Ljubljana, 6. 4. 2018

SVIZ članici predal sredstva za odkup hiše

SVIZ ČLANICI PREDAL ZBRANA SREDSTVA ZA ODKUP HIŠE


Medsebojna solidarnost je tudi sicer v ospredju delovanja sindikata: za članice in člane subvencije za izobraževanje, štipendije, Svizova čebelica, solidarnostna in finančna pomoč …


Ljubljana, 6. aprila 2018 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes v Zgornjem Kocjanu blizu Radencev članici, ki se je znašla v nezavidljivi življenjski preizkušnji in nevarnosti, da bi z možem izgubila svoj dom, predal 15.000 evrov, ki so jih članice in člani SVIZ zbrali v sklopu zadnje v nizu številnih uspešnih dobrodelnih akcij sindikata. SVIZ z zadovoljstvom ugotavlja, da mu je tudi tokrat uspelo hitro angažirati članstvo in zbrati dovolj denarja, da so lahko članica SVIZ, ki dela kot čistilka na Osnovni šoli Kapela, in njena družina obdržali hišo, v kateri sicer prebivajo že več kot tri desetletja, a se je v okviru stečajne mase znašla na dražbi.

V SVIZ je sicer že vsa leta obstoja medsebojna solidarnost pomembna značilnost delovanja sindikata. Zgolj v zadnjem letu je Glavni odbor SVIZ za solidarnostne in finančne pomoči članicam in članom v stiski razdelil 65.910 evrov, izključno za humanitarne namene pa sindikat preda tudi vsa sredstva, ki jih na svojemu računu skladno z Zakonom o dohodnini zbere od davčnih zavezancev in zavezank iz naslova donacij 0,5 odstotka dohodnine. S pomočjo članstva je SVIZ dodatno tik pred koncem minulega šolskega leta uspešno izpeljal še dobrodelno akcijo za ureditev dvižne ploščadi za invalidno hčerko naše članice in v ta namen zbral 14.000 evrov. V okviru SVIZ je aktiven tudi Lizin zdravstveni sklad, prek katerega je sindikat svojim članicam in članom ter njihovim družinskim članom, ki imajo zdravstvene težave, v letu 2017 zagotovil 11.500 evrov. SVIZ je z Lizinim zdravstvenim skladom tudi edini sindikat v Sloveniji in v Evropi, ki ima ustanovljen zdravstveni sklad z namenom pomagati svojemu članstvu in njihovim otrokom pri zdravljenju, operativnih posegih, nakupu terapevtske opreme ali prehranskih dopolnil, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne krije iz obveznega ali dodatnega zdravstvenega zavarovanja oseb.

V skladu s programskimi usmeritvami je SVIZ tudi v študijskem letu 2017/18 kot že 10 let zapored zagotovil svojim članicam in članom subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe, in sicer je razdelil 52 subvencij v višini po 500 evrov. Otrokom članic in članov SVIZ vrsto let namenja tudi enoletne štipendije za šolanje ali redni študij za smeri vzgoje in izobraževanja ter kulture, za šolsko leto 2017/18 jih je podelil skupno 14. Od začetka letošnjega leta pod okriljem SVIZ pri Delavski hranilnici deluje tudi blagajna vzajemne pomoči – Svizova čebelica, ki jo je sindikat vzpostavil v pomoč članicam in članom, ki prejemajo plačo, nižjo od 1.500 evrov bruto, in zaidejo v finančne težave ter potrebujejo hitro pomoč. Skladno s sklepom z zadnje seje Glavnega odbora SVIZ pa je sindikat z 10.000 evri za leto 2018 podprl še delovanje Delavske svetovalnice, ki je namenjena zagovorništvu, varstvu, promociji ter razvoju delavskih, socialnih in statusnih pravic delavcev in ostalih ranljivih skupin.