Ljubljana, 6. 6. 2022

SVIZ čestital novima ministroma in predlagal srečanji

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je skladno z dosedanjo prakso ob izvolitvi dr. Igorja Papiča na funkcijo ministra za izobraževanje, znanost in šport ter dr. Aste Vrečko na funkcijo ministrice za kulturo nanju naslovil čestitke in predlagal srečanji.

Sindikat je z zanimanjem prisluhnil predstavitvama obeh ministrskih kandidatov pred pristojnima odboroma Državnega zbora. Dr. Igor Papič je v svojem nastopu med drugim izpostavil potrebo po oblikovanju nove bele knjige kot strateškega dokumenta vzgojno-izobraževalnega sistema za prihodnje obdobje ter pritrdil nujnosti zvišanja sredstev za visoko šolstvo in znanstvenoraziskovalno dejavnost ter zaposlene na teh področjih. V SVIZ smo zadovoljni tudi, da je v okviru svoje dejavnosti kot prednostno prepoznal tudi srečanje z našim sindikatom in pogovor o stavkovnih zahtevah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Novemu ministru za izobraževanje, znanost in šport smo predlagali čimprejšnje skupno srečanje, na katerem bi med drugim izmenjali stališča o naslednjih temah: Uresničevanje stavkovnih zahtev; Sodelovanje praktikov in SVIZ pri oblikovanju izobraževalnih politik in vključitev v oblikovanje bele knjige; Organizacija novega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, napovedane spremembe zakonov in drugih predpisov na področju visokega šolstva in znanosti; Dogovor o načinu uresničevanja socialnega partnerstva in socialnega dialoga v vzgoji in izobraževanju, v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti.

Novi ministrici za kulturo v 15. slovenski vladi dr. Asti Vrečko smo iz sindikata prav tako posredovali čestitke ob izvolitvi na odgovorno in zahtevno ministrsko funkcijo. Kot je bilo to v navadi ob menjavi oblasti in nastopu novih ministric in ministrov doslej, smo tudi njej predlagali srečanje z namenom izmenjave pogledov na razmere v kulturi in sklenitve dogovora o načinih sodelovanja v pravkar začetem mandatu, obenem pa tudi konkretne teme oziroma vsebine sestanka: Vrednotenje dela zaposlenih v kulturi; Problematika financiranja zavodov na področju kulture in kadrovska podhranjenost; Načrtovane spremembe zakonodaje v tem mandatu.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar