Ljubljana, 22. 9. 2020

SVIZ na ministrico za izobraževanje naslovil zahteve


sporočilo za medije!


SVIZ NA MINISTRICO ZA IZOBRAŽEVANJE NASLOVIL ZAHTEVE

Sindikat jasen javni odgovor ministrice pričakuje najpozneje v tednu dni.


Ljubljana, 22. septembra 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes v posebnem dopisu ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec opozoril na ogorčenje, ki je pospremilo zadnji vladni ukrep, povezan s spremembo nošenja mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih, o kateri so bili sindikat in zaposleni pred tem seznanjeni zgolj iz medijev. Nezadovoljstvo zaposlenih v vrtcih in šolah – tako administrativno-računovodskega in tehničnega kadra, kot tudi pedagoškega osebja – se že tako približuje vrelišču, saj so z dodatnimi nalogami, ki jih terjajo prilagoditve, povezane s covidom-19, preobremenjeni že zdaj, ob predvidljivem večanju števila odrejenih karanten in bolniških odsotnosti pa dodatnih obremenitev dlje časa preprosto ne bodo zmogli. A ministrica prof. dr. Simona Kustec težave, na katere sindikat njegovo članstvo dnevno in v velikem številu opozarja, namesto, da bi jih takoj začela reševati, zelo prizadevno pometa pod preprogo, pozornost pa se trudi odvračati z deljenjem komplimentov vrtcem in šolam. Ob vsem navedenem se je ministrica v središču (negativne) pozornosti znova znašla danes zaradi svoje udeležbe na sinočnjem gala večeru, kjer se – skupaj z ostalimi udeleženci – ni držala ne obveznega ukrepa nošenja zaščitnih mask niti ni upoštevala priporočene medosebne varnostne razdalje. Razpravo o tem svežem ministričinem zdrsu bo v kratkem opravil tudi Izvršilni odbor SVIZ in sprejel ustrezna stališča oziroma sklepe ter obvestil javnost.


V nadaljevanju je današnji dopis SVIZ-a ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec z navedbo ključnih zahtev ter jasno postavljenim rokom, v katerem sindikat pričakuje aktiven odziv na številne težave, ki se kopičijo v vzgojno-izobraževalnem prostoru.


X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije


 


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
prof. dr. Simona Kustec, ministrica
Masarykova cesta 16

1000 Ljubljana
e-pošta: gp.mizs@gov.si; simona.kustec@gov.si

 

 

Ljubljana, 22. septembra 2020


Spoštovana gospa ministrica,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) si vse od začetka aktualne epidemije prizadevamo za vzpostavitev konstruktivnega socialnega dialoga, naše članstvo z veliko razumevanja in strpnosti sprejema in spoštuje navodila in priporočila zdravstvene stroke (NIJZ) ter si z vso skrbnostjo prizadeva, da bi vzgojno-izobraževalni proces za otroke, učence in dijake v tudi tem zelo posebnem šolskem letu potekal čim bolj normalno, saj se vsi zavedamo dolgoročnih negativnih učinkov izobraževanja na daljavo. A namesto, da bi se vsi skupaj – tj. zaposleni, starši in šolska oblast – dogovorili o ukrepih, ki jih terja povečevanje števila okužb, smo za nove vladne ukrepe izvedeli iz medijev. Če bi se, spoštovana gospa ministrica, pred odločitvijo o spremembi o nošenju mask v vrtcih in šolah z nami pogovarjali, bi si zagotovo prihranili vsaj blamažo, da ste morali pod pritiskom javnega mnenja in naših ostrih reakcij po enem dnevu ta povsem neizvedljiv ukrep v delu umakniti. Zavedati bi se morali, da vzgojno-izobraževalni sistem v vse bolj zaostrenih in zdravstveno tveganih razmerah brez aktivnega sodelovanja zaposlenih izzivom ne bo kos! Dopuščamo možnost, da vam delovanje SVIZ ni simpatično, a vas to vsekakor ne odvezuje dolžnosti, da z nami takoj vzpostavite socialni dialog na ravni, ki je bila v naši državi dosežena v zadnjih desetletjih.

Vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, tako administrativno-računovodski in tehnični kader, kot tudi pedagoško osebje, so preobremenjeni in ob zaostrovanju ukrepov ne bodo več dolgo zdržali. Tehnično osebje mora večkrat dnevno razkuževati opremo in prostore vrtcev in šol, vrstijo se dodatna in temeljitejša čiščenja, organizacija priprav in delitev šolske prehrane je zapletena, obroki v kuhinjah se pripravljajo v polni zaščitni opremi in ob visokih temperaturah, potrebno je dežurstvo ob vhodih v zavode in izvaja se nadzor nad odhodi in prihodi učencev. Pregorevajo tudi vzgojiteljice in vzgojitelji, pomočnice in pomočniki, katerih obseg dela se je zaradi spoštovanja higienskih navodil in varnostnih ukrepov tako povečal, da ni več mogoče spoštovati zahtevane zakonske sočasnosti v vzgojnih skupinah, delovni čas se je posledično podaljšal. Pregorevajo učitelji in učiteljice ter drugi strokovni delavci, ki so ob pedagoškem delu, ki ga opravljajo, postali še pazniki (to je s stališča stroke skrajno problematično), razkužujejo, delijo malico, dežurajo po hodnikih ipd. Zaradi prilagajanja organizacije dela se je povečalo število sestankov, popoldne potekajo izobraževanja, povezana s poukom na daljavo, pospešeno se urejajo dodatne spletne učilnice, pripraviti je treba vnaprejšnje (asinhrone) razlage snovi, če naštejemo le bistvene dodatne obremenitve. Zaposleni – ob predvidljivem večanju števila odrejenih karanten in bolniških odsotnosti – vseh teh dodatnih obremenitev dlje časa preprosto ne bodo zmogli. Ob zapisanem je nujno, da takoj začnete reševati težave, ne pa da jih pometate pod preprogo in se trudite odvračati pozornost z deljenjem komplimentov vrtcem in šolam.

Zahtevamo, da se Vlada RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) začneta s SVIZ takoj dogovarjati o reševanju problemov v vzgoji in izobraževanju in o pogojih dela zaposlenih v zaostrenih okoliščinah epidemije. Ključne zahteve SVIZ so:

  1. Takojšnja zaposlitev dodatnega kadra v kuhinjah, za čiščenje in v drugih tehničnih službah, ki so za normalno delovanje vrtcev in šol v zaostrenih razmerah nujno potrebne.
  2. Takojšen razpis dodatnih delovnih mest, tudi pripravniških, v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih za pomoč preobremenjenim strokovnim delavkam in delavcem. Predlagamo tudi, da se pripravi načrt za vključitev študentov pedagoških smeri v vzgojno-izobraževalne procese v vrtcih in šolah, podobno kot, denimo, predlaga UKC Ljubljana za študente zdravstvene nege in babištva.
  3. Takojšnja izpolnitev obljube o spremembi normativov za računalnikarje-organizatorje informacijskih dejavnosti v osnovnih šolah in vzdrževalce učne tehnologije oziroma računalniške opreme v srednjih šolah ter izpolnitev zahteve SVIZ po ustreznejšem plačilu.
  1. Takojšnja strokovna, metodična in didaktična navodila, kako naj se ob obveznem nošenju mask prilagodi izvajanje pouka pri posameznih predmetih, še zlasti pri tujih jezikih, glasbi, pri delu z gluhimi in naglušnimi osebami …
  1. Takojšnja razbremenitev strokovnih in drugih delavk in delavcev, ki jim njihovo zdravstveno stanje ne dopušča, da bi celotni delovni čas dihali skozi zaščitne maske, ter dosledno spoštovanje sklepov RSK za medicino dela, prometa in športa ter RSK za pediatrijo.
  1. Vzpostavitev koordinacijskega telesa za spremljanje in evalvacijo ukrepov za zajezitev epidemije na področju vzgoje in izobraževanja, v katerega so poleg predstavnikov MIZŠ, NIJZ, akademske stroke vključeni tudi predstavniki zaposlenih, staršev in dijakov.
  1. Zagotovitev možnosti brezplačnega cepljenja proti sezonski gripi (ko bo le-to na voljo) za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, za katere se s poukom po modelu B povečuje možnost prenosa bolezni.
  1. Zagotovitev sistematičnega in brezplačnega testiranja oziroma preverjanja okuženosti z virusom covid-19 za vse zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, kar je lahko eden od učinkovitih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s covidom-19 in način za čimbolj nemoteno izvedbo pouka v šolskem letu 2020/21.


Spoštovana gospa ministrica, vaš javni odgovor na zapisane zahteve, iz katerega bo razvidno, da ste se pripravljeni – ali da se niste pripravljeni – pogovarjati v okviru in na način socialnega dialoga med zaposlenimi in šolskimi oblastmi, pričakujemo čim prej, najpozneje pa v tednu dni.


S pozdravi,Jelka Velički, predsednica GO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Komentarji
NIVES SYED MIHELIČ
05.10.2020

Zadnje tedne se pogovarjam s kolegicami po drugih šolah. Ugotavljamo, da imajo nekatere, tako SŠ kot OŠ, računalnikarja zaposlenega za 30 %, ali 2 uri na teden ali pa je zunanji sodelavec, ki ti vsekakor ne more priskočiti na pomoč, ko ga najbolj potrebuješ. Do sedaj to morda niti ni bil tak problem. V trenutku, ko se je pričelo poučevanje na daljavo, pa se slika zelo spremenila. Na šolah, kjer imajo normalno zaposlenega računalnikarja, so spletne učilnice postavili čez noč. Učitelji so imeli na voljo podporo, pomoč. Skratka, niso bili prepuščeni samim sebi. Na drugih je bila situacija povsem drugačna. Kot iz prejšnjega veka. Verjetno MIZŠ ne razume, da je od tega lahko odvisna pravzaprav celotna kakovost dela na daljavo. Razlike med šolami so bile ogromne, mnoge pa so povezane prav s tem dejstvom.
Možnost dela na daljavo je spet vse bolj realna. Močno dvomim, da se MIZŠ sploh zadeva pomena računalnikarja na šoli. Zato me zanima, ali je sindikat kaj predlagal, zahteval v tej smeri. Npr. da bi moralo MIZŠ nujno zagotoviti sredstva za dodatno zaposlovanje tega kadra v teh časih.
Nives Syed M.

roza
04.10.2020

Maske v razredih v srednjih šolah bi morale biti obvezne zaradi preprečevanja širjenje okužbe, saj s prihodom hladnejših dni zračenje ne bo moglo biti tako intenzivno.
Učitelj je s skupino dijakov (mladih odraslih ljudi) na razmeroma malem prostoru 45 minut in v tem času se v razredu ustvari slab zrak, ki omogoča širjenje okužbe.
Maske, kot vemo, so zaščita samo, če jih imamo vsi. Drugače učitelj ni zaščiten in to ni prav oz. je zelo neodgovorno od delodajalcev in države oz. NJZ-ja.
Učiteljska populacija ni mlada in mnogi imajo tudi razna kronična obolenja.

Ideja milnega mehurčka ne zdrži, saj dijaki pred prihodom v šolo in po odhodu niso v milnem mehurčku. Potem bi tudi družina lahko bila milni mehurček in v javnih prostorih ne bi bilo potrebno nositi mask.

V trgovinah so maske obvezne, v šolah pa ne. Tukaj ni nobene logike. Očitno smo učitelji žrtveno jagnje slovenskega egoizma (kdor preživi, pač preživi, samo da se imamo jaz in moj otrok fajn...in se delamo, da je vse normalno).
Pa ni normalno... dokler bolezen ne pride do družinskega praga, smo vsi generali... potem je pa drugače...

Vemo, da je virus neznanka in da ni talko nedolžen...
Zato mi tisti, ki se še niste srečali z njim, ne pametujte, ampak poiščite malo solidarnosti do soljudi...

V imenu vseh kolegov, ki so kronični bolniki, ali doma skrbijo za kakšno starejšo osebo, ali imajo otroke s kroničnimi boleznimi..., prosim Sviz, da pritisne na NJZ, da stanje v srednjih šolah ostane takšno, kot je bilo ta teden.
Dijaki so dobro sprejeli maske in pouk je tekel normalno, kolikor se v teh razmerah sploh da normalno delati...

Valentina Katalenič
01.10.2020

En teden je mimo, smo že prejeli kakšen odgovor?

Maja Skubic
28.09.2020

Spoštovani,

mene pa zanima, kdo bo prevzel odgovornost za nepovratne posledice pomanjkanja kisika v možganih mladih zaradi dolgotrajnega nošenja mask v razredu? Ali bi lahko kdo poslušal
vsaj kakšnega zdravnika, da mu pojasni, kakšne so te posledice za razvijajoče se možgane?

Lep pozdrav,
Maja Skubic

spet jaz
23.09.2020

Družba, prosim, nehajte uporablajti besedo "okužen", pravilna beseda je "pozitiven" in sploh ni nevarna. Lepo vas prosim, da nehate zganjati paniko med ljudmi in se kot civilizirani ljudje malo informirajte o trenutni situaciji in rezultatih testiranja s tem famoznim PCR oz. RT-PCR testom. Presenečeni boste.

Točki 7. in 8. ti bo takoj zagotovila, saj se vse vrti okrog tega, tudi sam to veš...

Vaš komentar