališču, da je treba dopolniti Ustavo RS, zagotoviti, da bo javno šolstvo v celoti financirala država, financiranje zasebnega šolstva pa naj se prepusti zakonodajalcu, ki naj odloči, v kolikšni meri ga država želi ali zmore financirati.

V zaključku seje so se člani Glavnega odbora SVIZ seznanili tudi s podatki ankete, ki jo je sindikat izpeljal med svojimi zaupniki, in sicer o tem, ali šole spoštujejo predpise in so svojim zaposlenim ustrezno izplačale opravljena nadomeščanja pouka. Z aprilsko plačo, izplačano v začetku maja, bi morala namreč biti izplačana opravljena nadomeščanja za pretekli mesec, hkrati pa bi moral biti narejen tudi poračun vseh opravljenih nadomeščanj od 1. 9. 2018 do marca 2019. Šolsko ministrstvo je sindikatu zagotovilo, da so šole prejele tako vsa potrebna tehnična navodila kot tudi sredstva za izplačilo nadomeščanj, zato izgovorov za neizplačilo opravljenih nadomeščanj ne more biti. Proti tistim šolam oziroma delodajalcem, ki pa morda izplačil kljub vsemu niso izvršili, bo SVIZ sprožil kolektivni spor zaradi kršitve kolektivne pogodbe.

X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik SVIZ Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar