Ljubljana, 13. 3. 2019

SVIZ mlade podpira v skrbi za okolje in prihodnost

sporočilo za medije!

SVIZ MLADE PODPIRA V SKRBI ZA OKOLJE IN PRIHODNOST


SVIZ svoje članice in člane poziva, da se pridružite shodu in tako izrazite strinjanje z zahtevami, da intenzivne in škodljive podnebne spremembe terjajo takojšnje ukrepanje vlad in drugih pristojnih.


Ljubljana, 13. marca 2019 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) podpira napovedani shod Mladih za podnebno pravičnost, ki bo ta petek po trenutno razpoložljivih podatkih potekal v kar 1.325 mestih in 98 državah po vsem svetu. K udeležbi na t. i. podnebnem štrajku, ki bo ob 11.55 uri izpeljan tudi v nekaterih slovenskih mestih, SVIZ vabi tudi svoje članice in člane. Če jim okoliščine in obveznosti to dopuščajo, naj se s svojimi učenci in dijaki odpravijo na ulico ter tako opozorijo vlado in druge pristojne, naj se odgovorno odzovejo na odločne zahteve po takojšnjem ukrepanju v boju proti intenzivnim škodljivim podnebnim spremembam.

Globalne težave, kot so negativne podnebne spremembe, pomanjkanje pitne vode in stalna rast potrebe po energiji, namreč zadevajo vse nas. Ob omenjenem tudi neenakost, socialna izključenost in nezaposlenost ne vplivajo zgolj na posameznike, temveč tudi na družbo kot celoto. Blažitev podnebnih sprememb zato zahteva ukrepe vseh politik, vključno izobraževalne, zato SVIZ še zlasti odločno podpira eno od zahtev Mladih za podnebno pravičnost, in sicer zahtevo po vključitvi celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja, začenši v vrtcih. SVIZ bo ob napovedanem začetku pripravljanja nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju vztrajal pri vključitvi teh vprašanj tudi vanjo. Izobraževanje o okolju in podnebnih spremembah ter znanje o trajnostnih odločitvah ustvarjajo temelje za trajnostno naravnan življenjski slog. Vključevanje mladih v trajnostno izobraževanje, pri vprašanjih naše skupne prihodnosti in v enakovredno sodelovanje pri izgradnji družbe je treba okrepiti. Podnebne spremembe prinašajo tudi zahteve po potrebnih strukturnih spremembah v poklicnem življenju, zato je treba načine in vsebine za pridobivanje ustreznih kompetenc in znanja za varovanje okolja in trajnostni razvoj vnesti v učne načrte od vrtcev do izobraževanja odraslih.

Aktivnosti za preprečevanje škodljivih podnebnih sprememb zahtevajo povezane mednacionalne ukrepe in sodelovanje, zato bi morala Evropska unija prevzeti vlogo usmerjevalca aktivnosti na tem področju. Potrebujemo vlaganje v raziskovanje, razvoj in inovacije, da bi razvili nove rešitve za blažitev oziroma zmanjšanje emisij in za spodbujanje trajnostnih struktur ter krožnega gospodarstva. SVIZ je prepričan, da lahko izobraževanje tu odigra ogromno – če ne celo najpomembnejšo – vlogo.