Ljubljana, 17. 5. 2022

SVIZ direktorja ARRS pozval, naj ne podpiše pogodbe z zavodom Rudolfovo

 
sporočilo za medije!

 

SVIZ DIREKTORJA ARRS POZVAL, NAJ NE PODPIŠE POGODBE Z ZAVODOM RUDOLFOVO

 


Ljubljana, 17. maja 2022 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je na direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS naslovil poziv, naj zaradi številnih nejasnosti in dvomov v zakonitost z zavodom Rudolfovo ne podpiše pogodbe o stabilnem financiranju.
S celotnim pismom SVIZ direktorju ARRS se lahko seznanite v nadaljevanju.

 

 

X X X X X

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 


Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
prof. dr. Mitja Lainščak, direktor
Bleiweisova cesta 30

1000 Ljubljana

glavnapisarna@arrs.si
info@arrs.si

 

 


Ljubljana, 16. maja 2022

 


Zadeva: Poziv k nepodpisu pogodbe o stabilnem financiranju z zavodom Rudolfovo


Spoštovani prof. dr. Mitja Lainščak, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS!

Iz Sindikata vzgoje izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot edinega reprezentativnega sindikata za področje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji vas kot direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in odgovornega za zakonitost dela na ARRS pozivamo, da z zavodom Rudolfovo ne sklenete pogodbe o stabilnem financiranju, vse dokler se ne razjasni ustreznost in zakonitost njegove ustanovitve. Hkrati ponovno prosimo za takojšnji dostop do obrazložitve Sklepa o ustanovitvi JRO Rudolfovo, iz katerega bi moral biti jasno razviden utemeljen javni interes za ustanovitev novega javnega zavoda za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, njegove obstoječe kompetence ter način zagotavljanja sredstev za njegovo delovanje.

Po preučitvi razpoložljivih informacij in dokumentacije tako s strani pravne službe SVIZ kot po pravnem mnenju odvetniške družbe (objavljeno na spletni strani ARRS https://www.arrs.si/sl/obvestila/22/inc/mnenje-Rudolfovo.pdf) lahko zgolj sklepamo, da sta ustanovitev novega inštituta ter morebitni odliv deleža finančnih sredstev v novi zavod Rudolfovo sporna ter slabo utemeljena. Zavod Rudolfovo, kot kaže, ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, kot jih določa 80. člen novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID):

»V okviru doseganja zmogljivosti mora raziskovalna organizacija imeti skupaj najmanj 30 FTE zaposlitev raziskovalcev za znanstvenoraziskovalno dejavnost v zadnjih osmih zaključenih koledarskih letih in v tem obdobju imeti dodeljena sredstva najmanj v vrednosti 500.000 eurov iz sredstev za aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti. V vsoti sredstev iz prejšnjega stavka se upoštevajo prejeta sredstva ARRS, sredstva projektov okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije, pri katerih se upošteva višina podpisanih pogodb, sredstva projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa, oziroma sredstva projektov iz gospodarstva, pri katerih upoštevana vrednost ne sme presegati ene tretjine minimalne vrednosti sredstev iz prvega stavka.
V okviru doseganja pogojev znanstvene odličnosti mora imeti raziskovalna organizacija v zadnjem osemletnem obdobju podpisani najmanj dve pogodbi za raziskovalne oziroma inovacijske projekte okvirnega programa EU za raziskave, razvoj in inovacije ali projektov, ki so rezultat partnerskih projektov okvirnega programa EU, ali vsaj eno pogodbo za center odličnosti, financiran na osnovi centralnih programov EU.«[1]

Obenem JRO Rudolfovo ne sodi pod izjemo, po kateri bi se lahko izpolnjevanje pogojev po 80. členu ZZrID lahko preverilo šele ob izteku pogodbenega obdobja (peti odstavek 101. člena ZZrID; JRO, ki ima na začetku uporabe novega ZZrID raziskovalne in infrastrukturne programe ali samo raziskovalne programe).

Glede na to, da ste v funkciji poslovodnega organa ARRS, ne dvomimo, da ste z vsem zapisanim seznanjeni, pa vendar kaže, da le z distance opazujete upravičeno skrb slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, odgovora oziroma korenite preverbe legitimnosti in morebitnih finančnih posledic novega zavoda Rudolfovo pa ne podate. ARRS je bil v tem času s strani medijev in zainteresirane javnosti večkrat pozvan k transparentnosti in podrobnejši opredelitvi preverjanja pogojev za pridobitev stabilnega financiranja novemu raziskovalnemu zavodu, toda vašega odgovora nismo pričakali.

Upoštevaje dejstvo, da je ARRS dolžna poslovati skladno z veljavno pravnimi predpisi, direktor pa je tisti, ki je odgovoren za zakonitost dela (50. člen ZZrID), upravičeno pričakujemo, da se boste na naš poziv nemudoma odzvali in ustrezno ukrepali.


S spoštovanjem ter v pričakovanju odgovora,

 

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ Slovenije

[1] Drugi in tretji odstavek 80. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, UL RS, št. 186/21.
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar